Coloplast og FLSmidth

Nyt signal i Coloplast
Coloplast mistede allerede Momentum på ugebasis i slutningen af juni og RSI har været i en faldende tendens siden månedsskiftet februar/marts. Bollingerkanalen var kortvarigt i salg i slutningen af juni og i begyndelsen af juli.
På dagsniveauet er der netop etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af juli. RSI stiger og har ramt, mens Momentum er ved at etablere en bundformation.

Bund formation i MACD på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1140, som blev testet i slutningen af maj og i begyndelsen af juni og herefter igen i 1225, mens nærmeste støtte er 1000-1020 og herefter i niveauet 975.

Mangler man medico i sin portefølje, er Coloplast en mulighed.

 

FLSmidth hårdt ramt
Tirsdagens store danske regnskab er fra FLSmidth og viser et væsentligt fald i EBITA, som endte på 131 mio. kr. mod 487 mio. kr. året før. Markedsdeltagerne havde forventet en EBITA på 115 mio. kr. Det lidt bedre resultat fik ikke markedsdeltagerne til at købe ind i FLS-aktien.

FLS på ugebasis med glidende gennemsnit.

På ugebasis er der en faldende tendens i Momentum og RSI. RSI har ramt niveauet 55. Den nedre kanallinie bliver testet som støttelinie i niveauet 187,15,  som er blevet brudt i dag og holder det, bliver der etableret et salgssignal i modellen (med dagens stigning er Bollinger igen i køb). Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 180 som en støttelinie.

Topformation i Momentum.

De glidende gennemsnit etablerede i midten af juli et ”Golden Cross”. Nærmeste støtteniveau er ved 160 og herefter i niveauet 150, mens nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 230. Anbefaler at man afventer udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.