Charts u. kommentarer 24.07.2020

BørsUdsigten holder ferie i denne uge – men vil forsøge at sende charts ud – uden kommentarer!

Kl. 7.15 til morgen fredag ses de europæiske aktiemarkeder at åbne med fald på 1,1 pct. og 1,5 pct.

S&P500 (minus 0,6 pct. 40 point i 3.236)

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 (minus 0,6 pct. 133 point i 22.752 (ikke lukket)

 

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite (minus 2,3 pct. 75 point i 3.250– handles i skrivende stund)

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20 (minus 0,4 pct. 5 point i indeks 1.327)

C20: Dagschart

 

OMXS30 (plus 0,1 pct. 2  point i indeks 1.781)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 (minus 0,0 pct. 0 point i indeks 13.104)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK 6,417 (Fortsat EXIT) 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot (43,4 USD/tønde)

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.