C20 tester Alle Tiders Højeste

BørsUdsigten: DAX30 tester Toplinie! Toplinie i USD afviste i første Omgang!

 

Wall Street lukkede tirsdag uforandret plus / minus 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,2 pct., og 1,0 pct. nu til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. når vi lægger handelen med de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag.

 

BørsUdsigten udkommer ikke i næste uge 15 og 16 (Påske)

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede uforandret 0,0 pct. (0,05 point) til indeks 2.867,24. Det betyder, at Strategi og Vurdering gentages (;-D)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er der ved bruddet af toplinien i 2.857 niveauet sket et udbrud af konsolideringen – både den tertiære som den sekundære. Det udløser købesignal / bekræftelse af tidligere købesignal. Bruddet af 2.817 niveauet udløste tertiært købesignal.

Risikoen for en dobbelt top og en evt. SHS formation er annulleret ved bruddet af 2.857 niveauet. Bruddet indikerer en test af den gamle top i 2.940 niveauet. BørsUdsigten’s målzone ligger i fortsat i 3.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.817 niveauet. Stop loss ved brud af af 2.850 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.820 niveauet. Stop loss ved brud af 2.795 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag, med en stigning på 0,5 pct. (5,03 point) i 1.032,61.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om en tertiært accelererende optrend, og en test af alle tiders højeste (BørsUdsigtens målzone) i 1.033-35 niveauet. Konsolideringen blev brudt i 1.025 niveauet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten ser en test af først 1.000 og efterfølgende 1.030 niveauet. (denne har været gentaget siden bruddet af 940 niveauet).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.005 niveauet (solgt i 2.019 niveauet). Stop loss ved brud af 1.023 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.025 niveauet.  Stop loss ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,7 pct. (27 point) i indeks 1.580 – er der tale lidt “kaos” på chartet (stigende toppe og faldende bunde). Købesignal blev udløst ved udbruddet af en tertiær kileformation, og en spekulativ faldende kileformation. Det udløste et tertiært købesignal i 1.577 niveauet, og et spekulativt købesignal udløses ved bruddet af den faldende trend i 1.563 niveauet.

Sekundært er der udløst et købesignal ved brud af 1.580 niveauet. Konsolidering mellem 1.616 niveauet (top) og 1.555 niveauet (bund). Får vi et udbrud af 1.616 niveauet er næste målzone i 1.700-25 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig SHS formation, under opbygning. Formationen annulleres ved brud af 1.616 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.563 niveauet (solgt i 1.610 niveauet). Stop loss ved brud af 1.557 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.580 niveauet. Stop loss ved brud af 1.552 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 1,4 pct. (156 point) i 11.682.

Ser BørsUdsigten på DAX30, skal vi have et brud af 1.800 niveauet, før vi kan aflyse den negative konsolidering. Tertiært ligger vi i rent køb; men der er et gap, der skal lukkes.

Tertiært købesignal er udløst ved brud af 11.437 niveauet, og salgssignal udløses ved brud af 11.690 niveauet. Sekundært købesignal udløses ved brud af 11.800 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Brud af 11.800 bekræfter den positive formation. Målzonen er 13.000-500 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.437 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.690 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 11.595 niveauet. Genkøb ved brud af 11.800 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet (aktuel kurs) for USD/DKK krydset (6,649) afviste toplinien (indtil videre) i 6,66 niveauet.

Brydes 6,66 niveauet ikke skal vi se mindst en konsolidering i form af en hank, eller genoptagelsen af nedtrenden. Valutakrydset skal lukke over 6,66, for delvist at annullere oplægget.

Der er tale om en rebound fra en midlertidig bund i 6,5375. Får vi en vending under 6,66 niveauet bekræfter det en ny nedtrend. Endeligt svar i dag, onsdag.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 6,57 niveauet. (Solgt i 6,61 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,65 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,58 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,64 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.