C20 skiller sig ud

C20 indekset lukkede, tirsdag, med en stigning på 0,9 pct. (5,94 point) i indeks 707,30.

De europæiske aktiemarkeder lukkede tirsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,7 pct. og 0,8 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lidt lavere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt i 705 niveauet. Stop loss lægges i første omgang i 693 niveauet, og der åbnes en reverse.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, køber BørsUdsigten en position ved brud af den faldende trendlinie i 705 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 700 niveauet, hvor der åbnes en reverse.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 625 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked.

Niveau for indeksvurdering: 707.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne højere til morgen, onsdag.

Til morgen offentliggøres regnskab for A.P. Møller – Mærsk, og der henvises til gårsdagens BørsUdsigtA.P. Møller – Mærsk inden regnskab.

Endvidere offentliggør Alm. Brand regnskab, og her vil der være fokus på Alm. Brand Bank. Det forventes at bankdelen også vil have nydt godt af salget af Nets – og så vil der være fokus afskrivninger.

Wall Street lukkede lavere i går, tirsdag.

Efter en positiv åbning sendte taler fra 2 medlemmer af FED Charles Plosser (Philadelphia) og William Dudley (N.Y.) markedet ned ved to separate taler.

Her blev der givet hint til dagens offentliggørelse af referatet af det seneste FOMC møde.

Det har hele tiden været konsensus, at FED først ville sætte renten op når støtteopkøbene af obligationer.

De to talere indikerede, at man godt kunne have en glidende overgang.

Derfor vil der være ekstra fokus på centralbankchef Janet Yellen’s tale på N.Y. University i dag kl. 17:30 dansk tid, og William Dudley’s dito kl. 16:00.

Indikationerne tyder på at referatet fra FED kan indeholde en ændring af FED’s hidtidige udmeldinger.

BørsUdsigten forventer ikke store rentestigninger for nærværende. FED er nemlig ikke interesseret i at renterne stiger for hurtigt, da de har ”investeret” 4,5 trillions (billioner) USD i amerikanske obligationer.

En rentestigning vil betyde nedskrivninger af værdien af obligationer.

BørsUdsigten vurderer, at tilbageslaget/volatiliteten i aktiekurserne, skal benyttes til køb, da et ophør af QE betyder, at de går væsentligt bedre med amerikansk økonomi, og at en rentestigning på 0,25 pct. ikke vil berøre indtjeningen væsentligt. FED vil ikke ophøre den kunstige rente før opsvinget for alvor har bids sig fast.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,8 pct. (137,55 point) i indeks 16.374,31.

S&P500 faldt med 0,7 pct. (12,25 point) i 1.872,83.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,7 pct. (28,92 point) i 4.096,89.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.873), kan der være tale om et vendesignal når vi ser på vores candlelight. Det er dog ikke eentydigt, da vores støttelinier – hhv. 1.870 og 1.860 – fortsat indikerer optrend / konsolidering.

Momentum er faldende, hvilket indikerer en større sandsynlighed for en konsolidering. BørsUdsigten ser dog fortsat indeks 2.000, som realistisk.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 1.880, og stop loss lægges ved brud af 1.870 niveauet. BørsUdsigten åbner en reverse (modsatrettet position) ved brud af 1.870 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt ved en udbrudsstrategi. Der er købt ved bruddet af 1.880, og stop loss lægges trendfølgende ved brud af 1.855 niveauet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.789 niveauet.

De korte indikatorer ligger nogenlunde neutralt med pil ned. Det indikerer, at der ikke forventes en større korrektion fra det nuværende niveau.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, med et lille; men vedholdende salgssignal i MacD. Det er helt i overensstemmelse med faldet i momentum. Når momentum falder skal man have øget opmærksomhed på nedsiden.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,04 pct. til en rente på 2,51 pct. Den toårige rente ned med 0,02 pct. i 0,33 pct., og den 30 årige uforandret i 3,39 pct.

Udtalelserne om en evt. rentestigning før ophør af QE, havde kun effekt på aktierne.

USD noteres kl. 06:45 i 5,447 (5,445) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,370 (1,371) for 1 USD. USD/JPY noteres i 101,2 (101,5). EUR/JPY noteres i 138,7 (139,2).

Egentlig burde forventninger om rentestigninger slå igennem med en styrket USD – men det kan være der er taget lidt forskud på festlighederne. USD ligger nemlig overkøbt p.t.

USD/DKK teknisk

Vurdering og opdatering henvises til mandagens vurdering, da der ikke er sket noget væsentlig, der ændre denne vurdering – valutakryds er opdateret.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.295 (1.293) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Ser vi på timechartet konsoliderer guldet sig fortsat mellem toplinien i 1.305 og bundlinien i 1.285 niveauerne. BørsUdsigten holder øje med udbrud af konsolideringen, da det kan betyde en større bevægelse.

Tertiært / spekulativt vælger BørsUdsigten en udbrudsstrategi, hvor der købes ved brud 1.305 niveauet, og sælges ved brud af 1.285 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten valgt en udbrudsstrategi med et lidt bredere interval, da der sælges ved brud af 1.280 niveauet, og købes ved brud af 1.315 niveauet.

De korte indikatorer ligger neutralt, og understøtter yderligere konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Olieprisen noteres lidt højere til morgen.

Nymex Crude, er senest noteret i 102,94 (102,34) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 109,84 (109,44) USD pr. tønde.

Chart og vurdering senere – priser er opdateret

De asiatiske aktiemarkeder noteres lidt lavere til morgen, onsdag.

Den japanske centralbank (BoJ) fastholdt den nuværende stimulus. Markederne havde forventet en yderligere lempelse; men det kom ikke. Det betyder, at JPY styrkes, og da aktiemarkederne har været drevet på stimulus, reagerer de asiatiske aktiemarkeder negativt.

Nikkei225 noteres ned med 0,3 pct. (43 point) i indeks 14.032. Hang Seng noteres ned med 0,1 pct. (12 point) i indeks 22.823. Kina’s CSI300 op med 0,2 pct. (4 point) til indeks 2.120. Sydkoreas Kospi ned med 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.007.  Australien ASX200 ned med 0,1 pct. (7 point) i 5.414.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (707), fik vi i modsætning til S&P500 et positivt vendesignal på C20 indekset når vi ser på vores Candlelight. Endvidere blev den faldende tertiære trend brudt.

Tertiært genkøber Børsudsigten ved brud af 705 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 700 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 705 niveauet (faldende trendlinie). Stop loss lægges ved brud af 693 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en køb strategi med stop loss ved brud af 626 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra neutralt niveau.    Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et lidt vedholdende lille salgssignal i MacD.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar