Buy The Dip?

BørsUdsigten: Lille Opbremsning i USD!

 

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra fald på 0,6 pct. til stigninger på op til 0,6 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen fredag.

 

BørsUdsigten holder ferie i næste uge – men vil forsøge at sende charts ud – uden kommentarer!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.216 minus 0,3 pct. (11 point) – ligner det en fortsættelsesformation inden et angreb på toplinien i 3.230 niveauet; men først er der en god chace for en test af den gamle modstand nu tertiære støtte i 3.185 niveauet. Det vil medføre et angreb / test af den sekundære toplinie i 3.230 niveauet.

BørsUdsigten vælger at lægge tertiært salgssignal ved bekræftet brud af 3.185 niveauet.

BørsUdsigten indlægger en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.230 niveauet. EXIT signal ved brud af 3.000 niveauet.

I en optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar. Alternativt benytter man brud af den faldende toplinie (positive fortsættelse) til køb

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.185 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Stop loss ved brud af 3.124 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.711 minus 0,3 pct. (67 point) er der udsendt et købesignal ved bruddet af 22.300 niveauet og 22.600 niveauet (bruddet at toplinien i konsolideringen). Salgssignal udløses ved brud af 21.775 niveauet (Testes NU). BørsUdsigten vælger IKKE at reagere på salgssignalet, da chartet ligner en spekulativ / tertiær fortsættelse. Japan handles i skrivende stund!

Udviklingen har udløst et ægte “Golden Cross”, hvor det 50 dages glidende gennemsnit skærer det 200 dages “nedefra”

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.475 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 22.600 niveauet (solgt i 22.400 niveauet). Stop loss ved brud af 22.475 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.194 minus 0,5 pct. (16 point) til morgen, fredag (handles fortsat), er der tale om et brud af støttelinien i 3,335 niveauet. Der er tale om en negativ trend efter torsdagen’s kraftige fald.

BørsUdsigten noterer, at der er udsendt et ægte Golden Cross.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.375 niveauet (købt i 2.975 niveauet). Genkøb ved brud af 3.350 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.135 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.304 – minus 0,4 pct. (5 point), er der tale om en lille bekræftelse af den positive trend. Efter onsdagens nye ATH – Alle Tiders Højeste for C20 indekset!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.291 niveauet. Stop loss ved brud af 1.291 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.267 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.755 plus 0,8 pct. (13 point), er der tale om en fortsat accelererende optrend. Bruddet nedefra af af 1.730 niveauet indikerer et angreb på den gamle top i 1.900 niveauet. Brud af 1.750 niveauet vil udløse et tertiært salgssignal. Sekundært salgssignal ved brud af 1.690 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.717 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.750 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.690 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.875 minus 0,4 pct. (56 point), er der tale om en test af den gamle modstand nu støtte i 12.875 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.645 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.875 niveauet (Testes NU!). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.440 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,54) til morgen, fredag, er der tale om en opbremsning, efter der er udløst EXIT-signal ved bruddet af 6,555 niveauet. Næste støtte i 6,50 niveauet er blevet testet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien 6,555 niveauet betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43,5) til morgen, torsdag, er der tale om en fortsat sekundær sidelæns konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.