Bull’s Run – Shanghai i NY All Time High (ATH)

BørsUdsigten: Ja – Der er fortsat Stærke Købs-“Set Upper” ved Udbrud! Ja – Der er fortsat Momentum!

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 1,6 pct. og 2,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger op til 1,3 pct. og fald ned til 0,7 pct. til morgen, tirsdag.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 1,5 pct. og 2,1 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen tirsdag.

 

PS! BørsUdsigten holder feriedage torsdag og fredag i denne uge!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.180 plus 1,6 pct. (50 point) – er der etableret en positiv tertiær trend. Der er således tale om en lille w-formation, og en sandsynlig positiv fortsættelse, der er bekræftet første gang ved bruddet af 3.145 niveauet, og endelig bekræftelse ved brud af 3.230 niveauet.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.230 niveauet. Konsolideringsniveauerne er bekræftet på bundlinien; men savner en bekræftelse af toplinien.

BørsUdsigten ser fortsat en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top, og på kort sigt en midlertidig topformation. Sandsynligheden er dog blevet væsentlig mindre.

EXIT signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.145 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Stop loss ved brud af 3.000 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.594 minus 0,5 pct. (120 point) er der udsendt et købesignal ved bruddet af 22.300 niveauet og 22.600 niveauet (bruddet at toplinien i konsolideringen).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Stop loss ved brud ud af 22.275. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 22.400 niveauet. Genkøb ved brud af 22.600 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.401 plus 2,1 pct. (68 point) til morgen, tirsdag (handles fortsat), er der tale om en meget meget kraftig accelererende optrend, og har brudt det tidligere topniveau  i 3.300 niveauet fra april 2019, og noteres igen i ATH (All Time High).

BørsUdsigten noterer, at der er udsendt det ægte Golden Cross.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.975 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.373 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.995 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.278 – plus 0,6 pct. (8 point), er der tale om en lille v formation og en konsolidering mellem 1.270 niveauet og 1.280 niveauet. Brud af 1.280 niveauet udløser ny Alle Tiders Højeste (ATH)

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.250 niveauet (solgt i 1.268 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.270 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.247 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.731 plus 2,1 pct. (36 point), er der tale om en accelererende optrend. Brud af 1.730 niveauet (Testes NU) udløser et rent købesignal. Samtidig vil det indikere et angreb på den gamle top i 1.900 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675 niveauet (solgt i 1.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.720 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Stop loss ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.733 plus 1,6 pct. (205 point), er der tale om en test af toplinien i den sidelæns konsolidering i 12.875 niveauet.   Brud af dette niveau vil indikere en test af den gamle top i 13.800 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.315 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.725 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.360 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,591) til morgen, tirsdag, er der udløst er tertiært salgssignal ved brud af 6,625 niveauet.

Sekundært er valutakrydset gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,585 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,6) til morgen, tirsdag, er der tale om en konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.