Bryder Gränges modstanden?

Gränges tester modstandsniveauet 80, som er blevet testet i juni og juli. På dagsniveauet er der etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen og et nyt ”Golden Cross” er etableret i slutningen af august.

Kursgraf med modstandslinie.

Der har været en pæn øget omsætning i aktien den seneste tid. På ugebasis ses de samme købssignaler i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. De blev etableret i august og maj. De glidende gennemsnit etablerede i midten af juni en ”Golden Cross”. Det lange glidende gennemsnit blev testet som støtte i niveau i juli. Det lange glidende gennemsnit ligger nu i niveauet 72 som en støttelinie.

Positive tendens i MACD.

MACD har etableret en bundformation og stiger. Den samme positive tendens ses i RSI og Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60.

Momentum på ugebasis.

Momentum på månedsbasis er ligeledes stigende, hvilket giver en positiv indikation i aktien.

Nærmeste modstandsniveau er herefter i niveauet 90 og herefter i niveauet 95-100, mens nærmeste støtteniveau er ved 74-76 og herefter i niveauet 68-70. Aktien ser interessant ud og er med på kandidatbænken.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.