BørsUdsigten Ekstra

Kobber

BørsUdsigten følger forskellige aktiemarkeder, valuta og råvaremarkeder.

Når den gamle “redacteur” for BørsUdsigten ser på de tekniske og de fundamentale faktorer på kobber ser det særdeles interessant ud, da der en god chance for en større bevægelse i prisen.

I den forbindelse falder udviklingen i kobberprisen og udviklingen i lagerbeholdningen i øjnene.

Argumentationen for at tage positioner i kobber er den grønne omstilling. Eksempelvis bruges 4-5 gange så meget kobber i en elbil, som i en alm. bil + opbygningen af infrastruktur, møller m.v. Modsat trækker opbremsningen i boligbyggeriet i Kina m.v.

BørsUdsigten forventer at råvarer (Kobber) er et af de områder der ikke bliver ramt af inflationen i stor stil, ved det nuværende renteniveau.

LME er London Metal Exchange og er langt den største Chicago Merchantile Exchange (CME) er lillebror – Desuden er der Asiatiske råvarerbørser (Shanghai den største) – der ikke er med i vurderingen.

Ser vi på lagertallene for LME, som udgangspunkt.

Kobberlagrene LME falder fredag yderligere med netto 2.500 tons til 104.000 tons – og vi nærmer os for 3die gang 5 års laveste i 75000 niveauet. For 2 måneder siden var lageret 260.000 tons

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

1 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Bemærk at lageret er 60.000 tons mindre en samme tid sidste år!

Forskellen kan skyldes denne grønne omlægning – og den øgede efterspørgsel

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Bemærk faldende toppe, og at vi “kun” er 25.000 tons fra 5 års laveste niveau.

BørsUdsigten vurderer, at der godt kan gå panik i markedet, hvis vi når ned på mellem 100.000 og 75.000 i lagerniveauer.

Højeste niveau de seneste 5 år var 380.000 ton.

BørsUdsigten kender ikke fremtidige leverancer – men hvis de ikke kommer?

BørsUdsigten vurderer af sandsynligheden for at markedet skal op er større end at det skal ned

Når BørsUdsigten læser chartet udløste 9.640 et stærkt købesignal – og jeg ser 10.700 niveauet og 12.000 – 15.000 niveauet, såfremt markedet bliver bange (panik) for supply chain (mangel på kobber)

Noter der er ikke nogen direkte korrelation mellem pris og lager – da der er tale om futureshandel op imod den aktuelle lagerbeholdning. Husk kobberprisen er volatil!

Vær også opmærksom på at det tager lang tid at hæve produktionen. Nye miner kræver miljøgodkendelser, investeringer, og infrastruktur.

Frem til 2018 blev der ikke investeret i mineindustrien på grund af lave priser. Den grønne omstilling har ændret efterspørgselssituationen – og den ændrer sig ikke, da det er politikkerne der har bestemt det! (Og så er pris ligegyldig).

Ser jeg på chartet er kobber gået i rent køb – og ligger i optrend på dagsniveau

Det ligner en bundformation!!

Se endvidere BørsUdsigten

Ovennævnte argumentation er uden ansvar, og man bør forhøre sig hos ens rådgiver før man tager beslutninger.

Hilsen

“Den Gamle Redacteur”

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.