BørsUdsigten Ekstra

Kobber

Lagrene i LME (London Metal Exchange) fortsætter med af falde. Tirsdag med 5.600 tons til 95.700 tons, mod 260.000 tons for 2 mdr. siden, og nærmer sig 5 års laveste i 75.000 niveauet. Lagrene i CME (Chicago Merchandise Exchange) falder ligeledes fra 60.000 tons til 56.800 tons i løbet af den seneste uge. CME er lillebror.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten noterer, at vi “kun” er 20.000 tons fra det laveste lagerniveau i 5 år.

BørsUdsigten noterer, at hverken USD eller renten kan ændre dette. Stigende USD og Rente har det med at trykke prisen på råvarer se BørsUdsigten!

BørsUdsigten vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid før markedet reagerer!

BørsUdsigten understreger, at der ikke er nogen direkte korrelation mellem lager og pris. Det skyldes prisen er på en futurelevering i relation til et her og nu lagersitution!

BørsUdsigten noterer, at fortsætter faldende med samme hastighed som nu (5,5 tons), er LME’s lager borte i løbet af de næste 17 dage!

BørsUdsigten tror ikke på at de går i nul (men man ved aldrig) . Spekulanter og industrielle købere – vil forsøge opkøb.

BørsUdsigten understreger, at vi ikke har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.