Bliver modstanden brudt?

Bliver det 100 mio. kr. eller 250 mio. kr.? Kommer man med i Champions League-gruppespillet, er det den store check. Klarer man den ikke, er det den lille check.

Normalt er sportsaktier ikke interessante investeringsobjekter. Det er med hjertet man investerer i sportsaktier, men i Parken Sport & Entertainment (PSE) er det lidt anderledes, da forretningen er sammensat af flere interessante forretningskomponenter som ejendom, ferie og underholdning.
PS&E ejendomme udlejer kontorlejemål i Parken. Lalandia er ferie- og aktivitetscentre med udlejning af feriehuse samt FCK der driver fodboldklub og stadionaktiviteter.


Teknisk ligger aktien i en stigende tendens og det har stået på siden februar, hvor de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross på ugebasis. Bollingerkanalen etablerede et køb ved månedsskiftet november/december på ugebasis.

På dagsniveauet er der ligeledes købssignal i Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage.


Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80 og i en stigende tendens. Der er en stigende tendens i Momentum som er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra i juli. MACD er ligeledes i en stigende tendens og over middelværdien 0.

Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og sidste aktiekurs der var i det niveau var i 2019. Man skal tilbage til 2010 for finde en kurs over 120. Næste modstandsniveau er ved 130. Afvent udviklingen. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.