Bliver modstanden brudt i Traton?

Teknisk har Traton-aktien været i en stigende tendens siden slutningen af november og begyndelsen af december og handles fortsat i en stigende tendens.

Den har ramt modstandsniveauet 280–290, som tilbage i juni 2021 var et modstandsniveau, og det var det niveau, aktien startede med at blive handlet i tilbage i juli 2019, da selskabet blev noteret på den svenske børs.

På dagsniveauet blev der etableret et købssignal i kursgrafen i midten af november. Bollingerkanalen etablerede et købssignal i midten af februar. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og kursgrafen. Bollingerkanalen etablerede købssignal ved månedsskiftet november/december. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et Golden Cross i midten af december.

De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens. RSI har ramt 77. Momentum og MACD er i en stigende tendens. Modellen er over middelværdien 0. Nærmeste modstandsniveau efter 280-290 er 325 og herefter i niveauet 375.

Fredag leverer Daimler Truck deres fjerde kvartalsregnskab, som viste en stor stigning i resultatet, hvilket fik aktien til at stige tocifret på børsen i Frankfurt. Konkurrenterne AB Volvo og Traton, som ejer selskabet af Scania, blev trukket op. Traton er med regnskab den 5/3.

Markedsdeltagerne forventer en omsætning på niveauet 45,9 mia. euro mod 40,3 mia. euro i 2022.

Aktien ser interessant ud på niveauet, og et brud af niveauet 280–290 vil åbne op for yderligere stigninger.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.