Bliver det til en ny top?

Det gamle C20-indeks var tæt på at bryde igennem den gamle top fra september, men Mario Draghi sænkede humøret på de finansielle markeder i forbindelse med dagens pressemøde hos ECB. Den Europæiske Centralbank-chef vil se tingene til næste år, hvilket skuffede markedsdeltagerne.

SAS er blevet stævnet af Deutsche Bahn sammen med 13 andre fly selskaber for kartelvirksomhed. Aktien har været i en stigende tendens siden midten af november, hvor aktiekursen er gået fra 9,5 til kurs 12,5-13. Onsdag blev der taget lidt gevinst i SAS og aktien blev handlet ned til niveauet 12,2- 12,3.

Pandora får en bøde på 2 mio. kr. for ikke i tide at give meddelelse om nedjusteringen til markedet i 2011. Men selskabet har valgt at anke dommen, hvilket kan skabe usikkerhed om fremtiden og størrelsen på bøden. Stigningen i aktiekursen i sidste uge fik kursen til at gå over den øvre kanallinie. RSI har ramt 70.

Schouw fortsætter den positive tendens og nærmer sig modstandsniveauet 290-300. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og samtidig er RSI tæt på at ramme det overkøbte niveau på ugebasis. Signalmodellerne er i køb på ugebasis, mens Momentum derimod er faldende på månedsniveauet.

To aktier der har været i fokus i denne uge: TDC og FLSmidth, der begge er hoppet op kursmæssigt. FLSmidth stiger på lukningen af Short og rygter om en stor ordre fra Mexico. Teknisk har FLSmidth-aktien igen etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De sidste par dages stigende tendens i aktien har trukket op i MACD og Momentum. MACD er brudt igennem den gennemsnitlige signalkurve nedefra. RSI er fortsat i det oversolgte niveau på ugebasis. Bryder kursen igennem niveauet 275, så etableres der et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.  Aktien tages på kandidatbænken.

TDC steg onsdag, da det kom frem, at TeliaSonera og Telenor går sammen i Danmark. TDC-aktien etablerede et købssignal for 3 uger siden i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket bekræfter den positiv tendens i aktien. Stigningen skyldes muligvis også udbyttejægerne, der kommer tilbage i aktien. Med denne uges stigning er ”gappet” lukket fra august i år i niveauet 50,3-51,2. Det er anden gang i år, at aktien lukker et ”gap”, tidligere var det i marts der blev lukket i maj.

Harboes Bryggeri er i gang med et generationsskifte og samtidig har indtjeningen haltet, hvilket ses på kursudviklingen. Aktiekursen er faldet tilbage fra 94 til 83, hvor aktiekursen befinder sig i øjeblikket. Teknisk er der etableret en bund i Momentum på ugebasis, og den seneste bund er højere end den foregående. Signalmodellerne er alle i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 88 og 90. Får Harboe gang i deres maltdrikkesalg a la Royal Unibrew, kan det løfte væksten i selskabet fra Skælskør.

TK Development-aktien har været i en faldende tendens siden juli, hvor aktien blev handlet i niveauet 11-12 mod den nuværende kurs på 8 kr. Momentum og RSI går modsat af kursudviklingen og den positive tendens har været i gang siden august måned. Kursen skal igennem 8,6, før aktien ser interessant ud.

OMX Copenhagen 20
OMX Copenhagen 20

C20-indekset kæmper med det gamle modstandsniveau omkring 770-775. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie ved niveau 740. Det er anden uge med købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Den stigende tendens i aktieindekset trække op i MACD, mens der er en faldende tendens i RSI og Momentum. Tilbagefaldet i de to modeller skyldes opbremsning i kursudviklingen. Endvidere indikerer RSI på dagsniveauet, at der er brug for en pause i den stigende tendens, da RSI er oppe i det overkøbte niveau


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.