Av – Av Bjarne Finans!!

BØRSUDSIGTEN: Forudsigelig stigning i Nikkei! Guld udvikler sig helt efter Bogen! Alibaba!

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 1,1 pct. (8,36 point) i indeks 746,07.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,8 pct. og 0,9 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede uforandret fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med små fald på mellem 0,0 pct. og 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg og afvent.

BørsUdsigten har lukket en shortposition ved bruddet af 745 niveau.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en sælg strategi.

BørsUdsigten har åbnet en shortposition ved bruddet af 748 niveauet (oppefra). Der afdækkes (stop loss) ved brud af 755 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance ved brud af 715 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) – og der åbnes en modsatrettet position (reverse).

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj. Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 746.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne nogenlunde uforandret, nu til morgen, tirsdag.

 

Den nye QE er Olie

Olieprisfaldet på mellem 30-40 pct. betyder, at virksomhederne energiudgifter falder betydeligt; men også forbrugernes varme- og transportomkostninger falder betydeligt. Det giver større indtjening / færre udgifter – der kan bruges til mange gode ting.

Modsat gør det ondt på de olieproducerende land, der er afhængig af olieexport.

For at bibeholde det samme provenu, skal der produceres mere, for at få den samme mønt i kassen.

Problemet er blot, at efterspørgslen efter olie er nogenlunde konstant, hvorfor prisen presses af de lande, der er nødt til at sælge olie, for at få finansbudgettet til at hænge sammen. Samtidig er de olieselskaber, der har investeret i oliebrønde nødt til at få investeringerne i produktionen hjem igen. Det betyder pres fra alle andre producenter

Den negative spiral er sat i gang.

Her bliver det interessant, at se hvor hård olieprisen rammer finansbudgettet – det kan have indflydelse på rente og valutakurs.

Iran budgetter med en oliepris på 135 USD pr. tønde. Nigeria med 120 USD pr. tønde. Venezuela og Rusland med 100 USD pr. tønde og Saudi Arabien med 95 USD pr. tønde.

En oliepris på mellem 78 og 84 USD gør altså rigtig ondt.

Rusland har taget konsekvensen, da sanktionerne i forbindelse med Ukrainekonflikten også begynder at gør rigtig ondt. Finansbudgettet er skåret med 10 pct. Rusland er dog ganske velpolstret, og kan klare 4 år (De har store valutareserver).

Et andet sted det begynder at gøre ondt er i Norge. Deres olieeventyr ligger på havet, og her skal der væsentligt større investeringer til, så produktionsomkostningerne (margin) ligger i den høje ende.

Og så er der lige vore egen finansminister Bjaren Corydon. Han skal ud og finde indtægter og/eller besparelser på finansbudgettet. Med faldende produktion, og faldende priser – vil der mangle mønt i pengekassen, også kaldet ”det sorte hul”.

AV – AV – AV – Bjarne!!

Wall Street

Wall Street lukkede uforandret, mandag.

Mandag var der tal for bilindustrien for oktober og det faldt ud nogenlunde på det forventede salg. General Motors (GM) skuffer, hvorimod Fiat/Chrysler igen stiger flot med 22 pct. i forhold til samme tid sidste år. Af de udenlandske bilmærker overrasker Nissan igen positivt.

Mon ikke der vil være interesse omkring Alibaba’s første kvartalsregnskab. Regnskabet offentliggøres før åbningen af Wall Street, og der forventes en indtjening pr. aktie på 0,45 USD pr. aktie. Så må vi se om Alibaba kan forsvare en markedsværdi, der er højere end Wal Mart.

I dag kommer den amerikanske handelstal, og fabriksordrer. Sidstnævnte vil over tid blive presset af den stigende USD.

Dow Jones lukkede mandag med et fald på 0,1 pct. (24,28 point) i indeks 17.366,24.

S&P500 lukkede med et fald på 0,0 pct. (0,24 point) i 2.017,81.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,2 pct. (8,16 point) i 4.638,91.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.018), må vi se, hvordan V-formationen udvikler sig. Umiddelbart har alle de nervøse sælgere solgt, hvilket betyder at salgspresset vil aftage.

Der skal ske noget helt ekstraordinært, for at aktierne igen skal ned for alvor.

Den nuværende chartformation indikerer et indexmål i 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-8 måneder. Der er tale om et sandsynligt udfald, men der er ikke tale om en objektiv videnskab.

Alt tyder på en opbremsning inden en ny optur. Stimulus (QE) kommer nu fra de faldende energipriser.

Tertiært / spekulativt, åbner BørsUdsigten en shortposition ved bruddet af den stigende trendlinie i 2.005 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af den sekundære modstandslinie i 1.970 niveauet. Take profit ved brud af 2.005 niveauet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.913.

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

04SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med et fald på 0,01 pct. i 2,33 pct. Den toårige rente 0,02 pct. højere i 0,51 pct., og den 30 årige falder med 0,02 til 3,05 pct.

Valuta

USD noteres kl. 06:26 i 5,946 (5,962) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,252 (1,248) for 1 USD. USD/JPY noteres i 113,5 (112,7). EUR/JPY noteres i 142,1 (140,7).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,95), ligner det en konsolidering før en ny optur.

Det betyder, at man skal købe USD på tilbageslag. En USD vil ligeledes tage toppen af en risiko ved investering i amerikanske aktier. Falder det sammen med stigende aktiekurser, så er der tale om ”The Perfect Bull”.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 5,85 niveauet, og der er hjemtaget profit i går, mandag ved bruddet af 5,96 niveauet, og der åbnes en reverse (modsatrettet position).

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 5,90 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 5,92 niveauet.

De korte indikatorer er på vej mod neutrale målinger.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

04USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.166 (1.170) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Hvor er kineserne henne?

Det spørgsmål kan man godt stille sig selv, når nu guldprisen ligger i en stærk negativ trend.

Ser BørsUdsigten på timechartet er der taget gevinst ved bruddet af 1.245 niveauet (oppefra), og der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.225 niveauet. Der tages gevinst ved brud af 1.168 niveauet nedefra.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.242 niveauet. Samtidig er åbnet en shortposition ligeledes i 1.242 (reverse). Der hjemtages gevinst ved brud af 1.188 niveauet. Ved brud / gevinsthjemtagning åbnes en reverse (køb af lang position).

Sekundært har BørsUdsigten solgt og taget gevinst hjem i 1.240 niveauet, og der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.200 niveauet. BørsUdsigten køber ved brud af 1.200 niveauet nedefra (reverse).

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 78,20 (80,10) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 84,13 (85,54) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, tirsdag. Japan åbner med at brag – efter gårsdagens kultur lukning. Det er primært den svække JPY – der driver værket. Hvis man vil købe japanske aktier, så husk at afdæk JPY (sælg JPY short for et beløb tilsvarende investeringsbeløbet).

Nikkei225 stiger med 2,7 pct. (449 point) i indeks 16.862. Hang Seng noteres 0,1 pct. (22 point) lavere i 23.893. Kina’s CSI300 noteres 0,0 pct. (1 point) lavere i indeks 2.514. Sydkoreas Kospi falder med 0,9 pct. (18 point) i indeks 1.935. Australien ASX200 op med 0,2 pct. (13 point) i 5.520.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (746), ligner det en konsolidering, før der skal tages ny bestik af retningen.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten åbnet en shortposition i 748 trendfølgende. Der afdækkes ved brud af 755 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten lukket en shortposition i 745 niveauet. BørsUdsigten afventer udvikling på chartet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 715 niveauet.

04C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, hvilket underbygger mindst en konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
Analyse & Graf:

Allan Thestrup – BørsUdsigten


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.