Alm. Brand tester modstandsniveauet

Print Friendly, PDF & Email

Alm. Brand består af to forretningsområder: forsikring og bankforretning. Det har nu ramt modstandsniveauet 50, som tidligere er blevet testet i 2015 og tilbage i 2009. Første modstandsniveau er ved 55-60, som tilbage i 2004 blev testet i perioden fra årsskiftet 2003/04 og frem til november. Næste modstandsniveau er ved 70, som blev testet i 2005 og i 2008.

Alm. Brand på ugebasis.

Alm. Brand på ugebasis.

Der er divergens imellem de to signalmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen er i salg og Parabolic er i køb og har været det siden marts.

Momentum på ugebasis.

Momentum på ugebasis.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD bevæger sig vandret. RSI er i en faldende tendens, mens Momentum er i en svagt stigende på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, og i de kommende måneder bliver det derfor interessant at se, om trenden kan holde. Afvent udviklingen. 

De seneste par år har forsikringsdelen været den, der har reddet koncernen fra underskud til overskud. I det seneste kvartalsregnskab var det både skadeforsikring samt liv- og pensionsaktiviteterne, der viste en positiv udvikling i begge forretningsområder. Skadeforsikring opnåede et resultat 205 mio. kr., mens Liv -og pensionsaktiviteterne gav et overskud i første kvartal på 29 mio. kr. før skat. Bankens fortsættende forretning viste et overskud på 8 mio. kr.

Det skal samtidig ses i lyset af de svære markeder for investeringer, hvor afkastene på værdipapir har været små.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.