Alk-Abello opjusterer

Alk-Abello opjusterer forventningerne grundet godkendelsen af græspollenallergi -og ragweedallergi-tabletvaccine.

De amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af Grastek (som den hedder i USA) betyder, at Alk-Abello modtager en milepælebetaling fra samarbejdspartnerne Merck. Den 17/4 har de amerikakske sundhedsmyndigheder godkendt tabletvaccine mod ragweedallergi (Ragwitek).

Det betyder, at Alk-Abello opjusterer forventningerne på EBITDA niveau fra 300-400 mio. kr. og nu forventer man et EBITDA på 400 mio. kr.

Teknisk har Alk-Abello-aktien været i en svagt sivende tendens fra toppen i januar, hvor aktien blev handlet i niveauet 750 og til i dag, hvor aktien bliver handlet i niveauet 680 efter en kort periode i sidste uge at være i 650-670. Den faldende tendens i aktien har trukket ned i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er nede i det oversolgte niveau på ugebasis. Den faldende tendens i MACD er ved at aftage og holder den tendens, bliver der etableret en bundformation. Momentum på ugebasis er ligeledes stigende og holder den tendens, er der etableret en dobbelt bund, hvilket lægger op til køb.

Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 720.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation på månedsniveauet. På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i køb. Holder stigningen, vil de glidende gennemsnit også etablere et ”Golden Cross” i løbet af et par dage.

Holder tendensen, ser aktien interessant på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.