Aktionærerne i Electrolux er på frysepunktet

Siden toppen i slutningen af marts 2021 har aktiekursen været i en faldende tendens. Dengang toppede aktien i 239,20, og nu handles aktien i niveauet 90–100.

På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen, mens der er salgssignal i de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage.

På ugebasis er der ligeledes salgssignal i Bollingerkanalen og i kursgrafen med de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er gået fra 80 til 40 på 4 uger. Momentum er fortsat i en stigende tendens og over det glidende gennemsnit i modellen. MACD bevæger sig vandret under middelværdien.

Formationsmæssigt ligner det, at der er etableret en dobbelt bund med støtte i niveauet 90–95. Nærmeste modstandsniveau er ved 110–112, og herefter er det i niveauet 130, mens der er støtte i niveauet 90 og herefter i niveauet 80. Afvent købssignalerne på ugebasis.

Electrolux omsatte for 134,880 mia. SEK i 2022 mod 125,631 mia. SEK året før. Resultatet for 2022 blev -1,3 mia. SEK mod 4,6 mia. SEK året før. Electrolux meddelte tidligere på måneden, at man forventede et negativt driftsresultat for 4. kvartal, da Nordamerika-afdelingen havde givet et underskud på 1,4 mia. kr.

Electrolux aflægger regnskab den 2. februar.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.