Aktier? – All In!

BØRSUDSIGTEN: Nyt Udbrud fra en Base! Lille Salgssignal i Olie!

 

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 0,4 pct. (4,35 point) i indeks 1.028,10.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere nu til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.028), fik vi et lille købesignal ved testen af 1.015 niveauet. Dermed blev BørsUdsigten’s ”buy on dip” til 1.015 niveauet eksekveret.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved testen af den stigende trendlinie i 1.015 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.025 og åbning af spekulativ short ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af ved bruddet af 1.005 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.015 niveauet og åbning af en short ved brud af 1.008 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 956 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig nogenlunde neutralt.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

BørsUdsigten har igen All In eksponering mod de danske aktier!

C20: Dagschart

 

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, fredag.

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (1625), er der fortsat tale om en accelererende optrend, der har en målzone i 1.650 niveauet. Spekulativt / tertiært salgssignal udløses ved brud af 1.615 niveauet.

Der er dannet et ”lille” golden cross (brud af det 50 dages glidende gennemsnit af det 24 dages ditto (nedefra).

Spekulativt/Tertiær har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.538 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.615. Strategi: Køb

Sekundær har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af den horisontale trendlinie i 1.555 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.590 niveauet. Strategi: Køb

De korte indikatorer ligger extremt i overkøbt.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

BørsUdsigten har All In på de svenske aktier

OMXS30: Dagschart

Wall Street

Wall Street lukkede lidt højere i går, torsdag.

De endelige BNPtal (GDP) bekræftede en stigning på godt 3 pct. Handelstallene viste et underskud på 62,9 mia. USD.

Tallet for førstegangledige til arbejdsløshedsunderstøttelse steg med 12K til 272K. Efterveerne efter er orkanerne Harvey & Irma er ved at aftage, samtidig med flot stigning i andre dele af USA. Tallet er dog fortsat præget af orkanerne. Vil den næste kategori 5 orkan og 100 års hændelse blive kaldt Donald? (ikke Donald Duck – men en ”anden”)

I dag offentliggøres PCE prisindeks for august, og så må vi se om det underbygger Fed’s argumentation for en renteforhøjelse senere på året – sandsynligvis ved rentemødet i december.

Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,2 pct. (40,49 point) i indeks 22.381,20.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (3,02 point) i 2.510.06.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,19 point) i 6.453,45.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.510), har vi brudt den bekræftede toplinie i 2.508 niveauet. Udbruddet fra basen har udløst et nyt købesignal bekræftet en yderligere stigning på de amerikanske aktier. Udbruddet SKAL følges med køb!

Der er en god chance for at der igen kommer gang i momentum.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.500 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.490 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position og lukket en short ved bruddet af 2.450 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 2.490 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.390 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i extremt overkøbte niveauer, og er bremset op på vej ned mod oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra MacD modellen har udsendt et salgssignal. Det betyder, at der skal holdes øje med nedsiden på de amerikanske aktier!!!

BørsUdsigten har igen ”All In” for den del af porteføljen der er eksponeret mod de amerikanske aktier.

Bemærk muligheden for ”a perfect bull” hvor både aktier og USD stiger. Det betyder, at der heller ikke terminsikres indtjening og aktiver i USD.

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noterer et fald på 0,03 pct. i 2,31 pct. Den toårige rente noteres ned med 0,03 pct. i 1,45 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,87 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. højere i 0,48 pct. Den 2årige noteres iforandret i minus 0,71 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 1,32 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 06:37 i 6,317 (6,342) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,178 (1,174) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,6 (113). EUR/JPY noteres i 132,7 (132,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,442 (7,442). GBP/DKK 8,475 (8,442).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,317), er der fortsat tale om en positiv trend efter bruddet af 6,28 niveauet. Spekulativt er der dog tale om en opbremsning, og en lille topformation. Spekulativt salgssignal ved brud af 6,29 niveauet. Næste købesignal bekræftelse af trenden ved brud af 6,355 niveauet. Det betyder st der fortsat er åbne terminssikringer, og mulighed for ”a perfect bull” i aktiemarkedet. (Aktivet stiger samtidig med USD).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,22 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af de spekulativt stigende trend i 6,29 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,25 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 6,18 niveauet.

EXIT og terminssikring af alle positioner ved brud af 6,18 niveauet.

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,285 (1.278) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.285), var der tale om et falsk købesignal efterfulgt af et brud af en stærk støtte, udløste et stærkt salgssignal. Der er tale om en reverse, hvor positionerne blev vendt rundt ved bruddet af 1.290 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.290 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.295 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært er der hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.320 niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.308 niveauet – Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

 

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt lavere nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 51,52 (52,13) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 57,22 (57,76) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (57,2), er vi i gang med den ventede konsolidering, foreløbig i form af en positiv fortsættelsesformation (der skal samles kræfter). Der er fortsat tale om en positiv trend på den lange bane.

Spekulativt/tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af 57,5 niveauet (købt i 52 niveauet). Der genkøbes og lukkes spekulativ short ved brud af 57,5 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg. (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 57,5 niveauet (købt i 53 niveauet). Der genkøbes en lang position ved brud af 59 niveauet. Åbning af short ved brud af 54,5 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

De korte momentumindikatorer er vendt i overkøbte niveauer, og er nu på vej mod syd (ned).

Signalmodellerne ligger i køb. MacD modellen har dog udsendt en lille ”rød” advarsel.

BørsUdsigten vurderer, olieselskaber kan blive ret interessante, da de for øjeblikket producerer et rigtig pænt cash flow, og overskud – der danner grundlag for pæne udbytter!

BørsUdsigten vurderer at man timingmæssigt skal afvente køb af olieaktier til nye købesignaler i olien.

Handel med olieaktier på brentsignalerne!

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, fredag.

Vær opmærksom på at Kina holder lukket i næste uge på grund af ”Golden Week” (ferie). Så skal der rejses hjem til familien og bruges rigtig mange penge (;-D)

Nikkei225 falder med 0,1 pct. (11 point) i indeks 20.351. Hang Seng stiger med 0,3 pct. (78 point) i indeks 27.500. Kina’s CSI300 stiger med 0,5 pct. (19 point) til indeks 3.841. Sydkoreas Kospi stiger med 0,8 pct. (18 point) i indeks 2.391. Australien ASX200 stiger med 0,3 pct. (15 point) i 5.686.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.