Aktiemarkedet viser styrke

Aktiemarkederne viser styrke, men det er ikke alt, som stiger, man skal være selektiv med at udvælge aktierne i øjeblikket. Chokket over Brexit har lagt sig og flere markedsdeltagere, som havde reduceret deres eksponering i aktiemarkedet er nu begyndt at øge dem igen, hvilket har været med til løfte kurserne i sommerperioden.

Pandora har tabt Momentum den seneste 1½ måneds tid. Kursen testede 1000, men er siden faldet tilbage til niveauet 855. Markedsdeltagerne frygter for, om marginerne kan holde på sigt med en sølvpris, som er steget 40 pct. i år. 14 dollar til 19.5 dollar. Tirsdag rettede aktien sig igen og blev handlet over 860. Den positive tendens er fortsat intakt i aktien.

Genmab fik mandag aften tildelt endnu en særstatus af de amerikanske sundhedsmyndigheder, hvilket fik aktien til at stige med 5,7 pct. tirsdag. Aktien har konsolideret sig i niveauet 1150-1250 siden slutningen af juni, hvilket har medført en faldende tendens i Momentum på ugebasis, og der er etableret en topformation i MACD, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen i den kommende tid.

Lundbeck er blevet markedets nye darling og aktien er kommet op i et niveau, som aktien blev handlet i tilbage i 2001. I 2001 var aktien i all time high i kurs 310. Der er en positiv tendens i alle indikationsmodeller. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er 260, som er steget to gange i år. Bruddet af 260 er et stærkt signal, da det er testet to gange i år og tredje gang kommer brudt.

Zealand Pharma steg godt 11 pct. Torsdag, da de amerikanske sundhedsmyndigheder har godkendt lixisenatid til behandling af voksne med type 2-diabetes. Produktet er opfundet af Zealand. De globale udviklings- og kommercielle rettigheder er udlicenseret til Sanofi. Teknisk ser aktien meget interessant ud, hvis den holder sig over de 130.

FLSmidth tabte Momentum torsdag, da en række finske konkurrent har været med regnskab i ugen, der er gået. Aktien var tæt på modstandsniveauet 280, men blev afvist og er faldet tilbage til niveauet 270.

Den kommende uge byder på regnskab fra en række danske selskaber. Onsdag er det Greentech og Ringkjøbing Landbobank. Torsdag er der regnskab fra Bioporto, Banknordic samt Dong Energy. Ugen sluttes af med DSV og Novo Nordisk.

Efter Dongs notering er der igen kommet gang i den hedengangne spekulationsaktie Greentech, som en gang var legeplads for berygtede milliarderklub. Aktien har haft en kedelig udvikling de sidste 7½ år, men de sidste par uges stigende tendens i aktiekursen indikerer, at der igen er kommet interesse omkring selskabet. Der er etableret købssignal i aktien i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. RSI har ramt det overkøbte niveau på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i den stigende.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset er på vej mod 1000, som er blevet testet ved månedsskiftet i maj/juni. Signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i salg, og det er først ved brud af niveauet 1000, at signalet ændres. Indikationsmodellen RSI og Momentum har etableret en topformation og falder lidt tilbage begge to. Det indikerer, at indekset kan få svært at bryde igennem 1000. Nærmeste støtteniveau er ved 940 og herefter i 920 og til sidst i niveauet 860. Indekset har nu bevæget sig vandret siden april sidste år. Anbefaler at man samler op i aktier med en stigende trend.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.