Aktiemarked er som en rutschebanetur

Aktiemarkedet vil i den kommende tid føles som at sidde i en rutchebane, hvilket kan og vil gøre investorerne ekstra nervøse. Nu er det de italienske banker, som er problemet eller banksektoren generelt, der har det svært i Europa. Imens er det amerikanske hoved indeks S&P 500 tæt på all time high, hvilket betyder, at diversifikationen mellem de internationale indeks er høj.

Møller-Mærsk: opsplittes eller fastholdes af den nuværende struktur? Hvornår er selskabet mest værdi? Det tales der om i disse dage. Vil et opdelt Mærsk have mere værdi for aktionærerne og vil aktiekursen stige? Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 8.000-9.000. De glidende gennemsnit ligger side om side, så man skal afvente udviklingen, om der kommer et klart signal. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 9.000 går modellen i køb.

Det er fortsat medicinal-aktierne, der klarer sig bedst efter Brexit-afstemningen. Össur er steget med 12,7 siden mandag den 27/6 og aktien holder fast i den stigende tendens, som har stået på siden midten af 2013. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg og går først i køb ved brud af niveauet 26,5. Blandt de øvrige medicinal-aktier er Genmab, Coloplast og Novozymes, som stiger.

Novozymes er brudt igennem modstandsniveauet 320 og nærmer sig det næste modstandsniveauet ved 335-340. Dermed holder aktien fast i den stigende tendens i aktien, som blev etableret med bundformation i slutningen af januar, hvor kursen var i 275. Momentum er stigende på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.

Men også defensive aktier som Scandinavian Tobacco Group er brudt igennem modstandsniveauet 112 og signalmodellen har været i køb siden april. Nærmeste modstandsniveau er ved 125. Den stigende tendens trækker op i Momentum på ugebasis.

Blandt de små aktier er der en stigende tendens Momentum i SP Group, Brdr. A&O Johansen samt Intermail. SP Group har oplevet en kraftig stigning i kursen i de sidste 3½ måned, hvor kursen er gået fra 350 til 550, mens resten af markedet har stået stille eller er faldet tilbage. RSI har nu været i det overkøbte niveau siden maj, så der er lagt op til en opbremsning i kursstigningen i den kommende tid. Nærmeste støtteniveau er ved 480 og herefter i niveauet 400.

Den kommende uge byder på regnskab fra Tryg. Aktien har været i en faldende tendens siden april 2015. Aktien handles nu i niveauet omkring 120 og man skal tilbage til oktober 2014 for at finde aktien i det niveau.

C20

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet omkring 950, og den tendens har stået på i 14½ måned. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 900.

Signalmodellen er i salg på ugebasis og modellen går først i køb ved brud af niveauet 985.  Der er en svag positiv tendens i Momentum på ugebasis. De manglende positive signaler i det danske marked gør, at man bør afvente med at øge sin eksponering til danske aktier.

 

Kan de holde dampen oppe?

Kan de holde dampen oppe i USA eller bliver de fanget af dødvandet i Europa? De kommende nøgletal bliver dermed læst ekstra nøje i den kommende tid.

Torsdagens nøgletal viser fortsat, at USA bevæger sig i den rigtige retning i forhold til beskæftigelsen. Men man må også erkende, at man ikke ved, hvor mange der står uden for de officielle opgørelser. Torsdagen regnskab fra Pepsico viste en øget indtjening pr. aktie, hvilket fik aktien til at stige og aktien er i en stigende trendkanal. Stigningen har sendt Bollinger i køb på ugebasis.

Den kommende uge byder på regnskab fra Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup, BlackRock samt Yum! Brands.

Dow Jones Industrial Average har ikke haft Momentum nok til at bryde igennem modstandsniveauet 18.000. Signalmodellen Bollinger holder fast i sidste uges købssignal. Nærmeste modstandsniveau er ved 18.200, mens nærmeste støtteniveau er ved 17.400. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra, hvilket indikerer, at hastigheden er på vej tilbage.

S&P 500 tester modstandsniveauet 2100, men har endnu ikke haft Momentum nok til at bryde igennem. Bryder kursen igennem 2100, så er næste modstandsniveau ved 2200, mens nærmeste støtteniveau er ved 2050 og herefter i niveauet 2000. Momentum har etableret en dobbelt bund på ugebasis, så det bliver interessant at se, om der bliver optakt til noget større i den kommende tid.

Nasdaq Composite bevæger sig fortsat vandret i niveauet 4700-4950. Der er Momentum i indekset på ugebasis, men det har ikke givet udslag i Bollingerkanalen, så modellen er fortsat i salg. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 5000, mens støtteniveauet er ved 4700.

Strategi: Køb på amerikanske aktier.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.