Afsæt til Yderligere Optur?

BørsUdsigten: Black Monday 34 år i dag, tirsdag. USD er gået i Sælg!

 

Wall Street lukkede mandag fra et fald på 0,1 pct. til stigninger på op til 0,8 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,2 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere, nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (15 point) i 4.486, er der tale om en tertiær optrend.

Bruddet af den 1 år gamle stigende trend indikerer mindst en opbremsning (konsolidering), og har udløst et salgssignal. Der er tale om en midlertidig bundformation. Det betyder at man overordnet skal anlægge en handelsstrategi. Ubekræftet ny bundlinien i 4.300 niveauet og toplinien fortsat i 4.537 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.360 niveauet (solgt i 4.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.447 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.394 niveauet (solgt i 4.437 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.395 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,7 pct. (188 point) i 29.212 (handles fortsat), er der tale om en tertiær accelererende optrend.

Det 200 dages glidende gennemsnit er brudt, hvilket understøtter en ny bekræftet optrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.800 niveauet (solgt i 30.135 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.030 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.667 niveauet (solgt i 29.473 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.754 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (20 point) i 3.589 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud op fra den tertiære sidelæns konsolidering. Alt tyder på at der er tale om en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.545 niveauet (solgt i 3.593 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.560 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.515 niveauet (solgt i 3.530 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.521 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  plus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.769– er der tale om en tertiær optrend. Brud af 1.762 niveauet indikerer mindst en konsolidering.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et “death cross”.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.705 niveauet (solgt i 1.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.762 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.752 niveauet (solgt i 1.800 niveauet). Stop loss ved brud af 1.685 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,1 pct. (3 point) i indeks 2.312 niveauet, er der tale om et brud af den tertiære trend, og en opbremsning.

De glidende gennemsnit har udløst et lille “death cross”, og efter en test af det 200 dages glidende gennemsnit.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.257 niveauet (solgt i 2.254 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bekræftet brud af 2.297 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.284 niveauet (solgt i 2.357 niveauet). Stop loss ved brud af ved brud af 2.280 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,7 pct. (113 point) i indeks 15.474, er der tale om brud af en tertiær optrend, hvilket indikerer en opbremsning.

Der er udløst et death cross, og et brud af det 200 dages glidende gennemsnit, hvilket indikerer at sælgerne igen er de stærkeste.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 15.130 niveauet (solgt i 15.593 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.475 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.367 niveauet (solgt i 15.711 niveauet). Stop loss ved brud af 15.349 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,581 pct.) er der tale om et brud af en tertiær faldende trend, hvilket indikerer en opbremsning / sidelæns konsolidering.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,542 niveauet (solgt i 1.572 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,58 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,375 (solgt i 1,306 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,512 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,385) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af støtten i 6,412 niveauet. Den overordnede konsolidering fik brudt sin bundlinie i 6,399 niveauet. Bruddet skal følges.

Der er udløst et lille “golden cross

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,438 niveauet (købt i 6,358 niveauet). Genkøb ved brud af 6,407 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,389 niveauet (købt i 6,30 niveauet). Genkøb ved brud af 6,453 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Chartet indikerer, at man skal åbne alle sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (10.332 USD pr. ton) til morgen, tirsdag, er der tale om en accelererende optrend efter et brud af toplinien i 9.695 niveauet. Det udløser nyt købesignal / bekræftelse af en ny optur. BørsUdsigten noterer, at 10.000 niveauet er blevet brudt.

BørsUdsigten noterer ligeledes, at der er ved at blive udsendt et golden cross, hvor både det 50 dages og det 24 dages glidende gennemsnit er stigende. Det er normalt et meget stærkt trendsignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.155 niveauet (solgt i 9.105 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 10.205 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 8.950 niveauet (solgt i 9.250 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.397 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (84,6) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den tertiære stigende trend og sidelæns konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 85 niveauet (købt i 81,4 niveauet). Genkøb ved brud af 84,9 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73,5 niveauet (solgt i 72,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 80,1 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.