A.P. Møller-Mærsk i en stigende tendens

Mærsk-aktien sejler derudaf og kursen har ramt niveauet 9500. Sidst aktien var i det niveau var ved årsskiftet 2019/20 og i midten af marts ramte aktien 5000, så det er en voldsom rebound i aktien. Spørgsmålet er, om hastigheden kan holde.
På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal i begyndelsen af august og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Tidligere modstande.

På ugebasis er der en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og RSI nærmer sig 80. Momentum har etableret en dobbelt bund på ugebasis og stiger igen.

RSI på ugebasis.

Der er købssignal i Bollingerkanalen og det blev etableret i slutningen af april og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet juni/juli.

Momentum peger opaf på månedsbasis, hvilket er et positivt tegn for yderligere vækst.
Shippingwatch skriver i dag, at de kinesiske myndigheder er bekymret over prisudviklingen på Stillehavet. De stigende priser er godt nyt for container-rederierne.

Man skal samle op ved tilbage fald.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.