Holder tendensen?

Torsdagens opbremsning sendte en række europæiske indeks i salg både på dags- og ugeniveauet. Men fredagens rebound har sendt den tilbage i købssignalet. Vix-indexet bevæger sig vandret i niveauet 25-29.

Det danske indeks på ugebasis.

C25 blev afvist i 1600, men købssignalet holder fortsat både på dags- og ugeniveauet. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 80 og MACD er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1625 og 1650, mens der er støtte ved niveauet.

DAX med 2 “gaps”.

DAX 30 har etableret endnu et ”gap” på dagsniveauet, så der er 2 ”gaps” på dagsniveauet. Et fra februar og et midt i oktober.
De tre indikationsmodeller på ugebasis er i en faldende tendens på ugebasis, mens Momentum fortsætter den stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.200 og herefter i niveauet 13.500.

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 24,8 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 25,9 pct. Bavrian Nordic på salgslisten.

Nordisk Portefølje
Har hævet stop-loss for Ericsson. Har hævet målkurs og stop-loss for Volvo. Haldex er fortsat på salgslisten. 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.