Voltaire

BØRSUDSIGTEN: Kina! Olie! Nedtrend? Er der styrke i S&P500?

C20 indekset lukkede torsdag, med et fald på 0,4 pct. (3,36 point) i indeks 755,98.

De europæiske aktiemarkeder lukkede i går, torsdag, uensartet fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,6 pct. for de 3 toneangivne indeks, BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street steg med 0,4 til 0,5 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,8 pct. og 1,0 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

Wall Street ser ud til at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har solgt vores lange position ved bruddet af 765 niveauet. Der genkøbes ved brud af 775 niveauet, og der åbnes en shortposition (salg) ved brud af 755 niveauet (bekræftet ved lukning).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er sælg.

BørsUdsigten har taget gevinst (solgt) ved bruddet af 767 niveauet, og der er åbnet en shortposition. Der afdækkes (tages gevinst) ved brud af 760.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 728 niveauet (ovenfra).

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 756.

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lavere til morgen, fredag.

 

Kina

Aktiekurserne fortsætter med at stige – helt efter forventning – efter at private udlændinge fik adgang til at købe kinesiske A-aktier. Click og se BørsUdsigten’s vurdering fra den 17. november: Opbygning til en større bevægelse. 

Indtil videre er de kinesiske aktier steget med 23,3 pct. til 3.183 fra 2.581. I samme periode er Hong Kong aktierne (H aktier) faldet med 3,0 pct. til 23.332 fra indeks niveau 24.055

BørsUdsigten vurderer, at der snart må være balance i udviklingen

BørsUdsigten vurderer, at Hong Kong’s dage som finanscentrum er talte, såfremt de ikke finder på noget, der kan vende udviklingen.

 

Olie

Faldet i olieprisen presser Rusland/ Putin mere end sanktioner fra vesten. Man kan få den bagtanke, at prisen på olie bliver manipuleret netop for at presse Rusland og til en vis grad Iran.

Under alle omstændigheder vil Rusland blive ramt økonomisk af olieprisfaldet, og det er en negativ spiral der er sat i gang, de mange lande vil være tvunget til at øge produktionen for at få deres økonomier til at hænge sammen, og de har ikke råd til en længerevarende ”leveringsstrejke”.

Den kortsigtede effekt af olieprisfaldet er negativ, da energiselskaber skal nedskrive værdien på deres reserver. Alternative energiselskaber indenfor alternative energiformer får det sværere, hvis man ikke er afhængig af politiske beslutninger. Klimamæssigt – hvis man tror på CO2 (drivhuseffekten) – vil være negativ.

Modsat er der selskaber indenfor transportsektoren og energitunge industrier, der får det meget lettere – her vil der dog gå et stykke tid før vi ser resultaterne i selskabernes forventninger, og på bundlinierne.

Konkurrencen vil efterhånden få indtjeningsmarginerne ned – så økonomisk er det forbrugerne der bliver begunstiget med billigere energi og billigere priser. Her er tale om en positiv deflation.

Derimod kommer det til at gøre ondt i de olieproducerende lande. De får en negativ deflation og recession.

Som Voltaire sagde: Ingen kan blive rigere, uden at nogle andre bliver fattigere.

Derfor kan levestandarden godt stige, men der var nok tale om ressourcernes fordeling (råvarer og jord), og bæredygtig udnyttelse.

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, torsdag. Aktierne faldt i løbet af noteringen tilbage efter en stærk åbning.

Detailsalget steg mere end forventet, hvilket er et positivt tegn for BNP (den økonomiske vækst). Væksten vaf 0,7 pct. på blot en måned.

Gårsdagens tal for førstegangsøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse lå nogenlunde uforandret med 294K.

I dag kommer der tal for industriens inflation (PPI), og denne vil nok ligge underdrejet på grund af faldet i energipriserne.
Dow Jones lukkede torsdag med en stigning på 0,4 pct. (63,19 point) i indeks 17.596,34.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (9,19 point) i 2.035,33.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (24,14 point) i 4.708,16.

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.035), var chartet oppe og teste den gamle støtte nu modstand i 2.055 niveauet.

 
På trods af den positiv lukning, kunne indekset ikke lave en bounce, hvilket tyder på svaghed – læs yderligere nedtur. S&P500 ligger ligeledes i en bekræftet tertiær nedtrend.

 
Den nuværende chartformation viser fortsat et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet forS&P500 i løbet af de næste 5-8 måneder.

 
Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten stoppet sig ud i 2.045-50 niveauet, af den position vi købte i 2.055, og der åbnes en modsatrettet position (short). Take profit (stop loss) ved brud af 2.055 niveauet (nedefra), i dag, fredag. Ved brud udløses et købesignal. Strategi Sælg.

 
Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 2.042 (købt i 2.062), og der er åbnet en reverse. (modsatrettet position). Der lukkes (stop loss) ved brud af 2.055 niveauet. Der genkøbes en lang position ved brud af 2.075 niveauet.

 
Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.946.

 
De korte indikatorer ligger i negativt territorium.

 
Signalmodellerne ligger i sælg, bortset fra et købesignal i Parabolic, hvor salgssignal udløses i 2.023 niveauet i dag, torsdag.

 
Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier, på forskellige trendniveauer.

12SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation uforandret i 2,16 pct. Den toårige rente stiger med 0,03 pct. til 0,59 pct., og den 30 årige rente faldet med 0,03 pct. til 2,80 pct.

Den 10 årige tyske Bund ligger uforandret i 0,68 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:40 i 6,00 (5,977) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,24 (1,245) for 1 USD. USD/JPY noteres i 118,8 (118,2). EUR/JPY noteres i 147,3 (147,1).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,00), tester chartet den sekundært stigende trendlinie. Brud af trendlinien vil indikerer mindst en opbremsning af den stigende trend.

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt i 5,99 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 6,00 niveauet. Strategi Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 5,90 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,00 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 5,98 niveauet. Strategi Køb.

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb, bortset fra en rød advarsel fra MacD.

 

12USDDKK

USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.221 (1.227) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Det ligner på timechartet en positiv fortsættelsesformation, hvor købesignalet udløses ved brud af 1.225 niveauet.

BørsUdsigten har fortsat en målzone i 1.255-60 niveauet.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt vores position ved bruddet af 1.205 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.215 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 1.210 niveauet (oppefra).

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.210 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.210 niveauet.
Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, fredag, og for første gang i mange år under 60 USD pr tønde WTI.

Se kommentarer ovenfor!

Nymex Crude, er senest noteret i 59,47 (61,41) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 63,53 (64,72) USD pr. tønde.
Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

Nikkei225 stiger med 0,7 pct. (114 point) i indeks 17.372. Hang Seng stiger med 0,1 pct. (13 point) i indeks 23.325. Kina’s CSI300 stiger med 0,6 pct. (18 point) i indeks 3.201. (Der er fortsat tale om at få balance mellem Hong Kong og Shanghai / Shenzehn børserne efter åbningen af det kinesiske marked for private investorer, der driver udviklingen). Sydkoreas Kospi ligger til en stigning på 0,3pct.(5 point) i indeks 1.922. Australien ASX200 ned med 0,2 pct. (11 point) i 5.220.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (756), ligger vi fortsat i en tertiær nedtrend, og der udløses et købesignal ved brud af den faldende trendlinie i 760 niveauet.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten taget gevinst 767 niveauet. Der er samtidig åbnet en shortposition (aktier solgt short). Positionen lukkes (tages gevinst) ved brud af 760 niveauet, og i givet fald købes en lang position.

Sekundært har BørsUdsigten lukket vores lange position ved bruddet af 765 niveauet. Der genkøbes ved brud af 775 niveauet. Der åbnes en shortposition (salg) ved brud af 755 niveauet. (bekræftet ved lukning).

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 728 niveauet ovenfra.

12C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i ekstremt overkøbt niveau, og er på vej mod neutralt niveaue. Det betyder plads til en ny bevægelse.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 mellem kl. 10:00 og 11:00

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici og muligheder. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.