Vinder Momentum!

BørsUdsigten: Fortsat Stigning i Olie! Ny ATH i S&P500!

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem o,3 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag fra en stigning på 0,9 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,8 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,9 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct og 0,6 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, mandag.

 

BørsUdsigten noterer, at der bliver hældt yderligere 1,9 trillioner USD yderligere i punchbowlen i form af en ny coronahjælpepakke. Det indikerer yderligere stigninger / momentum i aktiemarkedet.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,4 pct. (15 point) i 3.887, er der tale om et brud af den horisontale toplinie i 1.350 niveauet, og en NY bekræftet All Time High notering (ATH). Det betyder bekræftelse af er rent købesignal, udbruddet skal følges!

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet i løbet af de næste 2-3 måneder.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.779 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.873 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.783 niveauet (solgt i 3.773 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.803 niveauet. Strategi: Køb

Husk at lukke spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,9 pct. (530 point) i 29.308 – handles fortsat) er der tale om en accelererende tertiær, og et udbrud af en tertiær sidelæns konsolidering og yderligere et lille købesignal. Udbruddet indikerer yderligere stigninger.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.640 niveauet. (solgt i 28.470 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.835 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.080 niveauet (solgt i 27.900 niveauet). Stop loss ved brud af 27.630 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,1 pct. (37 point) i 3.532 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en test af en tertiær konsolidering med en top i 3.537 niveauet (testes NU), og en bundlinie i 3.477 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.522 niveauet (solgt i 3.610 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.497 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.532 niveauet (købt i 3.307 niveauet). Genkøb ved brud af 3.558 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,4 pct. (6 point) i indeks 1.475 – er toplinien fortsat under pres – selvom chartet fortsat virker blødt med lavere bunde.

Nu må vi se om der kommer styrke i indekset efter at have samlet kræfter, eller vi fortsat skal se en “blød” nedside. Brud af toplinien i 1.490 niveauet vil vise styrke, og et meget stærkt købesignal. Indekset testede / brød igen igen toplinien; men faldt tilbage igen. Har C20 styrke til at bryde ATH bekræftet?

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.430 niveauet (solgt i 1.470 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.467 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.467 niveauet (solgt i 1.450 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.467 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,9 pct. (17 point) i indeks 1.989 niveauet, er der tale om en test af det gamle modstandsniveau, nu støtte, efter udløsning af en Alla Tidars Högsta (ATH)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.973 niveauet (solgt i 1.973 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.990 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.965 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,0 pct. (4 point) i indeks 14.057), er der tale om en tertiær optrend. Bruddet af 13.620 niveauet har indikeret en midlertidig bund, og en ny optur, der var i stand til at bryde Der Höchste aller Zeiten (ATH) i 14.040 niveauet.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger, efter testen af det nye støtteniveau.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 13.620 niveauet (solgt i 13.900 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.040 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.040 niveauet (solgt i 13.700 niveauet). Stop loss  ved brud af 13.620 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,177 til morgen, mandag, er der tale om et brud af den tertiært stigende i 6,195 niveauet. Det er sandsynligt, at støtten i 6,16 niveauet skal testes før BørsUdsigten’s kursmål i 6,40 niveauet skal testes.

BørsUdsigten vurdering om, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning af den faldende trend har holdt!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,19 niveauet (købt i 6,12 niveauet). Genkøb ved brud af 6,22 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bekræftet brud af 6,133 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal lukke spekulative USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (59,9) til morgen, mandag, er der tale om en fortsat tertiær optrend efter bruddet i en sidelæns konsolidering i 56,5 niveauet. Der er udløst rent købesignal.

BørsUdsigten noterer, at olieprisen fortsætter op på trods af en stigende USD. Normalen er, at der er en invers korrelation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 56,5 niveauet (solgt i 55,5 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 56,3 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.