Tyren Løber – Shanghai i ALL TIME HIGH!!

BørsUdsigten: Ja – Der er Stærke Købs-“Set Upper” ved Udbrud! Ja – Der er fortsat Momentum!

 

Wall Street holdt lukket fredag; men lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,2 pct. og 4,2 pct. til morgen, mandag. (Australien falder dog med 0,5 pct.)

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,6 pct. og 1,3 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 1,5 pct. og 2,0 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

PS! BørsUdsigten holder feriedage torsdag og fredag i denne uge!!!

Hong Kong (Vil udgå i løbet af måneden)

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (26.248 plus 3,5 pct. (875 point) nu til morgen, mandag (handles fortsat) er der tale om et meget stærkt udbrud i en stærkt stigende tertiær trend. Næste test er i 29.200 niveauet – ATH (All Time High).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 24.600 niveauet (solgt i 24.760). Stop loss ved brud af 25.200 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position ved bruddet af 25.000 niveauet. Stop loss ved brud af 24.600 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.287 plus 4,3 pct. (134 point) til morgen, mandag (handles fortsat), er der tale om en meget kraftig accelererende optrend, der har brudt 3.300 niveauet. Det betyder, at Shanghai indekset, har brudt det tidligere topniveau  i 3.300 niveauet fra april 2019, og noteres i ATH (All Time High).

BørsUdsigten noterer, at der er udsendt det første Golden Cross (det 50 dages først i løbet af tirsdag / onsdag)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.975 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.090 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.975 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.677 plus 1,7 pct. (388 point) er der udsendt et købesignal ved bruddet af 22.600 niveauet ved bruddet at toplinien i konsolideringen.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.600. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 22.403 niveauet. Genkøb ved brud af 23.200 niveauet.

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Wall Street holdt lukket i dag, den 3 juli i forbindelse med uafhængighedsdagen den 4. juli.

BørsUdsigten gentager!

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.130 plus 0,5 pct. (14 point) – er der etableret en positiv tertiær trend efter bruddet af den faldende tertiære trendlinie, og dermed en positiv fortsættelse, der bliver endelig bekræftet ved brud af 3.145 niveauet. Bruddet af 3.075 har udløst købesignal og en opbremsning af den negative trend.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet!

BørsUdsigten ser fortsat en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top, og på kort sigt en midlertidig topformation. Sandsynligheden er dog blevet væsentlig mindre.

BørsUdsigtens inflationsteori (se BU 30/6 -2020) taler imod et brud af bundlinien (;-D)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up” og en endelig bekræftelse ved bruddet af 3.400 niveauet!

EXIT signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.100 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.145 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.270 – minus 0,3 pct. (4 point), er der tale om et brud af en tertiær konsolideringsformation. Bruddet af 1.250 niveauet udløste et spekulativt/tertiært købesignal, og toplinien er blevet testet i 1.270 niveauet (oppefra) helt efter bogen.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.250 niveauet (solgt i 1.268 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.255 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.246 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.695 minus 0,5 pct. (9 point), er der tale om et udbrud af en tertiær konsolidering i form af en toplinie i 1.680 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns sekundær konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675 niveauet (solgt i 1.650 niveauet). Stop loss ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Stop loss ved brud af 1.672 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.528 minus 0,6 pct. (80 point), er der tale om et brud af toplinien i den sidelæns konsolidering i 12.500 niveauet, og den tester den tidligere modstand nu støtte – helt efter bogen. Bruddet bekræfter forsættelsesformationen!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.315 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.375 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.330 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,598) til morgen, mandag, er der udløst er tertiært salgssignal ved brud af 6,625 niveauet.

Sekundært er valutakrydset gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,585 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,62 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,7) til morgen, mandag, er der tale om en konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.