Tid til konsolidering?

Aktiemarkederne har haft en positiv udvikling i de første 4 måneder. Dax er steget 10 pct. og C20 er steget med over 11 pct. Et gammelt mundheld siger ”Sell In May and Go Away”. Forventer at markedet sætter sig efter disse stigninger og hovedsageligt i de brancher, som er steget meget som blandt andet de cykliske virksomheder.

Tirsdag leverede DSV og Ambu begge to stærke regnskaber med opjusteringer, hvilket fik aktierne til at stige.

DSV leverede et regnskab, der viste en vækst i overskudsgraden fra 4,2 pct. til 6,2 pct. og resultat før skat blev på 875 mio. kr. mod 319 mio. kr. året før i samme periode. Resultat pr. aktie blev 4,2 mod 2,83. Teknisk holder DSV fast i den stigende trend, som blev etableret tilbage i slutningen af 2014.

Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i køb og har været det siden årsskiftet. Momentum på månedsniveauet er vendt rundt og stiger. Næste kursmål er 440.

Ambu leverede et regnskab, der kunne fremvise en vækst på 14 pct. i 2. kvartal. Ambu hævede også forventningerne til årets resultat, hvilket var med til at trække aktiekursen op. Aktiekursen brød igennem modstandsniveauet 390 og handles nu i niveauet 400-410. Den positive tendens i kursgrafen giver en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Næste modstandsniveau er ved 420.

Novo Nordisk leverede et kvartal regnskab, der overgik markedsforventningerne og sendte aktien op med over 7 pct. Stigningen bekræftede købssignalet, der blev etableret i aktien for 4 uger siden i Bollingerkanalen. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 295-300 og herefter i niveauet omkring 330.

Denne uge byder på regnskab fra Jutlander Bank mandag. Tirsdag ALK-Abello, FLSmidth, Nets, Pandora. Onsdag er det DFDS, Djurslands Bank, Genmab, Højgaard Holding, ISS, Lundbeck, Monberg & Thorsen samt Spk. Sjælland-Fyn.

ALK-Abello holder fast i den positive tendens og er brudt over det gamle modstandsniveau ved 1040. Der er en opadgående tendens i aktiekursen og samtidig er det lykkedes kursen at bryde igennem modstandsniveauet 1040 og er blevet handlet op i niveauet 1133 onsdag, hvilket næsten lukker ”gappet” fra juni sidste år.

Nets der fik en rigtig dårlig børsintroduktion handles fortsat under sin introduktionspris, men efter test af 106-108 i marts så har aktien rettet sig og nu handles den i intervallet 124-128. Der har været masser af nye ordrer til Nets fra norske, svenske og finske selskaber, men det er druknet i historien om hvor fantastisk MobilePay er og alt hvad det kan. Stigningen i aktiekursen betyder, at der er etableret et købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Mangler man IT i porteføljen, bør man samle op i aktien.

C20 på ugebasis.

C20-indekset tester niveauet 990 og nærmer sig de magiske 1000. Den positive tendens i indekset gør, at de tre indikationsmodeller MACD. Momentum og RSI alle stiger på ugebasis. Momentum på månedsniveauet stiger ligeledes. Stigningen i indekset betyder, at den øvre kanallinie bliver testet, så der er lagt op til en korrektion, hvis ikke indekset skal bryde igennem modstandslinien. I forbindelse med Novo Nordiskes regnskab opstod der et ”gap” i grafen, som skal lukkes over tid, så en mindre korrektion i det danske indeks kan forventes. Afvent udviklingen den kommende uge.

 

DK Portefølje
Hæver stop-loss på Parken og hæver kursmål og stop-loss for DSV.

Nordisk portefølje
Hæver målkurs og stop-loss på GN Store Nord. Ny målkurs på SAAB på tirsdag. Yara er på salgslisten.

 

Dagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet antallet af nytilmeldte ledige var lavere end ventet, mens fabriksordrene voksede mindre end ventet, mens ordreindgangen på varige forbrugsgoder steg mere 0,9 pct. mod forventede 0,7 pct.

I den kommende uge er der regnskab fra Walt Disney, Allergan, Nvidia, Duke Energy, VMware og Marriott International samt Sysco.

Dow Jones

Dow Jones Industrial Averages nærmer sig igen en test af niveauet 21.000. Indekset holder fast i den stigende tendens og omsætningen er igen stigende, hvilket underbygger den positive trend. Bollingerkanalen ændrede sidste uge signal til igen at være i køb efter to uger i salg. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på ugebasis er i en faldende tendens, hvilket gør, at man skal være opmærksom på en mulig topformation i indekset. Næste støtteniveau er ved 20.500 og herefter i niveauet 20.000.

S&P 500

S&P 500 tester igen modstandsniveauet 2400 men også her er der en divergens i kursudviklingen i indekset. Den nedre kanallinie ligger i niveauet 2350 på ugebasis som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2325 også på ugebasis. Omsætningen er stigende i forhold til de foregående uger, hvilket giver en positiv indikation om, at investorerne er interesserede i flere aktier i porteføljen.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite fortsætter den stigende tendens og er kommet over 6000. Til dato har indekset givet et afkast på over 12 pct. Indekset holder fast i den positive tendens, der nu har stået på siden sommeren 2016. Det lange glidende gennemsnit har sit støtteniveau ved 5700, mens Bollingerkanalen har sit støtteniveau i 5800. Indikationsmodellerne er begyndt at stige, men den nuværende top er ikke højere end den foregående. Nærmeste støtteniveau er ved 5800 og herefter i niveauet 5600.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Interessant udvikling i Japan

Det japanske marked ser igen interessant ud efter tre uger med rebound. Et brud af niveauet 19.500 vil give et nyt købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis efter 5 uger i salg. Der er en positiv tendens i de to indikationsmodeller på ugebasis, da de begge er stigende og den faldende tendens er blevet brudt. Til gengæld har de glidende gennemsnit etableret et ”Death Cross” på ugebasis, hvilket skaber lidt signalforvirring.

Nikkei på ugebasis.

Bryder indekset igennem 19.500, så er næste modstandsniveau ved 20.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 18.500.
Strategi: Den spekulative investor samler op i det japanske indeks nu.

OMX Stockholm 30 er steget yderligere i ugen, der er gået, og det skyldes blandt andet gode regnskaber og fyldte ordrebøger, der trækker op i indekset. Hurtigløberne siden midten af april er  Munksjö 30 pct., Volvo B 13 pct., Getinge 12,5 pct., SAAB 10,9 pct., samt SKF B med 10.9 pct.

Stærk stigning i S30.

Indekset holder dermed fast i den stigende trendkanal efter testen, at støttelinien for 2 uger siden. Stigningen i indekset gør, at signalmodellerne holder deres købssignal. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 1550. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og falder tilbage. Nærmeste modstandsniveau er ved 1680, som er bunden af den gamle top fra marts/april 2015.
Strategi: Hold på svenske aktier.

ICA på ugebasis.

ICA aktien bevæger sig sidelæns og det har stået på siden 2014. Aktien har ikke kunne bryde igennem modstandsniveauet 315-320. ICA må betegnes som en defensiv aktie. Aktien har etableret en ny stigende tendens efter bundformation i oktober, november og december. Anbefaler køb på niveauet, hvis man gerne vil have en stille aktie til porteføljen.

DAX på ugebasis.

Frankfurt Dax 30 holder fast i den stigende tendens, og indekset bevæger sin inden i den positive trendkanal. Aktien er brudt igennem den gammel topformation fra 2015. MACD har netop etablerede en bundformation på ugebasis. RSI er under 80 så modellen indikerer, at der fortsat er et potentiale i markedet. Næste modstandsniveau er ved 12.800 og støtteniveauet er ved 12.400 og herefter i niveauet 12.200. Der er et ”gap” i niveauet 12091-12289 efter det franske valg. Forventer at det godt kan stå åbent frem til næste finanskrise, da det er et ”breakaway gap”.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: B&O, Matas og Per Aarsleff Holding.

Har været en tur i MidCap-segmentet og har fundet tre aktier med nye købssignaler.

B&O holder fast i den stigende tendens trods konsolideringen i niveauet 95-100 i februar og marts. Aktien tester igen modstandsniveauet 105 og den positive tendens i aktien har fået MACD til at etablere en bundformation og RSI stiger på ugebasis. Momentum på ugebasis har ligeledes etableret en bundformation og stiger. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 95 som en støttelinie. Bryder kursen igennem 104-106, så der det historisk, da man skal tilbage 2008 for at finde aktien over det niveau. Næste modstandsniveau er ved 120. Bryder kursen igennem, så anbefales det at købe aktien.

Matas banker på modstandsniveauet.

Matas faldt tilbage i november og fandt en bund i niveauet 92-95 i december/januar. Siden har aktien været i en svagt stigende tendens og nu handles Matas-aktien i niveauet 104-106 for anden gang i år. Første gang aktien testede niveauet 104-106 var tilbage i februar og nu er spørgsmålet, om der er Momentum nok til at bryde modstandsniveauet. Alle tre indikationsmodeller stiger på ugebasis. Momentum på månedsniveauet peger ligeledes opad. Nærmeste modstandsniveau er bunden fra juni/juli i niveauet 115. Savner man en lidt konservativ aktie, er Matas en god mulighed og man bør samle op på det nuværende niveau. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.  

I stigende trendkanal.

Per Aarsleff-aktien har genfundet melodien og har etableret en stigende trendkanal. Aktiekursen ligger midt i den stigende trendkanal og peger opad og for at tendensen holder, skal kursen op i 190, mens støttelinien ligger i niveauet 163-164. Den positive tendens i kursen gør, at MACD, Momentum og RSI alle stiger på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Signalmodellerne har genetableret et købssignal for to uger siden. Afvent udviklingen.

 

 

Guldet taber Momentum

Guldet falder tilbage i takt med, at markedsdeltagerne øger deres appetit på aktier. Guldet er faldet tilbage til støttelinien omkring 1240. Det næste støtteniveau er ved 1220 og herefter i niveauet 1200.

Metalvaremarkedet er fortsat præget af en kedelig udvikling, idet zink og nikkel falder, mens aluminium, kobber og tin bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet viser igen positive tegn. Hvede og palmeolie stiger igen, mens majs fortsat bevæger sig vandret. Der er stadig en faldende tendens i kaffe, kakao samt sukker.

Olien bryder støtteniveauet.

Brent Spot er brudt igennem støtteniveauet 55 og handles nu i 47 og nærmeste støtteniveau er ved 46,5. Bollingerkanalen er fortsat i salg og kursen skal over 55, før der kommer et nyt købssignal. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis, hvilket indikerer, at olieprisen kan stå stille i det i niveau i noget tid, før vi ser et udbrud.

 

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.