Tid til konsolidering?

Aktiemarkederne har haft en positiv udvikling i de første 4 måneder. Dax er steget 10 pct. og C20 er steget med over 11 pct. Et gammelt mundheld siger ”Sell In May and Go Away”. Forventer at markedet sætter sig efter disse stigninger og hovedsageligt i de brancher, som er steget meget som blandt andet de cykliske virksomheder.

Tirsdag leverede DSV og Ambu begge to stærke regnskaber med opjusteringer, hvilket fik aktierne til at stige.

DSV leverede et regnskab, der viste en vækst i overskudsgraden fra 4,2 pct. til 6,2 pct. og resultat før skat blev på 875 mio. kr. mod 319 mio. kr. året før i samme periode. Resultat pr. aktie blev 4,2 mod 2,83. Teknisk holder DSV fast i den stigende trend, som blev etableret tilbage i slutningen af 2014.

Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i køb og har været det siden årsskiftet. Momentum på månedsniveauet er vendt rundt og stiger. Næste kursmål er 440.

Ambu leverede et regnskab, der kunne fremvise en vækst på 14 pct. i 2. kvartal. Ambu hævede også forventningerne til årets resultat, hvilket var med til at trække aktiekursen op. Aktiekursen brød igennem modstandsniveauet 390 og handles nu i niveauet 400-410. Den positive tendens i kursgrafen giver en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Næste modstandsniveau er ved 420.

Novo Nordisk leverede et kvartal regnskab, der overgik markedsforventningerne og sendte aktien op med over 7 pct. Stigningen bekræftede købssignalet, der blev etableret i aktien for 4 uger siden i Bollingerkanalen. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 295-300 og herefter i niveauet omkring 330.

Denne uge byder på regnskab fra Jutlander Bank mandag. Tirsdag ALK-Abello, FLSmidth, Nets, Pandora. Onsdag er det DFDS, Djurslands Bank, Genmab, Højgaard Holding, ISS, Lundbeck, Monberg & Thorsen samt Spk. Sjælland-Fyn.

ALK-Abello holder fast i den positive tendens og er brudt over det gamle modstandsniveau ved 1040. Der er en opadgående tendens i aktiekursen og samtidig er det lykkedes kursen at bryde igennem modstandsniveauet 1040 og er blevet handlet op i niveauet 1133 onsdag, hvilket næsten lukker ”gappet” fra juni sidste år.

Nets der fik en rigtig dårlig børsintroduktion handles fortsat under sin introduktionspris, men efter test af 106-108 i marts så har aktien rettet sig og nu handles den i intervallet 124-128. Der har været masser af nye ordrer til Nets fra norske, svenske og finske selskaber, men det er druknet i historien om hvor fantastisk MobilePay er og alt hvad det kan. Stigningen i aktiekursen betyder, at der er etableret et købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Mangler man IT i porteføljen, bør man samle op i aktien.

C20 på ugebasis.

C20-indekset tester niveauet 990 og nærmer sig de magiske 1000. Den positive tendens i indekset gør, at de tre indikationsmodeller MACD. Momentum og RSI alle stiger på ugebasis. Momentum på månedsniveauet stiger ligeledes. Stigningen i indekset betyder, at den øvre kanallinie bliver testet, så der er lagt op til en korrektion, hvis ikke indekset skal bryde igennem modstandslinien. I forbindelse med Novo Nordiskes regnskab opstod der et ”gap” i grafen, som skal lukkes over tid, så en mindre korrektion i det danske indeks kan forventes. Afvent udviklingen den kommende uge.

 

Uddannelse i Vikingen i København den 9/5 på Applebys Plads 7, 2 sal fra kl. 17-20.30

Programmet er følgende:

Introduktion til Vikingen: Indstillinger, arbejdsfelter og objektgrupper

Hvordan tolker jeg kursgrafen og MACD-modellen?

Lære at lave de første analyser i Vikingen og vi lærer at scanne markedet.

Man tilmelder sig ved at skrive til Lars Persson på lp@npinvestor.dk og prisen er 395,- kr.

Prisen indeholder forplejning i forbindelse med arrangementet og en CD, som udbygger den grundlæggende uddannelse i teknisk analyse med identifikation af forskellige kursmønstre, tolkning af forsættelsesformationer og trendvendinger. CD´en sluttes af med introduktion til 5 tekniske analysemodeller.

 

 

Uddannelse i Vikingen i Aarhus den 16/5 på Frederik Nielsens Vej 4, lokal M2,3 fra 14.30-18.00

Programmet er følgende:

Introduktion til Vikingen: Indstillinger, arbejdsfelter og objektgrupper

Hvordan tolker jeg kursgrafen og MACD-modellen?

Lære at lave de første analyser i Vikingen og vi lærer at scanne markedet.

Man tilmelder sig ved at skrive til Lars Persson på lp@npinvestor.dk og prisen er 395,- kr.

Prisen indeholder forplejning i forbindelse med arrangementet og en CD, som udbygger den grundlæggende uddannelse i teknisk analyse med identifikation af forskellige kursmønstre, tolkning af forsættelsesformationer og trendvendinger. CD´en sluttes af med introduktion til 5 tekniske analysemodeller.

Mvh
Lars Persson


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.