Styrke før Regnskaber?

BørsUdsigten: Igen Fokus på Renten!

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på 0,8 pct. og fald på 0,6 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3, når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Regnskabssæsonen starter i denne uge med regnskaber fra J.P. Morgan, Goldman Sachs og Wells Fargo onsdag, Alcoa, US Banccorp, PepsiCo, Bank og America, City og Blackrock, torsdag. Morgan Stanley fredag.

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,0 pct. (1 point) i 4,128, er der tale om en fortsættelse af den tertiært stigende trend, og en tangering af indekset ny All Time High (ATH) notering efter bruddet af 4.080 niveauet.

BørsUdsigten’s gamle målzone i 4.000 niveauet er nået – og vi må sætte os et nyt mål, i dette tilfælde 4.300 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.915 niveauet. (solgt i 3.915 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.100 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.980 niveauet. Strategi: Køb

Tjek USD og Rente strategi! Der er gode muligheder for “a perfect bull”! (aktier og valuta stiger samtidigt)

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,0 pct. (300 point) i 29.839 – handles fortsat) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 30.200 niveauet, og en bundlinie i 29.550 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.000 niveauet. (Købt i 28.925 niveauet). Genkøb ved brud af 29.900 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 29.167 niveauet (solgt i 29.175 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.523 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,5 pct. (16 point) i 3.397 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af den gamle modstand, nu støtte i 3.465 niveauet. Det udløste en tæt stop loss. Bruddet SKAL følges med en reverse (modsatrettet position).

Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 3.460 niveauet (købt i 3.460 niveauet). Genkøb ved brud af 3.445 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.433 niveauet (købt i 3.465 niveauet). Genkøb ved brud af 3.485 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Tryg præsenterer 1 kvartals regnskab fredag.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,1 pct. (17 point) i indeks 1.484 – er der fortsat tale om en W-formationen. Det skal sammenholdes med en omsluttende negativ candlelight, indikerer opbremsning / fald. Der er tale om to modsatrettede signaler. Brud af 1.484 niveauet (Testes NU) vil bekræfte det korte salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.488 niveauet (købt i 1.480 niveauet). Genkøb ved brud af 1.504 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.445 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,8 pct. (17 point) i indeks 2.233 niveauet, er der tale om et brud af en tertiær stigende trend i 2.242 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning i den stigende trend.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.242 niveauet (købt i 2.055 niveauet). Genkøb ved brud af 2.242 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.184 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,1 pct. (19 point) i indeks 15.215), er der tale om et brud af en stigende tertiær trend i 15.212 niveauet. Der er tale om en sidelæns konsolidering. Nyt købesignal ved brud af 15.300 niveauet. Salgssignal ved brud af 15.150 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position 15.212 niveauet (købt i 14.625 niveauet). Genkøb ved brud af 15.300 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.780 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Statsobligation Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,689 pct.) er der tale om  en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 1,61 niveauet, og en toplinie i 1,75 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,68 niveauet af en lang position (købt i 1,69 pct.). Salg af renten (køb af obligationer) ved brud af 1,625 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,566 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,256) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning af den negative trend, der kan indikere en positiv fortsættelse, der vil blive forstærket ved et brud af 6,265 niveauet. Tertiær bundlinie i 6,24. Lille golden cross udløst!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,34 niveauet (købt i 6,245 niveauet). Genkøb ved brud af 6,265 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,27 niveauet (Købt i 6,22 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,35 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal lukke sine USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (8.852 USD pr. ton) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 9.150 niveauet og en bundlinie i 8.780 niveauet. Brud af støtte i 8.675 niveauet udløser nyt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position i 8.925 niveauet (købt i 8.955 niveauet). Genkøb ved brud af 9.000 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Stop loss ved brud af 8.820 niveauet. Strategi: Køb

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (63,5) til morgen, tirsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 65 niveauet og en bundlinie 60,5 niveauet. Brud af 62,5 niveauet udløser et lille salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 64,2 niveauet (købt i 64,5 niveauet). Genkøb ved brud af 64,1 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 66,3 niveauet (købt i 42,1 niveauet). Genkøb ved brud af 69,8 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.