Så Går det Løs!

BørsUdsigten: Igen Ny Rekord! Starten på en Ny Optur for Aktier?

 

Wall Street lukkede tirsdag fra et fald på 0,2 pct. og stigninger på op til 1,1 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,4 pct. til morgen, onsdag. Undtaget Nikkei225, der falder med 0,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Så går det løs! Regnskabssæsonen starter i denne uge med regnskaber fra J.P. Morgan, Goldman Sachs og Wells Fargo onsdag før åbningen på Wall Street. Alcoa, US Banccorp, PepsiCo, Bank og America, City og Blackrock, torsdag. Morgan Stanley fredag.

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (14 point) i 4,142, er der tale om en fortsættelse af den tertiært stigende trend, og en NY All Time High (ATH) notering.

BørsUdsigten’s nye målzone ligger i 4.300 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.915 niveauet. (solgt i 3.915 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.117 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.991 niveauet. Strategi: Køb

Tjek USD og Valuta strategi! Der er gode muligheder for “a perfect bull”! (aktier og valuta stiger samtidigt)

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,4 pct. (125 point) i 29.627 – handles fortsat) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 30.200 niveauet, og en bundlinie i 29.550 niveauet. Brud skal følges!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.000 niveauet. (Købt i 28.925 niveauet). Genkøb ved brud af 29.900 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 29.167 niveauet (solgt i 29.175 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29.525 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,2 pct. (5 point) i 3.402 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en negativ tertiær trend. Købesignal ved brud af 3.425 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 3.460 niveauet (købt i 3.460 niveauet). Genkøb ved brud af 3.425 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 3.433 niveauet (købt i 3.465 niveauet). Genkøb ved brud af 3.485 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,1 pct. (16 point) i indeks 1.500 – er der fortsat tale om en W-formationen. Der er tale om to modsatrettede signaler. Brud af 1.484 niveauet vil bekræfte det korte salgssignal. Brud af 1.502 niveauet udløser købesignal (testes NU).

Der udløses et lille “golden cross” i dag, ved bruddet af 1.453 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.488 niveauet (købt i 1.480 niveauet). Genkøb ved brud af 1.502 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.450 niveauet. Strategi: Køb

Tryg præsenterer 1. kvartals regnskab fredag.

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,6 pct. (14 point) i indeks 2.247 niveauet, er der tale om et lille vendesignal efter bruddet af 2.242 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.242 niveauet (solgt i 2.242 niveauet). Stop loss ved brud af 2.230 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.190 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,1 pct. (19 point) i indeks 15.234), er der tale om et brud af en stigende tertiær trend i 15.212 niveauet. Der er tale om en sidelæns konsolidering. Nyt købesignal ved brud af 15.300 niveauet. Salgssignal ved brud af 15.150 niveauet. Brud skal følges!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position 15.212 niveauet (købt i 14.625 niveauet). Genkøb ved brud af 15.300 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.816 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Statsobligation Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,625 pct.) er der tale om  en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 1,61 niveauet, og en toplinie i 1,75 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,68 niveauet af en lang position (købt i 1,69 pct.). Salg af renten (køb af obligationer) ved brud af 1,625 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,572 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,217) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den tertiære støttelinie i 6,24 niveauet, hvilket udløser salgssignal, og bekræftelse af nedtrenden. Chartet tester de 50 dages glidende gennemsnit i 6,216 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,34 niveauet (købt i 6,245 niveauet). Genkøb ved brud af 6,245 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,27 niveauet (Købt i 6,22 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,35 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet indikerer, at man skal lukke alle sine USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (8.852 USD pr. ton) er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 9.150 niveauet og en bundlinie i 8.780 niveauet. Brud af støtte i 8.675 niveauet udløser nyt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) en lang position i 8.925 niveauet (købt i 8.955 niveauet). Genkøb ved brud af 9.000 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position i 8.700 niveauet. Stop loss ved brud af 8.820 niveauet. Strategi: Køb

Kobber: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (64,4) til morgen, onsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 65 niveauet og en bundlinie 60,5 niveauet. Brud af 63 niveauet udløser et lille salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 64,2 niveauet (købt i 64,5 niveauet). Genkøb ved brud af 64,1 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 66,3 niveauet (købt i 42,1 niveauet). Genkøb ved brud af 65 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.