Skal man reducere?

Markederne har taget sig en korrektion og spørgsmålet er, om det stopper her eller om vi skal yderligere ned i løbet af de kommende par uger. Det som er med til at afgøre udviklingen i den kommende uge er 1) hvornår der kommer en vaccine 2) hvordan udviklingen er i de økonomiske nøgletal 3) det amerikanske valg.

Torsdag var der fokus på blandt andet Brdr. Hartmann, Skako og Flügger – steder hvor aktionærer kan gemme sig. Flügger Group har oplevet et øget salg i forbindelse med coronavirus-udbruddet, da den øgede fritid er blevet brugt på at sætte de små hjem i stand rundt omkring. Aktien har været i en stigende tendens siden slutningen af marts. Aktien har toppet i midten af august i niveauet 390-395 og siden er aktien faldet til niveauet 355. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI ramt 60 og har taget et hop op til 65, mens de øvrige modeller er i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 400-410, mens der er støtte i niveauet 340-345.

Brdr. Hartmann har haft medvind i sejlene i den seneste tid, da de bruger genanvendeligt materiale til at producere deres æggebakker. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden april, hvor aktien blev handlet i niveauet 290-300. Der har været købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic siden slutningen af april. Den positive udvikling har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80. Momentum holder fast i den stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 540 og herefter i niveauet 565, mens nærmeste støtteniveau er ved 420 og herefter i niveauet 380. Brug tilbagefald til opkøb.

Onsdag var der fokus på Firstfarms og det er selvom der ikke er specifikke meddelelser fra selskabet. Aktien holder fast i den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveauet 70, som blev testet i perioden juni til januar. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet over 85, mens MACD bevæger sig vandret og Momentum er faldende. Momentum på månedsbasis er stigende. Bryder kursen igennem 90, så er næste modstand ved 90, mens der er støtte i niveauet 61. Aktien ser interessant ud (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

Flere flyselskaber har onsdag justeret deres passagererprognoser, bl.a. Finnair og Ryanair. Finnair er handlet under 0,5 euro. Udsigterne for branchen ser ikke lyse ud og anbefaler at man tidligst ser på branchen igen, når vi er tæt på en vaccine.
Regnskaber i den kommende uge: Agat Ejendomme kommer tirsdag. Torsdag bliver det ChemoMetec og Roblon, som er regnskabsaktuelle.

Agat Ejendomme er faldet yderligere tilbage og aktien har tabt over 40 pct. siden årsskiftet. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen på ugebasis. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller. RSI er under 50 og MACD har ramt 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 2,7 og herefter i niveauet 3,0.

C25 på ugebasis.

C25-indekset  holder fast i den vandrette formation i niveauet 1420-1500. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og den nedre støttelinie er i niveauet 1432. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1350 som en støttelinie. Der er en faldende tendens i aktiekursen, der har påvirket de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 73. Momentum er ved at etablere en bundformation.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 16,5 pct., mod C25-indekset som i år til dato har givet et afkast på 17,2 pct.

Nordisk portefølje
Sectra er sat på salgslisten.

 

Pres på det amerikanske marked
Lidt kedelige nøgletal fra USA torsdag eftermiddag pressede markedet. Der var flere nytilmeldte ledige end ventet. Markedet havde forventet 850.000 og det blev 884.000. Producentpriserne steg også mere end forventet.
Amerikanske regnskaber i denne uge: FedEx, Lennar Corp., Craker Barrel Old Country samt Herman Miller.

Mindre dobbelt top.

S&P 500 har etableret et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er etableret et ”Death Cross”. Der er købssignal på ugebasis i signalmodellerne og det glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af juni. De tre indikationsmodeller har etableret en topformation og falder alle tilbage. RSI er under 80.
På ugebasis er købssignalerne intakte og kursen skal igennem 3250, før de første salgssignaler dukker op på ugebasis.
Momentum på månedsbasis har etableret en topformation, hvilket giver en negativ indikation for den fremtidige udvikling. Det nærmeste støtteniveau er blevet testet ved 3350 og herefter i niveauet 3200, mens der er modstandsniveau ved 3550 og herefter i niveauet 3400.

Fortsat købssignal i Bollingerkanalen.

Nasdaq Composite holder fast i niveauet omkring 11.000. Signalmodellen Bollinger har etableret et salgssignal på dagsniveauet, men holder fast i købssignalet på ugebasis og kursen skal igennem 10.700, før signalet skifter. Der er en faldende tendens i RSI og Momentum og den har stået på siden maj. RSI har ramt 68, og der er etableret en dobbelt top i MACD, hvilket bekræfter, at der er behov for en opbremsning. Nærmeste støtteniveau er ved 10.500 og herefter i niveauet 10.200, mens der er modstandsniveau ved 12.000 og herefter i niveauet 12.250.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Stærk udvikling i Japan

Det japanske marked holder sig over 22.500 og der er igen etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. På ugebasis betyder den stigende tendens, at der fortsat er købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Falder kursen under 22.500, så skifter signalet til salg. De tre indikationsmodeller har fundet tilbage i den stigende tendens. RSI har ramt 65 på ugebasis.

Dobbelt bund.

Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 24.500, mens der er støtte i niveauet 22.500 og herefter i niveauet 22.000.
Strategi: Anbefaler at man tager en position i det japanske marked via investeringsforeninger.

Modstandsniv. er stadig ved 1800.

OMX Stockholm 30 kæmper stadig med modstandsniveauet ved 1800-niveauet. På dagsniveauet holdes der fast i købssignal og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1780 som en støttelinie. På ugebasis er der fortsat købssignal i signalmodellerne og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1660 som en støttelinie.
De tre indikationsmodeller har været i en faldende tendens og RSI har ramt 70, så trods den faldende tendens holder indekset fast i den stigende tendens. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1860-1880, en top fra februar og herefter i niveauet 1925. Men der er støtte i niveauet 1700 og herefter i niveauet 1660.
Strategi: Afvent udviklingen.

MTG B har været i en sivende tendens siden toppen i slutningen af juli. Det ser ud til, at aktien har fundet en bund i niveauet 115 og er nu handlet i niveauet 120, og det har givet et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”.

Interessant udvikling i MTG.

På ugebasis holder købssignalerne, selvom Bollingerkanalens nedre kanallinie ligger i niveauet 115  og er ikke langt fra handelskurs fra 123,40. De tre indikationsmodeller har endnu ikke fået fart på, så man skal vente til kursen er over 125, før man kører. Momentum på månedsbasis holder fast i den stigende tendens. Næste modstandsniveau er ved 140 og herefter i niveauet 155, mens der er støtte ved 110 og herefter i niveauet 95. Hold øje med aktien.

 

Frankfurt DAX 30 holder sig fortsat over 13.000 og der er igen etableret et købssignal på dagsniveauet. På ugebasis er der købssignal i de to signalmodeller og det har stået på siden maj.

DAX ved 13.000

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.000 som en støttelinie. Der er en faldende tendens  i MACD på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet 64. Momentum på månedsbasis holder fast i den stigende tendens, hvilket giver et positivt billede af den overordnede situation. Der er stadig ”gap” i niveauet fra februar. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.600 og herefter i niveauet 14.000, mens der er støtte i niveauet 12.800 og herefter i niveauet 12.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De to aktier er SimCorp og North Media.
SimCorp holder fast i den stigende tendens, men det går ikke så hurtigt, hvilket kan ses af de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 70 og i en faldende tendens, mens Momentum bevæger sig vandret og det samme gør MACD. De to signalmodeller Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 700 som en støttelinie.

På kandidatbænken.

Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation og stiger, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 875 og herefter i niveauet 950, mens nærmeste støtteniveau er ved 710 og herefter i niveauet 650. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

North Media-aktien holder fast i den stigende tendens og det er blandt andet selskabets store værdipapirbeholdning, der har været med til at give et godt afkast, som har trukket op i aktiekursen. På dagsniveauet har de sidste par dages uro trukket ned i kursen og Bollingerkanalen er gået i salg. De glidende gennemsnit 8 og 24 dage har samtidig etableret et salgssignal, da det korte glidende gennemsnit skar ned igennem det lange glidende og etablerede et ”Death Cross”.
På ugebasis kan man ikke se nogen forandring endnu. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 59, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 55.

Ser interessant ud på niveauet.

Der er en negativ tendens i de tre indikationsmodeller og RSI er under 70. Den samme faldende tendens ses i Momentum på månedsbasis, hvor det glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra.
Nærmeste støtteniveau er ved 62-64 og herefter i niveauet 60, mens der er modstand i niveauet 75 og herefter i niveauet 80. Tager aktien med på kandidatbænken.    

Olien har tabt pusten
Guldet bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1900-1950. Bollingerkanalen har været i salg på dagsniveauet i de sidste 4 dage, mens der fortsat er købssignal på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1800 som en støttelinie. Den vandrette formation betyder, at de tre indikationer har tabt pusten. RSI er faldet under 70. Hold øje med niveauet 1900.

Guldet bevæger sig vandret.

SEK/DKK: er gået i salg på ugebasis og den sivende tendens er fortsat i den svenske krone overfor den danske. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 60, mens MACD stadig er over 0. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket giver et positivt billede af den langsigtede situation.

EUR/USD: Fortsætter den vandrette tendens, som nu har stået på siden slutningen af juli.

Metalmarkedet: oplever en lidt uensartet tendens, idet kobber bevæger sig vandret, mens zink falder tilbage.

Landbrugsmarkedet: Tømmer har taget et dyk i prisen efter niveuaet 800 blev testet i midten af august. Nu er prisen i 600. Kaffe, kakao og bomuld holder tendensen. Sukker- og orangejuice-prisen er faldet tilbage. Der er en positiv tendens i majs, hvede samt sojabønnerne, olien og mel.

Olien mangler momentum.

Brent Spot tager et dyk ned til niveauet 40 dollar for en tønde olie. Faldet betyder, at der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI er under 40. Næste støtteniveau er ved 35, mens nærmeste modstandsniveau er ved 45.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.