Skal man reducere?

Markederne har taget sig en korrektion og spørgsmålet er, om det stopper her eller om vi skal yderligere ned i løbet af de kommende par uger. Det som er med til at afgøre udviklingen i den kommende uge er 1) hvornår der kommer en vaccine 2) hvordan udviklingen er i de økonomiske nøgletal 3) det amerikanske valg.

Torsdag var der fokus på blandt andet Brdr. Hartmann, Skako og Flügger – steder hvor aktionærer kan gemme sig. Flügger Group har oplevet et øget salg i forbindelse med coronavirus-udbruddet, da den øgede fritid er blevet brugt på at sætte de små hjem i stand rundt omkring. Aktien har været i en stigende tendens siden slutningen af marts. Aktien har toppet i midten af august i niveauet 390-395 og siden er aktien faldet til niveauet 355. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI ramt 60 og har taget et hop op til 65, mens de øvrige modeller er i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 400-410, mens der er støtte i niveauet 340-345.

Brdr. Hartmann har haft medvind i sejlene i den seneste tid, da de bruger genanvendeligt materiale til at producere deres æggebakker. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden april, hvor aktien blev handlet i niveauet 290-300. Der har været købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic siden slutningen af april. Den positive udvikling har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80. Momentum holder fast i den stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 540 og herefter i niveauet 565, mens nærmeste støtteniveau er ved 420 og herefter i niveauet 380. Brug tilbagefald til opkøb.

Onsdag var der fokus på Firstfarms og det er selvom der ikke er specifikke meddelelser fra selskabet. Aktien holder fast i den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveauet 70, som blev testet i perioden juni til januar. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er kommet over 85, mens MACD bevæger sig vandret og Momentum er faldende. Momentum på månedsbasis er stigende. Bryder kursen igennem 90, så er næste modstand ved 90, mens der er støtte i niveauet 61. Aktien ser interessant ud (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

Flere flyselskaber har onsdag justeret deres passagererprognoser, bl.a. Finnair og Ryanair. Finnair er handlet under 0,5 euro. Udsigterne for branchen ser ikke lyse ud og anbefaler at man tidligst ser på branchen igen, når vi er tæt på en vaccine.
Regnskaber i den kommende uge: Agat Ejendomme kommer tirsdag. Torsdag bliver det ChemoMetec og Roblon, som er regnskabsaktuelle.

Agat Ejendomme er faldet yderligere tilbage og aktien har tabt over 40 pct. siden årsskiftet. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen på ugebasis. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller. RSI er under 50 og MACD har ramt 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 2,7 og herefter i niveauet 3,0.

C25 på ugebasis.

C25-indekset  holder fast i den vandrette formation i niveauet 1420-1500. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og den nedre støttelinie er i niveauet 1432. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1350 som en støttelinie. Der er en faldende tendens i aktiekursen, der har påvirket de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 73. Momentum er ved at etablere en bundformation.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.