Signalforvirring i A.P. Møller-Mærsk

Møller-Mærsk aktien har etableret en klassisk skulder-hoved-skulder formation, og de næste par uger afgør, om formationen fuldføres. Det indikerer, at aktien skulle falde til 10.000.

S-H-S formation.

S-H-S formation.

Hvad skal trække aktien ned? Faldende rater på containermarkedet og den faldende oliepris samt den fortsatte overkapacitet på containermarkedet.

Hvad skal trække aktien op? øget vækst der øger efterspørgselen på container og hiver trafikken op, og det betyder øget aktivitet i havneterminalerne. Endvidere betyder de lave oliepriser og den stigende dollar en forbedret bundlinie for shippingaktiviteterne i koncernen.

Teknisk er MACD-modellen ved at bunde efter tilbagefaldet i aktiekursen. Momentum på ugebasis har etableret en bund og stiger, mens RSI bevæger sig vandret i det oversolgte niveau.
De glidende gennemsnit ligger begge over kursudviklingen og indikerer en faldende tendens.

Møller-aktien skal over 13.250, før den faldende tendens er brudt.  

Dobbelt bund.

Dobbelt bund.

Men på dagsniveauet har aktien etableret en dobbelt bund og Bollingerkanalen er gået i køb.

Bollingerkanalen på dag.

Bollingerkanalen på dag.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.