Ny risiko-appetit

Markedsdeltagerne lever i håbet om en snarlig vaccine, hvilket er med til at holde hånden under aktierne og samtidig har FED lovet os lave renter i lang tid.

Et muligt køb af G4S sendte mandag aktien i vejret med 24,2 pct. Stigningen har udløst et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på ”Golden Cross”. På ugebasis har der været købssignal siden begyndelsen af juni, mens de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i slutningen af juli. Der er nu en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 17-18 og herefter i niveauet 19,5-20.
Historien om G4S kan give et kortsigtet løft på priserne for flere selskaber indenfor servicebranchen bl. a. ISS, Securitas og Coor Serv. Management.

Der er fokus på de grønne aktier, da EU vil løfte deres klimamål for 2030 fra 40 til ”mindst 55 pct”. Det vil give øget fokus på aktier i Vestas og Rockwool.
Rockwool-aktien bevæger sig vandret i niveauet 2200-2400 og det har stået på siden begyndelsen af august og frem til nu. Den betyder, at Bollingerkanalen har etableret et salgssignal på dagsniveauet. På ugebasis er der fortsat et købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 1875 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 2400 og herefter i niveauet 2550, mens der er støtte i niveauet 2200 og herefter i niveauet 2050. Fastholder køb på niveauet.

Chemometec leverede et regnskab torsdag, der viste en positiv vækst i både omsætningen og årets resultat. Selskabet forventer en vækst i omsætning på mellem 10 og 15 pct. og den samme tendens ses på bundlinien. Aktien har været i en konsolideringsfase de sidste 2 måneder i niveauet 360-420. Konsolideringer har fået Momentum, MACD og RSI til at falde på ugebasis. RSI er tæt på 50. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 340- 350 og herefter i niveauet 320, mens der er modstand i niveauet 420 og herefter i niveauet 450. Afvent udviklingen.

Carlsberg opjusterede forventningerne torsdag, hvilket fik aktien til at stige 2 pct. Stigningen fik Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er Bollingerkanalen fortsat i salg og den øvre kanallinie ligger i niveauet 917. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 35, mens Momentum har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 950 og herefter i niveauet 1000, mens der er støtte i niveauet 850.

RSI er tæt på 70.

Regnskaber i den kommende uge: Der kommer Flügger Group tal tirsdag og AGF er aktuel med deres torsdag, men ellers er det småt med regnskaber fra Norden.
C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet omkring 1450-1500. Bollingerkanalen er fortsat i køb på dagsniveauet og de glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger side om side. På ugebasis er der en faldende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 70. Bollingerkanalen er i køb og den nedre kanallinie ligger i niveauet 1440 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1360 som en støttelinie. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato er 18,5 pct., mod C25-indekset som i år til dato har givet et afkast på 19,0 pct.
DFDS er på salgslisten.

Nordisk portefølje

Hvad nu USA? 
Torsdagens amerikanske nøgletal stak i hver sin retning. Påbegyndt boligbyggeri var svagere end ventet, mens Philadelphia Fed-indekset landede som ventet. Desværre var antallet af nytilmeldte ledige højere end forventet.
Amerikanske regnskaber i denne uge: Nike, Costco Wholesale, General Mills, AutoZone Inc., CarMax Inc., Darden Restaurants, Vail Resorts samt BlackBerry.

S&P 500 på dagsniveauet.

S&P 500 holder sig ved 3300-3400 og bevæger sig vandret. Bollingerkanalen er i salg på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 4 dage siden.
På ugebasis holder indekset fast i købssignalerne. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 3300 og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 3150.
RSI er faldet under 70 og Momentum bevæger sig vandret, hvilket indikerer, at der ikke er meget hastighed i indekset. Nærmeste støtteniveau er fortsat ved 3350 og i niveauet 3250, mens der er modstand i niveauet 3400 og herefter i niveauet 3550.

Nasdaq holder fast ved niveauet 11.000.

Nasdaq Composite har ligeledes etableret salgssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis er dog alle positive signaler intakte og der er en stigende tendens og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 10.000 som en støttelinie. Tilbagefaldet i indekset kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis, som alle er faldende. RSI er under 60.
Nærmeste støtteniveau er ved 10.500 og herefter i niveauet 10.200, men der er modstand i niveauet 12.000 og herefter i niveauet 12.250.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

 

Nikkei stiger
Det japanske holder fast i den stigende tendens og Bollingerkanalen er i køb på dagsniveauet og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.300 som en støttelinie.

Det japanske marked holder fast i den stigende tendens.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 22.000 som en støttelinie. Momentum har etableret en bundformation og nærmer sig et brud af det glidende gennemsnit nedefra. RSI ligger over 60, hvilket indikerer, at indekset er i en stærk udvikling. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og herefter i niveauet 24.500, mens der er støtte i niveauet 22.500 og herefter i niveauet 22.000.
Strategi: Anbefaler at man tager en position i det japanske marked via investeringsforeninger.

OMX Stockholm 30 er i denne uge steget over 1800 og nærmer sig niveauet 1860-1880, som tidligere i februar var et modstandsniveau. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanal og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1785.

Modstandsniv. er brudt.

På ugebasis holder købssignalet i signalmodellerne og kursgrafen. Der er en positiv tendens i RSI, som er over 70 og Momentum er ligeledes i en stigende tendens sammen med MACD. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau ved 1860-1880 og herefter i niveauet 1925, mens der er er støtte i niveauet 1700 og i niveauet 1660.
Strategi: Afvent udviklingen

Axfood har kursmæssigt bevæget sig vandret i niveauet 190-210, hvilket har betydet, at signalet har svinget mellem køb og salg både på dags- og ugeniveauet. Men i denne uge er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, vil der blive etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. Indikationsmodellerne har etableret bundformation på ugebasis. RSI er over 50.

Nyt signal i Axfood.

Nærmeste modstandsniveau er ved 215 og herefter i niveauet 250, mens der er støtte i niveauet 190 og herefter i niveauet 180. Aktien tages med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX 30 holder sig over 13.000. På dagsniveauet er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.050 som en støttelinie. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, idet Momentum har etableret en bundformation, men er endnu ikke brudt igennem det glidende gennemsnit, så signalets styrke er ikke helt i top endnu. RSI er faldende på ugebasis, men er stadig over 60, hvilket er et positivt signal.

DAX over 13.000.

Bollingerkanalen er i køb på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 12.000. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.600 og herefter i niveauet 14.000, mens der er støtte i niveauet 12.800 og herefter i niveauet 12.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De to aktier er Novozymes og Nilfisk Holding.
Novozymes er handlet op i ny all time high og aktiekursen ligger i en stigende tendens. Der er købssignal både på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” tilbage i maj.

Dobbelt bund i Novozymes

De tre indikationsmodeller på ugebasis viser, at der igen er hastighed i aktiekursen. RSI har etableret en dobbelt bund.
Nærmeste modstandsniveau er ved 445 og herefter i niveauet 475, mens der er støtte i niveauet 390 og herefter i niveauet 365.
Fastholder køb på aktien og bruger tilbagefald i aktiekursen til at samle op.

Nilfisk Holding er fortsat den faldende tendens og er nu tæt på bunden fra maj omkring kurs 78. Der er salgssignal på både dags- og ugeniveauet i alle signalmodeller. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 90 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 30, og der er også en svag positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens modellen fortsat er i en faldende tendens på månedsbasis. MACD toppede i juni/juli og har siden været i en faldende tendens og er nu under 0.

Holder støtteniveauet i Nilfisk.

Nærmeste støtteniveau er ved 78 og herefter i niveauet 75, mens der er modstand i niveauet 86-88 og herefter i niveauet 92-94. Aktien er med på kandidatbænken.

 

Olien har tabt pusten
Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1900-2000. På dagsniveauet er der etableret nyt købssignal i Bollingerkanalen og på ugebasis holder modellen også fast i købssignalet. Den nedre støttelinie er i niveauet 1900. Den vandrette formation betyder, at de tre indikationsmodeller er i en faldende tendens på ugebasis. RSI er under 70.

Hvilken vej skal guldet?

SEK/DKK: Den svenske krone fortsætter den sivende tendens og handles nu i niveauet 71,5. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er under 50. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens.

EUR/USD: bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 1,18. Den vandrette formation har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage. RSI er stadig i 90 på ugebasis.

Metalmarkedet: Industrimetallerne bevæger sig vandret på ugebasis.

Landbrugsmarkedet: Sukker er denne uges vinder med en stigning både i USA og på det europæiske marked. Ellers er der stigninger i majs, sojabønner, olie og mel. Eneste kornsort der ikke kørt med op er havre.

Er bunden fundet i olien??

Brent Spot  testede niveauet 40 i sidste uge, men har siden rettet sig og handles nu i niveauet 42. Stigningen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsætter den faldende tendens. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 46 og herefter i niveauet 50, mens der er støtte i niveauet 40 og herefter i nivauet 38.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.