Buy the Dip?

BørsUdsigten: Køb i Olie Bekræftet! Pænt Købesignal i USD!

 

Wall Street lukkede onsdag fra en stigning på 0,3 pct. til et fald på 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag fra stigninger på op til 0,3 pct. til fald på 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,6 pct. og 1,6 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,9 pct. og 1,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,1 pct. og 1,6 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen torsdag.

 

BørsUdsigten udkommer ikke i morgen fredag den 18. september, 2020.

 

Helt som ventet var der ikke nogen nyheder fra onsdagens FOMC møde, hvor centralbankchef Jerome Powell offentliggjorde renten og pengepolitikken. Måske bortset fra, at han forventede den lave rente til at fortsætte til mindst 2023. Ved en uforandret pengepolitik indikerer det, at vi skal vænne os til fald i USD – over tid.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,5 pct. (16 point) i 3.385, er der tale om et brud af den spekulative optrend. Desuden afviste toplinieniveauet i 3.400 niveauet.

Dagschartet viser lidt faresignal ved den tertiære konsolideringen. Brud af 3.335 (det 50 dages glidende gennemsnit) indikerer fald / korrektion ned til 3.100 niveauet (det 200 dages glidende gennemsnit). Brud af 3.335 niveauet SKAL følges!

Det betyder, at der er risiko ved “Buy the Dip” strategien.

Gentagelse:

BørsUdsigten vurderer, at korrektionen vil blive “samlet op”! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på at, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.370 niveauet (købt ved bruddet af 3.380 niveauet). Genkøb ved bruddet af 3.400 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 3.413 niveauet (købt i 3.145 niveauet). Genkøb ved brud af 3.421 niveauet. Strategi: Sælg

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D), og eventuel ramme “The Perfect Bull”. En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,7 pct. (165 point) i 23.308) blev toplinien (den nye støtte) brudt i 23.400 niveauet. Det har udløst et spekulativt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 23.400 niveauet (købt i 23.075 niveauet). Genkøb ved brud af 23.400 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 22.895 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,9 pct. (29 point) i 3.255 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af den faldende trend i 3.265 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning af den faldende trend. Tertiært købesignal ved bruddet af  3.300 niveauet. Salgssignal ved brud af 3,225 niveauet.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.275 niveauet (købt i 3.380 niveauet). Genkøb ved brud af 3.300 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss i 3.325 niveauet (købt i 3.335 niveauet). Genkøb ved brud af 3.335 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,7 pct. (9 point) i indeks 1.340) er der tale om en optrend, og en test af den gamle ATH (Alle Tider Højeste) i 1.343 niveauet. Brud af dette niveau udløser rent købesignal.

Der er fortsat kaos i chartet (stigende toppe – faldende bunde)

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 1.303 niveauet (solgt ved bruddet af 1.318 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.322 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.317 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 – skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer, der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,1 pct. (19 point) i indeks 1.838, er der fortsat tale om kaos på chartet. Et kaoschart følges ofte op af en diamantformation, hvor udbruddet oftest er meget stærkt.

BørsUdsigten noterer, at S30 indexet nærmer sig ATH niveauet i 1.903 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.777 niveauet (solgt i 1.780 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.814 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.763 niveauet (solgt i 1.732 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.784 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,3 pct. (38 point) i indeks 13.255), er der tale om en opbremsning (konsolidering). Toplinien i 13.255 niveauet bliver testet igen.Der er fortsat KAOS på chartet!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.050 niveauet (solgt i 13.070 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.190 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.048 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,32) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den tertiære nedtrend i 6,275 niveauet. Det udløser et tertiært købesignal, og mindst en konsolidering.  EXIT signal i 6,235 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,275 niveauet (solgt i 6,305 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,30 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalet betyder at spekulative USD relaterede aktiver og indtægter åbnes!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (41,6) til morgen, torsdag, er der tale om et udbrud af en bekræftet tertiær konsolidering i 40,8 niveauet. Udbruddet SKAL følges med køb af Olie / Olieaktier (-ver). Husk at tage højde for USD udviklingen i USD/DKK.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering, og udbruddet af konsolideringen er derfor blevet meget kraftigt. Der er dannet et lille “death cross” ved bruddet af det 50 dages glidende gennemsnit ovenfra.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 41,5 niveauet). Genkøbt ved bruddet af 40,8 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 38 niveauet). Genkøb ved brud af 43,6 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.