Ny ATH i C20?

BørsUdsigten: Fortsat Stigninger, Rent Køb og ATH i OMXS30! Konsolidering i USD før ny Nedtur?

Wall Street lukkede torsdag fra et fald på 0,1 pct. til stigninger på op til 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra fald på 0,4 pct. (HK) til en stigning på 0,7 pct. (AUS) til morgen, fredag. (ikke lukkenoteringer)

De europæiske aktier lukkede overvejende højere med stigninger på op til 0,7 pct. og et fald på 0,1 pct. pct. (FTSE) for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, fredag.

 

ECB’s centralbankchef Mario Draghi takkede af. Efter BørsUdsigten’s vurdering er nok lidt anderledes end andres, og har noteret at han ved sine obligationsopkøb har finansieret manglende reformer i Sydeuropa, og givet dem en lav rente. Dette er kimen til en endnu større finansiel krise fremadrettet.

Efterfølgeren Christine Legarde, har BørsUdsigten heller ikke den store tillid til. Vi håber vi tager fejl.

 

Der er endnu ikke et ord om årsagen til eksplosionerne på Sabiti (Angrebet på en supertanker)

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede torsdag med en stigning på 0,2 pct. (5,77 point) i indeks 3.010,29.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.010), må vi forvente et angreb på ATH (All time high) i 3.025,86 fra den 26. juli., men indekset taber lidt momentum.

Skal vi have et brud (bekræftelese af den positive trend) eller en dobbelt top. Et bekræftet købesignal ved brud af 3.026, indikerer en test af 3.300 niveauet. Chartformationen er dog ikke endeligt bekræftet!!

Der er opstået gap mellem 2.963 og 2.949 niveauerne. Det forventes lukket i den nærmeste fremtid. Det trækker negativt.

Der er fortsat tale om en 4 måneders sidelæns konsolidering med en toplinie i 3.026 niveauet, og en bundlinie i 2.840 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.920 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.996 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Stop Loss ved brud af 2.911 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,5 pct. (5,43 point) i 1046,02.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, fik vi et angreb og en test på/af den gamle Alle Tiders Højeste (ATH) i 1.053 niveauet (højeste notering i 1.060,63). Sekundært er der fortsat tale om en ren optrend.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.032 niveauet. Hjemtagelse af gevisnt ved brud af 1.040 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.050 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,6 pct. (11 point) i indeks 1.737 – er der tale om en yderligere acceleration, og der er fortsat tale om Alla Tidars Högsta – og er rent købesignal!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.603 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.721 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.635 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.660 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,6 pct. (74 point) i indeks 12.798 – er der igen tale om en ny acceleration efter en lille konsolidering. Der er indtil videre tale om en parallelforskydning af trenden. Angrebet på støttelinien i 12.630 niveauet, blev afvist, og trenden genoptaget.

Der er udsendt et stærkt købesignal ved bruddet af 12.630 niveauet, og dermed en indikation om en test 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.213 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.800 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.630 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,724) til morgen, fredag, er der tale om en opbremsning, og en stigende tertiær konsolidering. Der er tale om en negativ fortsættelsesformation, så køber man USD skal man have sit stop loss klar (som altid (;-D). Normalt ser vi to ben i en negativ trend og et mål på 6,53-50 niveauet. Bruddet af 6,74 niveauet har udløst et EXIT signal på USD. Nyt EXIT signal ved brud af 6,685 niveauet. Der er udløst et spekulativt købesignal ved bruddet af 6,715 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,715 niveauet (solgt i 6,80 niveauet). Stop loss ved brud af 6,715 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,79 niveauet. (købt i 6,74 niveauet). Genkøb ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (61,4 USD) til morgen, fredag, er der udløst købesignal ved bruddet af 60,5 niveauet.Brud af 60,5 niveauet udløser salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 59,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 60,5 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet (solgt i 64,2 niveauet). Stop loss ved brud af 59,5 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.