Nervøs udvikling i markedet

De internationale aktiemarkeder har reageret negativt på den manglende vækst i flere markeder samt er der en stigende usikkerhed om indholdet af en aftale mellem Kina og USA. Det betyder, at markedsdeltagerne har taget en pause med at øge deres aktieporteføljer.

Nilfisk indgår samarbejdsaftale med amerikanske Brain Corp om udvikling af kunstig intelligens til rengøringsrobotter. Teknisk fandt Nilfisk-aktien en bund ved årsskiftet i niveauet 230 og har taget turen op til niveauet 290 i slutningen af februar, hvorefter luften gik af ballonen og blev handlet ned i niveauet 250. Faldet betyder, at Bollingerkanalens nedre kanallinie testes som støttelinie i øjeblikket. Faldet har ligeledes trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60, mens MACD fortsat er over 0.

Stærkt regnskab fra SP Group hvor man indfrier sine langsigtede finansielle mål for 2020 to år før tid. Teknisk har aktien stået stille de seneste 4 måneder i niveauet 195-220. Den vandrette formation betyder, at signalmodellen Bollingerkanalen er gået i salg og det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 205. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation. Bryder kursen igennem 210, så anbefales køb af på niveauet.

Matas har været i en faldende tendens de sidste 2 måneder og kursen er gået fra 75-76 til 64-65. Niveauet omkring 64-65 var i begyndelsen af oktober et modstandsniveau og ligeså i slutningen af november, som så blev brudt i januar. Faldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 30 og MACD er ved 0. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 76 og herefter i niveauet 93-95. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Zealand Pharma har fundet melodien i år og tester nu modstandsniveauet 120, som også blev testet i september, men dengang mistede aktien Momentum og faldt hele vejen tilbage til støtteniveauet. Den positive tendens der har været i aktiekursen har trukket op i det tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80, hvilket indikerer, at man skal være lidt på vagt overfor en korrektion i aktien. Nærmeste støtteniveau er ved 105, mens nærmeste modstandsniveau efter 125 er ved 135.

Bliver aktien afvist ved 120, bør man samle den op.

Der er regnskab fra følgende selskaber i denne uge: tirsdag er det Chr. Hansen Holding og onsdag er Bang & Olufsen klar med hele deres kvartalsregnskab efter nedjusteringen i denne uge.

Bang & Olufsen har tabt pusten og er handlet ned i niveauet 60, og man skal tilbage til 2016 for at finde Bang & Olufsen-aktien i det niveau. Forventer en konsolidering i det niveau de næste par måneder. Aktien er uinteressant på niveauet.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og indekset er fortsat over 1120. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1120, mens Bollingerkanalen er gået i salg, men går i køb ved brud af niveauet 1135.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic og det har stået på siden midten af januar. De glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1050 for det lange glidende gennemsnit, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 1100.

Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket indikerer, at man skal passe lidt på med af fylde porteføljen helt op.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er Ambu og Chr. Hansen

Modstand ved toppunkterne..

 

Salgssignal i guldet    

Guldet har tabt Momentum og signalmodellen har etableret et salgssignal. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 55, mens MACD stadig er over 0.

Nyt signal i guldet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.