Momentum holdt

BørsUdsigten: Fortsat Reliefrally! Spændende Udbrudstrategi i S30!

 

Wall Street lukkede igen højere, med stigninger på mellem 0,7 pct. og 0,8 pct.

Asien noteres højere til morgen, fredag, med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., hvis vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

De amerikanske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag

 

Regnskaber

Regnskaberne fra Morgan Stanley og Netflix, skuffede
I dag, fredag er det Rio Tinto og Tiffany, der rapporterer. Tirsdag, i næste uge, er det første C20 regnskab klar. Tryg rapporterer fra morgenstunden.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

Bemærk at Wall Street holder lukket mandag (Marting Luther King Day)

S&P500 steg med 0,8 pct. (19,86 point) til indeks 2.635,96.

Stigningerne begrundes i ved at USA overvejer at lette nogle af toldsatserne – så længe der forhandles. En ting er dog sikkert – der kommer ingen dementi fra Donald Trump, så længe aktiekurserne stiger (;-D)

Ser BørsUdsigten på dagschartet ligger vi fortsat i en pæn positiv tertiær stigning. Der er forsat tale om en bevægelse op mod den faldende trend – Reliefrally.

Det betyder at vi fortsat skal have fokus på bundlinie i den stigende trend. Tertiært salgssignal udløses ved brud af 2.612 niveauet. Sekundært er der sket et brud af den horisontale modstandslinie i 2.636 niveauet – hvilket bekræfter den positive trend.

BørsUdsigten vurdering om, at der ikke er momentum nok til et brud af modstanden i 2.630 niveauet, holdt ikke i denne omgang.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.510 niveauet (solgt i 2.735 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.612 niveauet. BørsUdsigten har lukket en short ved bruddet af 2510 niveauet. Åbning af nu short ved brud af 2.570. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.510 niveauet (solgt i 2.610 niveauet). Stop loss ved brud af 2.350 niveauet. Strategi: Køb

Bemærk der er en god støtte i en styrket USD!

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,6 pct. (5,08 point) i 928,96.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 fik vi et brud på den tertiære optrend ved bruddet af 932 niveauet. Sekundært ligger vi fortsat i en sidelæns base med en toplinie i 938 niveauet og en bundlinie i 873 niveauet. Brud af 938-40 niveauet vil udløse et meget stærkt købesignal.

BørsUdsigten har sekundært anlagt en udbrudsstrategi: Brud af 938 / 873 niveauene SKAL følges!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 923 niveauet. Stop loss ved brud af 923 niveauet (stigende trendlinie). Der er lukket en spekulativ short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 923 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 912 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 910 niveauet. Der genkøbes ved brud af 938-40 niveauet (bekræftet). Ny short åbnes ved brud af 873 niveauet. Strategi: Sælg

OMXC20: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede tirsdag med et fald på 0,1 pct. (13 point) i 10.919.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der tale om rebound op imod et horisontal modstand rundt 11.000 niveauet. Et brud af 11.000 niveauet vil udløse en invers SHS chartformation.

BørsUdsigten mangler fortsat en midlertidig bundformation, før vi for alvor tør tro på en vending. Brud af 11.000 niveauet vil indikere en test af 11.500-600 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 10.925 niveauet (købt i 10.500 niveauet). Der genkøbes ved brud af 11.000 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 10.500 niveauet. Stop Loss ved brud af 10.375 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart 

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30 plus 0,3 pct. (5,04 point) i indeks 1.474, er der tale om en “flagformation” i form af en tertiær konsolidering med en toplinie i 1.475 niveauet og en bundlinie i 1.450 niveauet. Brud af disse niveauer skal følges spekulativt.

BørsUdsigten vurderer, at der er ved at dannes en bundformation, og den kan udvikle sig til en invers SHS formation.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.467 niveauet. Genkøb ved brud af 1.475 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Stop loss ved brud af 1.383 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

Chart: Investing.com 
BørsUdsigten Ny Form
BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.
Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.
BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.
BørsUdsigten skal i en periode genopfinde sig selv.
Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og hvis tiden taler for S30/Dax30.
Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.
Abonnementer, vil forudbetalinger blive refunderet forholdsmæssig med skærringsdato 1. januar 2019. Refundering sker ved fremsendelse til allan@borsudsigten.dk vedhæftet seneste betalte faktura – samt kontonummer (overførsel).
BørsUdsigten registrer ikke kontooplysninger. Refusionskrav mod BørsUdsigten skal være os i hænde senest den 31. januar 2019.
Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. 
BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!
Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)Få Styr på Markedsrisikoen!
BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.
Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.