Kraftig rebound i Equinor

Equinor, det gamle Statoil, har også de seneste år ændret fokus fra olieforretningen til grøn energi, blandt andet vindmøller. Equinor er medejer af den store havvindmøllepark, der skal lige på Dogge Bank i Nordsøen.

Kursgrafen på ugebasis.

Teknisk har aktien taget et kraftigt hop op i september, hvilket har efterladt grafen med en række ”gaps” i den stigende tendens. RSI har ramt 68 og er i en stigende tendens. Den samme tendens ses i MACD og Momentum på ugebasis.

RSI på ugebasis.

Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i løbet 2-3 uger. Nærmeste modstand er ved niveauet 190-200, som tilbage i vinteren/foråret blev testet, mens nærmeste støtteniveau er ved 170.

Stigningen i aktiekursen har trukket op i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter, at der er en stærk udvikling i aktiekursen.

Ændringen af Equinor fra en stor olieproducent til en producent af grøn energi er gået i gang for alvor. Skal Equinor igennem samme ændring som Ørsted, så ser aktien interessant ud på det nuværende niveau.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.