Dobbelt Top?

BørsUdsigten: Verdensorden i Opbrud! C20 testede Alle Tiders Højeste!!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 0,5 pct. og 1,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,4 pct. og 1,3 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, onsdag.

 

Verdensorden i Opbrud!

Rigsretssag truer igen præsident Donald Trump, hvilket svækker hans position.

Når man ser på den negative udvikling på aktiemarkedet, skal man skal have in mente, at det er præsident Donald Trump’s skattesænkninger og finanspolitiske lettelser, der holder hånden under aktiemarkedet.

Havde det stået til Fed, havde tilbagerulningen af QE stadig været i gang, og uden skattelettelser havde verden været lidt mere kedeligt at være aktionær.

Verdensorden kræver tillid mellem aftalepartnere, og det er ikke just det der er tilfældet for øjeblikket. Retorisk langer Trump ud mod Kina inden nye forhandlinger er aftalt i Washington om et par uger.

Umiddelbart er der tale om en verden i opbrud.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med et fald på 0,8 pct. (25,18 point) i indeks 2.966,60.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.967), er der nu tale om en tertiær nedtrend, og en mulig midlertidig topformation i form af en dobbelt top.

I gårsdagen’s BU noteredes at:

Der er tale om en spekulativ nedtrend. Oftest skal den gamle støtte testes før en ny nedtur. Det betyder at 2.995 niveauet skal afvise.

Der blev en test af det gamle støtteniveau nu modstand. Det betød at 2.995 afviste helt efter bogen (køberne løb trætte), og en reversal efter en positiv åbning. Det giver en indikation om en ny nedtur.

Sekundært salgssignal ved brud af støtten 2.960 niveauet, bekræftelse ved brud af næste støtteniveau i 2.940 niveauet. Der er tale om et “Gap”

Brydes 2.960 niveauet er der gode chancer for at vi ser en dobbelt top, og dermed en topformation.

BørsUdsigten ser næste støtte i 2960 niveauet. Sker der et brud af den gamle sekundære toplinie i 3.027 niveauet er der en god chance for en test af 3.150-200 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.000 niveauet (købt i 2.910 niveauet). Genkøb ved brud af 3.002 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.940 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.960 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 0,4 pct. (4,49 point) i 1.049,92.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en accelererende optrend, og en test af den gamle top i 1.053 niveauet (Alle Tiders Højeste). Sekundært  købesignal ved brud af 1.053 niveauet. Konsolidering mellem 1.025 niveauet og 1.053 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at vi skal have en test af 1.100 niveauet i år.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.033 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved ved brud af 1.045 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.053 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.633 – er der tale om en nedtrend, efter et pænt forsøg på en test af den gamle støtte nu modstand i 1.649 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der i første omgang kan være tale om en spekulativ positiv fortsættelsesformation.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.649 niveauet (købt i 1.540 niveauet). Genkøb ved brud af 1.649 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.649 niveauet (købt i 1,567 niveauet). Genkøb ved brud af 1.667 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,1 pct. (10 point) i indeks 12.468 – er der tale om et bekræftet brud af bundlinien i 12.340 niveauet.

BørsUdsigten reagerer på bruddet, som skal følges med salg.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 12.340 niveauet. Genkøb ved brud af 12.367 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.840 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.215 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,789) til morgen, onsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering, og en sekundær stigende trend. Toplinien ligger i 6,80 niveauet og bundlinien i 6,74 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,77 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af ved brud af 6,778 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Stop loss ved brud af ved brud af 6,7475 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (62,6) til morgen, onsdag, er der udløst et spekulativt salgssignal ved bruddet af den spekulativt stigende trendlinie i 64,3 niveauet. Der er opstået et gap mellem 60,8 og 63,2 niveauerne. Gappet er i gang med at blive lukket – helt efter bogen (teorien).

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 64,3 niveauet. Genkøb ved brud af 64,4 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 64,8 niveauet. Genkøb ved brud af 69 niveauet. Strategi: Sælg.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.