Korrektion eller ?

Mandag morgen var der fokus på Vestas, da de kunne meddele markedet, at de i løbet af  weekenden havde været udsat for et hacker-angreb. Vestas er gået i salg på ugebasis.

Tirsdag var der dømt korrektion i markedet og det blev en af de dyre med fald til næsten alle danske aktier. Alm. Brand er i gang med en stor kapitaludvidelse efter deres køb af Codan. Aktien handles vandret i niveauet 11-12,5.
På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 11,7 som en modstandslinie. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD har etableret en topformation og det samme har Momentum, mens RSI er i en stigende tendens og har ramt 56.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 12,8-13, mens der er støtte i niveauet 10,6. Afvent udviklingen i aktien.

Onsdag rettede markedet sig og Nilfisk er i fokus, da de har fremlagt deres regnskab for 3. kvartal, der viste en organisk vækst på 17,9 pct. EBITDA gik fra 25,5 mio. EUR til 34,5 mio. EUR. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 200-240. De tre indikationsmodeller er i en stigende tendens. MACD er over 0, mens RSI har ramt 58. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Køb ved brud af niveauet 245-250.

Firstfarms var ligeledes onsdag med  kvartalsregnskab, der viste vækst i både top og bund. Aktiekursen toppede i maj i niveauet 78-79 og en bund i oktober i niveauet 62 -63. Siden er aktiekursen steget og handles nu i niveauet 65-66. Den stigende tendens betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af november.
På ugebasis er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 67,5 som en modstandslinie. RSI er over 50 og MACD er ved -1,0. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 62-63 og herefter i niveauet 58, mens der er modstand i niveauet 78 og herefter i niveauet 90. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Faldet i NKT i disse dage betyder, at ”gappet” fra oktober snart er lukket, hvis aktiekursen fortsætter den faldende tendens. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI har ramt 60. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet  295 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis er stadig i en stigende tendens, mens Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Fastholder NKT i den danske portefølje.

Det nynoterede Aquaporin måtte onsdag eftermiddag nedjustere sine forventninger og fik ny direktør, hvilket sendte aktiekursen op.

I den kommende uge er der regnskab for RTX tirsdag. Torsdag er der regnskab fra Harboes Bryggeri.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens, men på dagsniveauet er der etableret salgssignal på dagsniveauet, idet Bollingerkanalen er gået i salg og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og der er et ”gap” i niveauet 1909,18-1970,59.
På ugebasis er der kommet salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Den faldende tendens i markedet trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50 og Momentum er ligeledes faldende. Nærmeste modstandsniveau er ved 2020 og herefter 2075, mens der er støtte i niveauet 1920 og herefter i niveauet 1890.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato 14,8 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 13,9 pct. cBrain og Rockwool er på salgslisten.

Nordisk portefølje
Munters Group,  Salmar og VBG Group er på salgslisten. 

Det bevæger sig vandret
Den ny coronavariant fra det afrikanske kontingent skaber frygt for massive nedlukninger, hvilket har sendt aktierne syd på og samtidig har inflationen og den stigende rente gjort investorerne nervøse.
Regnskaber i den kommende uge: salesforce.com, Snowflake Inc., Marvell Technology, Crowd Strike Holding, DocoSign, Dollar General Corp. samt Veeva Systems.

S&P 500 bevæger sig vandret i niveauet omkring 4700, men udviklingen på futures markedet indikerer, at vi skal ned under 4650, hvilket vil udløse et salgssignal på dagsniveauet.
På ugebasis er den stigende tendens fortsat intakt og der er købssignal i alle modellerne. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 4450 og det samme er det lange glidende gennemsnit.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 75, mens MACD er over 0. Der er divergens mellem Momentum på uge- og månedsniveauet. På ugebasis er tendensen opadgående, mens den er faldende på månedsbasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 4750 og herefter i niveauet 4800, mens der er støtte i niveauet 4550 og herefter i niveauet 4300.

Nasdaq Composite holder ligeledes fast i den stigende tendens. Der er endnu ikke etableret noget salgssignal på dagsniveauet, men med dagens indikationer i futures marked??.
Bollingerkanalens nedre støttelinie ligger i niveauet 14.900 og det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 15.000.

Der er ligeledes en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er 65-70. Momentum er stigende både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 16.200 og herefter i niveauet 16.500, mens der er støtte i niveauet 15.400 og herefter i niveauet 14.500.


De amerikanske renter buldrer ikke derudaf i øjeblikket, så når markedet reagerer negativt, må det være inflation. Den 10-årige amerikanske rente har bevæget sig vandret i niveauet 1,5-1,7 siden oktober, mens den 30-årige amerikanske rente bevæger sig vandret i niveauet 1,8-2,15.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Stadig under 30.000
Bevæger sig fortsat vandret i niveauet 30.000. På dagsniveauet betyder det, at Bollingerkanalen er gået i salg, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage ligger side om side. På ugebasis holder købssignalet fortsat i flere modeller. Den vandrette formation betyder, at der er divergens mellem de tre modeller. RSI er i en faldende tendens og den samme tendens ses i MACD, mens Momentum er stigende på både uge- og månedsbasis.


Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 30.500 og herefter i niveauet 31.000, mens der er støtte i niveauet 27.500 og herefter i niveauet 27.000.
Strategi: Strategien er hold på det japanske marked.

OMX Stockholm 30 har på dagsniveauet fået etableret et salgssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 2340.


På ugebasis er der nu salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet til 43, mens Momentum fortsat er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 2390 og herefter i niveauet 2420-2425, mens der er støtte i niveauet 2220 og herefter i niveauet 2150-2160.
Strategi: Ændre til hold på de svenske aktier.

Fortum (finsk energi-aktie) er faldet tilbage siden oktober og har etableret en bundformation i niveauet omkring 25. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit endnu ikke har etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der ligeledes salgssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger som en støttelinie i niveauet 25.
De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens, men RSI har ramt 43. Momentum er fortsat faldende på både uge- og månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 24 og herefter i niveauet 23, mens der er modstand i niveauet 27,5 og herefter i niveauet 29. Aktien er med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX er faldet tilbage i denne uge og der er opstået et ”gap” i niveauet 16054,38- 16090,54 og med dagens fald er der opstået et ”gap” i niveauet 15495,71-15865,41. Faldet i indekset betyder, at der er salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit er blevet brudt af kursudviklingen.

Dobbelt top.

Faldet i kursen betyder, at de tre indikationsmodeller er i en faldende tendens. RSI er under 50. Momentum fortsætter den faldende tendens efter dobbelttoppene i modellen med en top i slut 2020 og i midten af 2021. Nærmeste modstandsniveau er ved 16.500 og herefter i niveauet 16.800, mens støtteniveauet 15.600 er brudt – nærmeste støtteniveau er ved 15.200 og herefter i niveauet 15.000.
Strategi: Hold på det tyske marked. 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Matas og Ørsted.
Matas er faldet tilbage de seneste 3 uger efter at have testet modstandsniveauet 130-132 i begyndelsen af november. På dagsniveauet har faldet betydet, at der er salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 8 dage siden.
På ugebasis er aktien ligeledes gået i salg i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 117 som en støttelinie.

De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens og RSI har ramt 30 og MACD er under 0. Der er en faldende tendens i Momentum på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 112 og herefter i niveauet 105, mens nærmeste modstandsniveau er ved 135 og herefter i niveauet 145. Aktien ser interessant ud på niveauet. Tager aktien med på kandidatbænken.

Ørsted konsoliderer sig i niveauet 820-830, som blev testet i begyndelsen af oktober og i denne uge. Niveauet 820-830 blev ligeledes testet i maj og juni og kunne klare presset. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i midten af november.
På ugebasis er der ligeledes et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger i niveauet 920 som en modstandslinie.

De tre indikationsmodeller er alle begyndt at stige på ugebasis. MACD er dog fortsat under 0 og RSI har ramt 48. Momentum er svagt stigende på månedsbasis og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 940 og herefter i 1050, mens der støtte i niveauet 820-830 og herefter i niveauet 780. Aktien er på kandidatbænken.

Guldet er ikke en sikker havn
Guldet er faldet tilbage og handles nu under niveauet 1804. Faldet har fået salgssignal frem i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

SEK/DKK: er faldet kraftigt ned til støtteniveauet 72,2, som blev testet i august. Svenskernes købekraft er dermed under pres. Den svenske Riksbanken forventer dog et fald i inflationen i løbet af foråret 2022 og at de første renteforhøjelser kommer i 2024.

EUR/USD: fortsætter den faldende tendens, hvilket giver styrke til konkurrencen i Euroland og vil forhåbentlig give flere turister til sommer. Det er for tidligt at købe aktier, som dækker de brancher, da man skal notere sig, at der er stigende omkostninger til blandt andet løn, el og gas. I februar og marts var krydset ned i niveauet 1,07/ 1,10
Metalmarkedet  har i denne uge stabiliseret sig lidt med svagt stigende priser i aluminium, bly, kobber samt nikkel.

Landbrugsmarkedet: priserne er mere uensartede. Kakao faldt, men bomuld, orangejuice og sukker bevæger sig vandret, mens kaffeprisen fortsætter den stigende tendens. Den samme stigende tendens ses i kornpriserne, men med en mindre gødningsproduktion bliver udbyttet mindre og da efterspørgslen ikke rigtigt falder, stiger priserne.

Brent Spot er faldet tilbage i dag og nu handles en tønde olie fra Nordsøen i niveauet 77-78 dollar. Faldet i olien har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis. RSI er under 60. Momentum er ligeledes i en faldende tendens og der er blevet etableret en dobbelt topformation på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 75-76 og herefter i niveauet 70.

Kom med til præsentation af Quantrom

Onsdag den 1. december afholder Quantrom en præsentation af hvordan de kan være et alternativ til den normale eksponering som man for i investeringsmarkedet end bare aktier, obligationer og fast ejendom.

Quantrom P2P Lending DAC (QP2PL) er et SPV selskab, etableret i Irland med det formål at investere i alternative/peer-to-peer lending. Alternativ lending er finansiering via internettet og udenom bankerne til f.eks. køb af biler eller bolig.

Det kan sammenlignes med online investering  i ”gammeldags” pantebreve med sikkerhed i løsøre eller ejendomme.  QP2PL investerer kun indenfor EU med fokus på Østeuropa. Investering i selskabet sker ved tegning af ”profit participation notes” – en akkumulerende obligation.

Præsentation af Quantrom finder sted onsdag den 1. december i Symbions lokaler på Njalsgade 76, 2300 København, fra kl. 15.30 til 18.00, hvor Gustav Jensen, stifter af Quantrom og daglig leder, vil fortælle hvordan Quantrom investerer og arbejder.

Skriv til Lars Persson på lp@npinvestor.dk, hvis du vil deltage i præsentation af Qauntrom.
Du kan også kontakte Lars Persson på telefon 8830 0014.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.