Kan tendensen holde?

Den kommende måned er helt afhængig af udviklingen i de økonomiske nøgletal. Endvidere vil coronaens udvikling påvirke børsernes humør negativt, hvis nedlukningerne øges.

The Drilling Company of 1972 (Mærsk Drilling) har genfundet den stigende tendens efter en tur i niveauet 200, og der er etableret købssignal på dagsniveauet, mens der på ugebasis forsat er salgssignal. Der er etableret en bundformation på ugebasis i Momentum og RSI, mens MACD bevæger sig vandret. RSI er under 40 på ugebasis. Momentum er stigende på ugebasis. Den faldende tendens er ikke rigtig brudt endnu – afvent udviklingen.

Fortsat positiv tendens i Brdr. A&O Johansen, som er brudt igennem modstandsniveauet 1000-1030 og handles nu i niveauet 1080-1095. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80 og MACD har brudt gennemsnittet på signalkurven nedefra på ugebasis. Den positive tendens trækker op i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1275 og herefter 1350, mens der er støtte i niveauet 1200 og herefter i niveauet 1150. Aktien ser fortsat interessant ud på niveau.

Mandag aften meddelte Ambu, at den administrerende direktør havde købt aktier for 25,7 mio. kr., hvilket fik aktien til at stige tirsdag morgen. Aktien lukkede i 185,75.
Teknisk ser aktien lidt presset ud efter faldet under 190, men tirsdagens stigning har givet nyt købssignal på dagsniveauet, men på ugebasis skal kursen over 230, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen og 270 skal kursen ramme, før Parabolic-modellen går i køb.

Nilfisk afleverede sit kvartalsregnskab onsdag, og det blev taget godt imod, hvilket gav aktien en stigning på 6,4 pct. og dermed ser det ud til, at modstandsniveauet omkring 240 er brudt og næste modstandsniveau er ved 280-290. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 60 og MACD er over 0.

De danske ejendomsaktier er kedelige, hvis man ser på den danske sektor i forhold til den svenske, hvor aktiekurserne er steget med mere end 20 pct., mens de danske ejendomsaktier med to udtagelser kun er steget 5-8 pct. En af undtagelserne er Agat Ejendomme, som testede niveauet 1,7- 1,9 i de første måneder af året og nu handles aktien i 2,2-2,26. Bollingerkanalen på ugebasis etablerede allerede i slutningen af februar et købssignal og har holdt fast i det siden. Momentum på månedsbasis er stigende. En spekulativ mulighed.

Torsdag var der en positiv stemning i NKT, der steg med 4,5 pct. Dermed holder aktien fast i den stigende tendens på ugebasis. RSI har ramt niveauet 58,3. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 280 som en støttelinie. Momentums forrige bund ligger under den seneste bund, mens den forrige top er under den seneste. Bollingerkanalens nedre støttelinie er blevet testet, men har modstået testen. Nærmeste modstandsniveau er ved 330 og herefter i niveauet 375. Aktien ser fortsat interessant ud. Fastholder den i porteføljen.

I denne uge kommer der ingen regnskaber fra Danmark, fra Sverige kommer der Clas Ohlson.

C25 på ugebasis.

C25-indekset fortsætter den stigende tendens, som startede i slutningen af marts. På dagsniveauet er der igen etableret et købssignal på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 1985.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” tilbage ved månedsskiftet maj/juni. Nærmeste modstand er ved 2150 og herefter i niveauet 2250, mens der er støtte i niveauet 1960 og ved 1920.

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato 23,3 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 20,0 pct. Hæver målkursen og stop-loss for cBrain.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss  for Biogaia og New Wave.

Holder tendens? 
Antallet af nytilmeldt ledige er fortsat lavt og var torsdag på 340.00 mod forventede 345.000. Fredagens jobtal er en gedigen skuffelse. Beskæftigelsen voksede blot med 235.000 mod forventede 733.000. Seneatet overvejer at beskatte aktietilbagekæb hvilket er dårlig nyt for markedet.
Regnskaber i den kommende uge: Lululemon Athletica, Zscaler, UiPath, Affrim Holding, Coupa Software, SentinelOne, GameStop samt Casey´s General Stores.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og der er købssignal i de fleste modeller på dags- og ugeniveauet. Der er stadig en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har på ugebasis ramt 80. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 4600 og herefter i niveauet 4650, mens der er støtte i niveauet 4400 og i niveauet 4350.

Nasdaq over 15.000.

Nasdaq Composite er brudt igennem modstandsniveauet 15.200 og der er en positiv tendens i Momentum og MACD og det er kun RSI, som er faldet tilbage til 74. Nærmeste modstandsniveau er ved 15.400, mens nærmeste støtteniveau er ved 14.800 og herefter i niveauet 14.400,
Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Nyt signal i Japan
Det japanske marked har rettet sig i ugens løb og fredag steg det japanske marked kraftigt på at deres premierminster Suga ikke stiller op igen. Stigningen fredag har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis og det samme har Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit er brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 uger.

Det japanske marked med nyt signal.

Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er over 50, mens MACD fortsat er under 0. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation. Nærmeste støtteniveau er ved 27.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 30.500 og herefter i niveauet 32.000.
Strategi: Der er etableret købssignal i Japan.

OMX Stockholm 30 har med stigning torsdag igen etableret et købssignal på dagsniveauet. Holder tendensen, så bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 dage.
På ugebasis holder den stigende tendens og købssignalerne. Der er divergens mellem de tre modeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 74 på ugebasis. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 2425 og herefter i niveauet 2450, mens der er støtte i niveauet 2300 og ved niveauet 2250.
Strategi: Afvent udviklingen.

Arjo på ugebasis med faldende omsætning i aktien.

Arjo har genfundet melodien og stiger. Siden marts i år er aktien næsten fordoblet, da aktien blev handlet i 64 og fredag handles selskabet i 113,7-114,6. Der er købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit. På ugebasis er købssignal i alle modeller på ugebasis. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90. Momentum på månedsbasis er ligeledes stigende og holder tendensen, bliver den foregående top passeret. Aktien er med på kandidatbænken. 
Baxter har lagt et milliardbud på Hillrom, som blandt andet laver hospitalssenge. Det kan være med til at hæve prisen på Arjo, da de er i samme sektor.

Det tyske marked.

Frankfurt DAX 30 holder fast i sit salgssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit ligger side om side. På ugebasis holder købssignalet fortsat i Bollingerkanalen og den nedre kanallinie ligger i niveauet 15.600 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 15.500. Den vandrette formation i aktieindekset får de tre indikationsmodeller til at bevæge sig vandret på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation og stiger.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat 16.000 og herefter i niveauet 16.250, mens der er støtte i niveauet 15.500 og i niveauet 15.250.
Strategi: Fastholder køb på det tyske marked.  

 

Teknisk kommentar til 2 aktier  
De 2 aktier er RTX og Flügger Group
RTX ramte 160 i slutningen af juli og siden har aktien været i en stigende tendens og handles nu i niveauet 195, men inden da var kursen igen i niveauet 160-165 i august. På ugebasis er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen efter næsten 4 måneder i salg. Den stigende tendens kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er brudt igennem 0 og RSI har ramt niveauet 60 og der er en stigende tendens i Momentum på ugebasis, hvilket giver et positivt billede af RTX.

RTX med nyt signal.

De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, så bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 uger.
Momentum på månedsbasis har etableret en dobbelt bund. Aktien er taget med på kandidatbænken.

Flügger Group handles i øjeblikket vandret i niveauet 700-780 og det har stået på siden midten af januar. Det betyder, at signalmodellerne skifter signal flere gange både på dags- og ugeniveauet. Den vandrette formation har påvirket de tre indikationsmodeller i en negativ retning. RSI er under 50 og MACD er under 0.

På månedsbasis toppede Momentum ved månedsskiftet januar/februar og har siden været i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 700 og herefter i niveauet 640, mens der er modstand i niveauet 800 og 875. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Vandret formation for guldet  
Guldet holder fortsat fast i den vandrette formation. Der er køb i signalmodellen Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og stiger. RSI er på 60, mens MACD er under 0. Afvent brud af 1840 for køb.

SEK/DKK: holder fast i niveauet 73 og holder fast i købssignal i Bollingerkanalen. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger fortsat som en modstandslinie i niveauet 73,1. Lav svensk krone gør det nemmere for de svenske selskaber at konkurrere med udenlandske konkurrenter.

EUR/USD: holder fast i den stigende tendens og der er etableret et købssignal i denne uge. De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle i en stigende tendens. MACD er ved at bryde igennem den gennemsnitlige signalkurve og RSI har ramt 45. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation.

Metalmarkedet: Der er en stigende tendens i råvarepriserne igen. Aluminium har ramt all time high, mens de øvrige råvarer bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet: Fortsat stigende priser i kakao, bomuld, kaffe og sukker, mens det er noget mere uensartet for kornafgrøderne, hvor majs bevæger sig vandret og havre fortsætter den stigende tendens.

Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet omkring 73. På dagsniveauet er der køb i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 5 dage siden. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Dobbelttoppene på månedsbasis i Momentum er stadig ikke brudt.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.