Ikke helt død december

SAS har igen været i fokus i ugen, der er gået på købet af Cimber-aktiviteterne. SAS fremlægger deres regnskab i den kommende uge.  Teknisk er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic for 4 uger siden og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 2 uger siden. Aktiekursen nærmer sig modstandsniveauet 14-14,5, som var en bund i november og december 2013. Denne uges regnskab bliver afgørende for, om modstandsniveauet bliver brudt eller består noget tid fremover.

RTX banker på modstandsniveauet 58-60. Stigningen i aktien har fået de to signalmodeller Bollinger og Parabolic til at gå i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Der er en positiv trend i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Men Momentum på månedsniveauet har etableret en top i sommers og er faldende og har været det de sidste 5 måneder. Det bliver derfor interessant at se, om aktien etablerer en topformation og falder tilbage eller det ”bare” er falsk alarm.

Ambu har været i en stigende tendens siden midten af juli 2013, hvor aktien blev handlet i 190 og i dag er kursen 490. Den stigende tendens holder de to signalmodeller Bollinger og Parabolic i et købssignal på ugebasis. Der er etableret en ny bund i Momentum på månedsniveauet, hvilket indikerer, at aktien igen har potentiale for at stige.

Parken Sport & Entertainment dækker over virksomhederne kontorejendomme, fitness.dk og Lalandia samt fodboldklubben FCK. Sportsligt halter det en del i år og torsdags aftens nederlag mod Torino udstillede problemerne i butikken. Aktien er faldet med 25 pct. i år, og da de øvrige forretningsområder går i den rigtige retning, bør man tage Parken-aktien på kandidatbænken.

Per Aarsleff banker på modstandsniveauet omkring 1150, som også var tilfældet i begyndelsen af juni. Momentum på ugebasis viser fortsat vækst, hvilket indikerer brud af modstand er indenfor rækkevidde.

I denne uge er der regnskab fra Egetæpper, Rias, Harboes Bryggeri, TK Development, SAS, InterMail, Flügger og Per Aarsleff og ikke i ugen der er gået, som jeg skrev i sidste uge – beklager.

De mest stigende aktier i Large-Cap er i december Genmab 15,2 pct., Chr. Hansen 2,9 pct. og Københavns Lufthavne 2,3 pct., mens de 3 mest stigende Mid-Cap selskaberne siden december har været Ambu 9,7 pct., Bavarian Nordic 7,7 pct. og Zealand Pharma 5,9 pct. Så december måned har haft overvægt af biotek-selskaber, der er steget i december.

Copenhagen OMX C20.
Copenhagen OMX C20.

C20-indekset har tabt pusten i løbet af ugen og handles ved støtteniveauet 750, som blev testet juni, juli og november. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 740 som en støttelinie. Momentum på ugebasis taber fortsat hastighed, hvilket indikerer, at hastigheden er gået ud af markedet. Nærmeste støtteniveau er ved 740, mens nærmeste modstandsniveau er ved 770 og herefter er der modstand ved niveau 795.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.