Gode muligheder i markedet

Der er flere interessante muligheder i markedet både på det danske samt flere udenlandske, og det viser en interessant udvikling.

Kedeligt nyt fra FDA, da de vil frigive salget af høreapparater og det vil presse priserne og øge konkurrencen. Det fik de danske producenter af høreapparater til at falde med 2-4 pct. Teknisk betyder det, at begge selskaber GN Store Nord og William Demant ser teknisk kedeligt ud. William Demant har været i en faldende tendens siden september og RSI har ramt niveauet 1,1 på ugebasis. Der er lagt op til en rebound i den kommende tid, men det er ikke et langsigtet behold.

GN Store Nord bevæger sig vandret i niveauet 134-140, og det har stået på siden begyndelsen af november. Faldet i William Demant virker på kort sigt som en overreaktion, da intet er godkendt endnu.

DFDS etablerer bundformation i niveauet 280 og har dermed tabt 80 point siden toppen i august/september. Faldet fik signalmodellerne til at etablere et salgssignal. Faldet har trukket ned i indikationsmodellerne på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens og har nu været det siden midten af 2015. Bryder kursen igennem 300, ser aktien interessant ud.

Mælkeprisen fortsætter den stigende tendens, og det trækker aktiekursen op på Firstfarms. Aktien tester modstandsniveauet 50-51, som tidligere har været et støtte- og modstandsniveau i løbet af de sidste 6 år. Næste modstandsniveau er ved 55 og herefter i niveauet 65. Aktien blev tilbage i 2007 introduceret i niveauet 103. Der er en positiv tendens i indikationsmodeller på ugebasis, og der er etableret købssignaler i både Bollingerkanalen og Parabolc. Tør man satse på landbruget, så er Firstfarms en interessant aktie. Bemærk at jeg selv ejer aktien i selskabet.

Novo Nordisk fortsætter den stigende tendens, og den positive tendens i aktien trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation. Endvidere er der 3 ”gaps” i grafen, som over tid skal lukkes. De første købssignaler er blevet etableret på dagsniveauet og et brud op over 240 betyder, at den faldende tendens er brudt.

G4S har oplevet store udsving den seneste tid, og er i første omgang blevet afvist i modstandsniveauet 21,5. Tilbagefaldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er et ”gap” ned i niveauet 18,51-18,73, og der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Parabolic har et købssignal og Bollingerkanalen har et salgssignal.

Generelt forventes det, at der kommer en øget efterspørgsel på sikkerhed, så det giver en opsamlingsmulighed med tilbagefaldet.
Den kommende uge byder på en række regnskaber. Tirsdag leverer SAS deres årsregnskab, mens torsdag byder på kvartalsregnskab fra Harboes Bryggeri og TK Development.

SAS er faldet 43,5 pct. og signalmodellerne har været i salg siden februar og i maj måned etablerede de glidende gennemsnit et ”Death Cross” på ugebasis. Momentums faldende tendens på månedsbasis er aftagende, hvilket indikerer, at aktien kan blive interessante de kommende måneder.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20-indekset finder en bund i niveauet 810 og har etableret en svagt stigende tendens og handles nu i niveauet omkring 830. Stigningen har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 30 på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 840 som en modstandslinie, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 905. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis, og kursen skal over 890, før der bliver etableret et købssignal. Nærmeste modstandsniveau er ved 860. Der er kommet flere nye positive signaler i de danske aktier.

 

DK Portefølje

DSV og Solar er sat på salgslisten.

nordport

Nordisk portefølje
Flere aktier på kandidatbænken. 

portdk

 

Hvor længe kan det fortsætte?
De seneste amerikanske nøgletal har vist en positiv tendens, dog er tallene for nytilmeldt ledige i USA lidt højere end forventet, men det fik ikke markedsdeltagerne til at ryste på hænderne, men spørgsmålet er, hvor længe det amerikanske marked kan fortsætte den stigende?

Der forventes en renteforhøjelse i næste uge i forbindelse med FED-mødet.

Den kommende uge byder på regnskab fra Oracle, Valspar Corp., Nordson, Fibria, Heico samt Jabii Circuit.

Dow Jones Industriel
Dow Jones Industriel

Dow Jones Industrial Average er handlet op i niveauet 19.600, og indekset nærmer sig en test af 20.000. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 18.500 som en støttelinie, mens det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 18.700. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70 på ugebasis. Bollingerkanalen har været i køb 5 uger og er steget over 1500 point.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 har rundt de 2200 og er på vej mod de 2300 mens at det nærmeste støtteniveau er ved 2180 som var en top tilbage i august. De glidende gennemsnit på ugebasis undgik at etablere et ”Death Cross” og ligger nu som et par støttelinier i niveauet 2160. Bollingerkanalen har været i køb i de sidste 4 uger, og det nedre kanallinie ligger i niveauet 2125.

Der er en positiv tendens i aktiekursen, som har trukket de tre indikationsmodeller op på ugebasis. Momentum har etableret en pæn bundformation og Momentumkurven er blevet brudt af gennemsnit kurven.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite tester niveauet 5400 og har dermed ramt ny all time high. Næste modstandsniveau er ved 5500 og nærmeste støtteniveau er ved 5350 og herefter i niveauet. Stigningen i indekset har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 5200. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de to indikationsmodeller på ugebasis.

Strategi: Køb på amerikanske aktier.

 

Japan rammer 19.000
Det japanske marked rammer 19.000 og nærmer sig en nul-afslutning. Ser man på de danske investeringsforeninger, som investerer i japanske aktier, så er det ikke alle, der er fulgt med op og derfor er det vigtigt, at man holder øje men sine investeringsforeninger jævnligt.

Japan på ugebasis.
Japan på ugebasis.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det nærmeste støtteniveau er ved 17.500, som tilbage i september/oktober var et støtteniveau og i april/maj var det et modstandsniveau.
Strategi: Giver en hold-anbefaling på japanske markeder.

OMX Stockholm har etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen, der kortvarigt var i salg, mens Parabolic har holdt sit købssignal fra midten af juli. Den fortsat stigende tendens i indekset er med til at trække Momentum op på ugebasis. Den samme positive tendens ses i RSI og ligeså i MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 1525, som var en topformation i november/december 2015 og herefter er der modstandsniveau 1600 som blev testet flere gange i 2015 som en støttelinie.

Stockholm
Stockholm

Det svenske indeks ligge i en stigende trendkanal og det har nu stået på siden midten af juli. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens, hvilket bekræfter den positive trend.

Strategi: Ændre til hold på svenske aktier.

Hexagon-aktien har etableret en bundformation i niveauet 300-310 og på dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Bundformation i kursudviklingen får også de tre indikationsmodeller til at etablere en bundformation.

Hexagon
Hexagon

I Momentum på ugebasis er Momentumkurven blevet brudt af det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et første positivt signal. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, men den er aftagende. Anbefaler køb på niveauet. Aktien tages med i porteføljen på mandag. 

Dax 30
Dax 30

Frankfurt Dax 30 er steget kraftigt på ugebasis og handles nu i niveauet 11.164 og nærmeste modstandsniveau er ved 11.500, som blev testet tilbage i december 2015. Der er en stigende tendens i indekset, og det har stået på siden februar, dog med kraftige svingninger. Denne uges kraftige stigning har sendt Bollingerkanalen tilbage i køb, mens Parabolic har været i køb siden slutningen af juli.

Der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 10.500. Denne uge har budt på positive nøgletal fra Europa og detailsalget stiger i EU.

Strategi: Ændre til køb for tyske aktier.

 

Holder støtteniveauet i TK Development?

TK Development er regnskabaktuel med deres regnskab for 3. kvartal i den kommende uge. Det seneste kvartalsregnskab fra september, og der kunne selskabet præsentere et underskud på 9,2 mio. kr. mod et underskud på 7,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Trods det underskud, så forventer selskabet et overskud på mellem 10-30 mio. kr. For at selskabet skal nå det resultat kræver det, at en række igangværende projekter gennemføres inden regnskabsårets udløb.

TK Development har gang i en række projekter i både ind- og udlandet. TK Development arbejder indenfor tre områder: retail med indkøbscenter i de større byer. Spørgsmålet er, om der er behov for så mange ny centre i fremtiden nu, hvor nethandlen øges. Omvendt ser man flere netbutikker åbne udstillingsvinduer i forskellige indkøbscenter, hvor køberne kan komme og se varen og eventuelt hente dem.

Indenfor boligområdet har der været en stigende efterspørgsel i flere af de store byer. TK Development forventer, at den udviklingen vil fortsætte de kommende år.

På kontormarkedet i Danmark er der en pæn interesse for projekter i de største byer. En faldende  arbejdsløshed giver øget efterspørgsel på nye kontorer rundt omkring i Danmark.

Selskabet vil fokusere i Danmark på alle tre ovennævnte forretningsområder, mens man i Sverige vil sætte fokus på butiks- og boligområdet. I Polen er det ligeledes bolig- og butikssegmentet, som har fokus.

TK Development
TK Development

Teknisk har aktien etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen, mens Parabolic fortsat er i køb. Kursen faldt tilbage i begyndelsen af december fra 8,8 til 7,8, men siden har aktien rettet sig og handles nu i niveauet 8,4. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller, men det lange glidende gennemsnit holder fast i 7,8 som en støttelinie. Der er en fortsat positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 9.0 og herefter i niveauet 10 og så i niveauet 14. Tag aktien med på kandidatbænken.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er A. P. Møller-Mærsk, NewCap Holding og RTX.
A. P. Møller-Mærsk har etableret et nyt købssignal i Parabolic-modellen i denne uge, og der er nu etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Stigningen i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

A. P. Møller-Mærsk
A. P. Møller-Mærsk

På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 9600 som en støttelinie, som også var en bund i det forrige tilbagefald. Nærmeste modstandsniveau er ved 11.000 og nærmeste støtteniveau er ved 9600. RSI har ramt niveauet 55 på ugebasis. Aktien ligger i en stigende trendkanal og anbefaler derfor køb at aktien på niveauet.

NewCap Holding aktien har nu været handlet vandret siden årsskiftet 2016 i niveauet 2,0-2,3. Det har givet svingninger i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men overordnet er der en positiv tendens i de tre modeller. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i køb på ugebasis, og det samme er tilfældet i kurskanalen. Det korte glidende gennemsnit er tæt på at bryde igennem det lange glidende gennemsnit nedefra.

NewCap Holding
NewCap Holding

Nærmeste modstandsniveau er ved 2,7 og herefter i niveauet 4, som man skal tilbage 2008 for at finde. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 2,3, så anbefales det, at man køber op i selskabet.

RTX
RTX

RTX har etableret et nyt signal på ugebasis i Bollingerkanalen, mens Parabolic tilbage i april måned etablerede et købssignal. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. I MACD er det glidende gennemsnit brudt igennem signalkurven nedefra, og der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 118 som en støttelinie. Momentum er i en faldende tendens på månedsniveauet, og bliver den ikke vendt i løbet af et par måneder, må det forventes, at aktien etablerer en topformation. Afvent udviklingen. 

 

Kan olieprisen holde?

Guldet holder fast i niveauet omkring 1160-1180. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, selvom den er aftagende. De to signalmodeller er i salg på ugebasis og kursen skal over 1300, før der bliver etableret et nyt signal.

EUR/USD er faldet tilbage i den faldende tendens efter kortvarig test 1.09 i går. Flere markedsdeltagere mener, at krydset skal ende i 1,00. Sidst kursen var der, var i 2001 og 2002.

NOK/DKK holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet 83 og næste modstandsniveau er ved 84 og nærmeste støtteniveau er ved 81.

SEK/DKK har taget et hop op i 76,8 og det har givet et ”gap” på dagsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 77,2. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Metalvaremarkedet mister en smule Momentum i denne uge. Nu er der tre råvarer, som konsoliderer sig i niveauet. I sidste uge var det tin og aluminium, som bevæger sig vandret og i denne uge har nikkel også mistet lidt Momentum på trods af sidste uges lukning af et par nikkel- miner i Fjernøsten. Der er fortsat en stigende tendens i kobber, bly samt zink.

Landbrugsmarkedet viser en smule stabilitet i ugen, der er gået. Majs har fundet et støtteniveau, mens der fortsat er en positiv tendens i bomuld og palmeolie. Men der fortsat er en faldende tendens i kaffe, sukker og hvede.

Brent olien
Brent olien

 

Brent Spot holder fast i niveauet omkring 54-55 dollar for en tønde olie. Der er fortsat en positiv tendens i flere indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.