FOMO!!

BørsUdsigten: Nye All Time High! Fortsat Konsolidering i Olie, Rente og USD!

 

Wall Street lukkede tirsdag stigninger på mellem 0,1 pct. og 3,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger med fald på mellem 0,0 pct. og 0,8 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen, onsdag.

 

FOMO

Aktiemarkederne blev ramt af FOMO (Fear Of Missing Out) fra et oversolgt niveau, hvilket fik aktierne i Nasdaq Comp. til at stige med hele 3,7 pct.

Aktierne ligger fortsat underdrejet, så der er en god chance for at stigningerne fortsætter i løbet af ugen, såfremt der ikke sker noget uforudset (alt andet lige).

 

Fundamentalt har kongressen godkendt en stimuluspakke (covid) på USD 1.9 US trillioner modsvarende 11.860 mia. DKK. Det burde lægge en god bund under de amerikanske aktier. Udbetalingerne sker i løbet af få dage.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,4 pct. (54 point) i 3.875, er der tale om en tertiær stigende trend. Nyt spekulativt købssignal er udsendt ved bruddet af 3.810 niveauet (tertiær faldende trend).

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.820 niveauet. (solgt i 3.863 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.860 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af i 3.867 niveauet (købt i 3.783 niveauet). Genkøb ved brud af 3.878 niveauet. Strategi: Sælg

Tjek USD strategi! (P.t. gode chancer for “a perfect bull”)

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,0 pct. (9 point) i 29.037 – handles fortsat) er der tale om et brud af en accelererende negativ tertiær trend. Det indikerer mindst en opbremsning i den negative trend. Bundlinie i 28.715 niveauet og Toplinie i 29.200 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.200 niveauet. (købt i 28.640 niveauet). Genkøb ved brud af 29.200 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.189 niveauet (købt i 28.080 niveauet). Genkøb ved brud af 29.460 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (16 point) i 3.375 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om om en faldende trend, og et brud af den stigende primære trend i 3.510 niveauet. Det udløste et rent salgssignal.

Der er lagt op til et lille “death cross” (24 dages gl. gns. bryder det 50 dgs ditto)

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.510 niveauet (købt i 3.550 niveauet). Genkøb ved brud af 3.420 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.530 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 2,8 pct. (39 point) i indeks 1.423 – er der tale om en rebound fra en test af det 200 dages glidende gennemsnit. Den tidligere støtte nu modstand i 1.417 niveauet testes nedefra. Sekundært er der udløst salgssignal ved bruddet af 1.475 niveauet. Der er tale om en sekundær kaosformation.

BørsUdsigten skrev, mandag:

BørsUdsigten forventer en opbremsning i løbet af ugen på grund af en oversolgt situation. Køb på det nuværende niveau med en tæt stop loss på 1.363 niveauet.

  • Og det holdt 100, og det 200 dages glidende gennemsnit afviste angrebet!

BørsUdsigten noterer, at der er tale om et lille “death cross”, da det 24 dages glidende gennemsnit har brudt det 50 dages glidende gennemsnit. Det indikerer en trendændring ned.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.377 niveauet (solgt i 1.437 niveauet). Stop loss ved brud af 1.365 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.475 niveauet (købt i 1.490 niveauet). Genkøb ved bruddet af 1.450 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,9 pct. (19 point) i indeks 2.125 niveauet, er der tale om et brud af en stigende tertiær trend i 2.067 niveauet, hvilket udløser et rent købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.055 niveauet (solgt i 2.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.100 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.035 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,4 pct. (57 point) i indeks 14.438), er der tale om et kraftigt udbrud gennem toplinien i 14.060 niveauet fra en sidelæns bekræftet konsolidering. Der er udløst et stærkt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position 13.960 niveauet (solgt i 13.966 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.370 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Stop loss ved brud af 14.023 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,537 pct.) er der tale om et brud af den accelererende tertiære stigende trend. Toplinien i 1,53 niveauet er blevet brudt og udløst rent købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1,19 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,53 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,376 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet).

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,261) til morgen, onsdag, er der tale om et sidelæns brud af den accelererende tertiær optrend. Det indikerer en sidelæns konsolidering.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,12 niveauet (solgt i 6,145 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,244 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,22 niveauet (Solgt i 6,1375 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,165 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal åbne alle USD positioner.

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (66,8) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den accelererende tertiære optrend. Bruddet af 68 niveauet udløste er salgssignal

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 68 niveauet (købt i 65,5 niveauet). Genkøb ved brud af 68,9 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 64,3 niveauet. Strategi: Køb

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.