2XATH

BørsUdsigten: Hvad gør ECB?

 

Wall Street lukkede onsdag stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger med stigninger på mellem 0,0 pct. og 2,2 pct. til morgen, torsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,2 pct. når vi lægger morgenens handler til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,6 pct. (23 point) i 3.899, er der tale om en tertiær stigende trend. Tertiært salgssignal ved brud af 3.875 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.820 niveauet. (solgt i 3.863 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.875 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Stop loss ved brud af 3.770 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Tjek USD strategi! (P.t. gode chancer for “a perfect bull”)

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,6 pct. (185 point) i 29.222 – handles fortsat) er der tale om et brud af en accelererende negativ tertiær trend. Det indikerer mindst en opbremsning / sidelæns konsolidering af den negative trend. Bundlinie i 28.715 niveauet og Toplinie i 29.200 niveauet (Testes NU).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 30.200 niveauet. (købt i 28.640 niveauet). Genkøb ved brud af 29.200 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 29.189 niveauet (købt i 28.080 niveauet). Genkøb ved brud af 29.485 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 2,4 pct. (79 point) i 3.437 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om om et brud af den accelererende faldende trend. Det indikerer mindst en opbremsning i den faldende trend.

Der er lagt op til et lille “death cross” (24 dages gl. gns. bryder det 50 dgs ditto)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.420 niveauet (solgt i 3.510 niveauet). Stop loss ved brud af 3.370 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.531 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,1 pct. (16 point) i indeks 1.439 – er der tale om en rebound fra en test af det 200 dages glidende gennemsnit. Tertiært salgssignal ved brud af 1.425 niveauet.

BørsUdsigten skrev, mandag:

BørsUdsigten forventer en opbremsning i løbet af ugen på grund af en oversolgt situation. Køb på det nuværende niveau med en tæt stop loss på 1.363 niveauet.

  • Og det holdt 100, og det 200 dages glidende gennemsnit afviste angrebet!

BørsUdsigten noterer, at der er tale om et lille “death cross”, da det 24 dages glidende gennemsnit har brudt det 50 dages glidende gennemsnit. Det indikerer en trendændring ned.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.377 niveauet (solgt i 1.437 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.425 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.475 niveauet (købt i 1.490 niveauet). Genkøb ved bruddet af 1.449 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,5 pct. (10 point) i indeks 2.134 niveauet, er der tale om en accelererende tertiært stigende tertiær trend. Der er tale om “Alla Tidars Högsta” (ATH)Spekulativt salgssignal ved brud af i 2.120 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.055 niveauet (solgt i 2.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.120 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.041 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,7 pct. (102 point) i indeks 14.540), er der tale om et kraftigt udbrud gennem toplinien i 14.060 niveauet fra en sidelæns bekræftet konsolidering. Der er udløst et stærkt købesignal og “Der Höchste Aller Zeiten” (ATH)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position 13.960 niveauet (solgt i 13.966 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.440 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Stop loss ved brud af 14.043 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Fundamentalt bliver det spændende omkring ECB’s forventninger til inflationen ved dagens møde. Modsat Fed er ECB bundet af en maksimal inflation på 2,0 pct. Stiger inflationen over dette niveau, vil det betyde stramning i pengepolitikken  – såfremt der ikke løses op på kravet (;-D)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,525 pct.) er der tale om et brud af den accelererende tertiære stigende trend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1,19 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,53 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,391 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet). 

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,233) til morgen, torsdag, er der tale om et sidelæns brud af den tertiære optrend. Det indikerer en sidelæns konsolidering.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,244 niveauet (købt i 6,12 niveauet). Genkøb ved brud af 6,263 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,22 niveauet (Solgt i 6,1375 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,167 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal åbne lukke sine korte USD positioner.

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (68,1) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af den accelererende tertiære optrend. Bruddet af 68 niveauet udløste er salgssignal

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 68 niveauet (købt i 65,5 niveauet). Genkøb ved brud af 68,3 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 64,7 niveauet. Strategi: Køb

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.