Extra: Vurdering Olie!

BørsUdsigten: Nye Købesignaler?

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet rundt nulstregen fra et fald på 0,5 pct. til en stigning på 0,3 pct. til morgen, fredag den 14. juni.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses stigninger på mellem 0,1 og 0,3 pct., ved åbningen af dagens notering.

Wall Street ses åbne rundt nulstregen plus/minus 0,2 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne – uforandret til lidt højere – nu til morgen, fredag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (11,80 point) i indeks 2.891,64.

Ser BørsUdsigten på dagschartet har vi fået et lille salgsignal og en ny “top”, efter bruddet af den tertiært stigende trend i 2.890 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning af den stigende trend.

I første omgang ligner det en dobbelt to/ evt. “Fools Rally” (negativ fortsættelse). Lukning over 2.907 niveauet vil neutralisere oplægget.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.890 niveauet (købt i 2.770 niveauet). Genkøb ved brud af 2.907 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 2.810 niveauet. Stop loss ved brud af 2.745 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,4 pct. (3,75 point) i 1.020,05.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en accelererende tertiær / spekulativ optrend, efter der blev udløst et meget stærkt købesignal ved bruddet af den sekundære toplinie i 1.002 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en bekræftet midlertidig topformation shs / dobbelt top, selvom sandsynligheden bliver mindre jo længere tid der går. Formationen neutraliseres ved brud af 1.024 og 1.033 niveauet, der vil bekræfte købesignalerne.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 981 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.013 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 991 niveauet. Stop Loss ved bekræftet brud af 971 niveauet. Strategi: Køb. 

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.598 – er der tale om en tertiær stigende trend og evt. en starten til en invers shs formation.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.550 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.593 niveauet (testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,575 niveauet. Stop loss ved brud af 1.575 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 0,4 pct. (53 point) i 12.169.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, er der tale om en genoptagelse af den tertiære optrend ved bruddet af 12.115 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at chartet fortsat kan udvikle sig negativt i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelsen vil være et brud af 11.650 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at vi skal op over 12,400 niveauet for en annullering af den sekundære formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.150 niveauet. Stop loss ved brud af 12.100 niveauet. Strategi: Køb(ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.850 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.900 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset til morgen, torsdag, (6,625) er der tale om et brud af den faldende trend i 6,61 niveauet. Det har udløst et lille købesignal, og indikation på mindst en opbremsning.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet (solgt i 6,63 niveauet). Stop loss ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 6,667 niveauet. Genkøb ved brud af 6,64 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Futures

På baggrund af udviklingen i den Persiske / Arabiske Golf ser vi lige på udviklingen på prisen på olie.

Nar BørsUdsigten ser på Oliechartet for Brent (61,70) ligner det en ren nedtrend.

Det giver gode muligheder for en rebound fra det nuværende niveau.

Der er udsendt et spekulativt købesignal ved bruddet af 61,50 niveauet. Sekundært er der købesignal ved brud af 63,5 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 61,5 niveauet. Stop loss ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært køber Børsudsigten ved brud af 63,5 niveauet, med stop loss ved brud af 59 niveauet.

Pr. refleks blev der købt Equinor (Statoil) og Lundin Petroleum. Man skal dog være opmærksom på at den norske oliefond er ved at reducere sin 66 mia. NOK store besiddelser af aktier i upstream olieindustrien, så der er sandsynligvis andre alternativer. Kommer der prop i Hormuz strædet – så vil der selv med en mindre olieefterspørgsel – være rigtig gode stigningmuligheder. Det samme gælder tankskibsmarkedet.

UK Brent: Dagschart.

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.