Det blev Fredag !!

BørsUdsigten: At S&P500 blev noteret i All Time High! USD fortsat tertiært køb!

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,5 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

 

S&P500 – Strategi og Vurdering   

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (12 point) i 3.397, lukkede chartet i All Time High (ATH). Desværre skete det ikke med et brag – man alligevel skal bruddet følges! Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D)

S&P500 brød det gamle topniveau i 3.395 niveauet (3.393,52). Så mangler vi blot den Psykologiske modstand i 3.400 niveauet – hvilket sandsynligvis sker i dag, mandag.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.370 niveauet (solgt i 3.340 niveauet). Stop loss ved brud af 3.355 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.310 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,1 pct. (13 point) i 22.934) er der tale om et yderligere tilbageslag i form af den tertiære fortsættelsesformation. Købesignal ved brud af 23.030 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 23.125 niveauet (købt i 22.250 niveauet). Genkøb ved brud ud af 23.000 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 22.710 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,2 pct. (6 point) i 3.387 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), blev angrebet på toplinien i 3.450 niveauet afvist, og vi nærmer os den tertiære støtte i 3.315 niveauet. Bekræftet brud vil udløse et salgssignal, og en indikation på en test af bundlinien i 3.185 niveauet. Den faldende spekulative trend er blevet brudt, hvilket indikerer mindst en opbremsning / negativ fortsættelse?

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.420 niveauet (købt i 3.275 niveauet). Genkøb ved brud af 3.390 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt i 3.335 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.341 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,6 pct. (8 point) i indeks 1.319) er der tale om et brud af den faldende trendlinie (positive fortsættelse), og dermed et lille købesignal og en indikation på en test af 1.330 og efterfølgende 1.343 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.317 niveauet (solgt i 1.310 niveauet). Stop loss ved brud af 1.305 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.315 niveauet (solgt i 1.294 niveauet). Stop loss ved brud af 1.280 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,1 pct. (1 point) i indeks 1.753, er der tale om en fortsættelsesformation, hvor der udløses tertiært købesignal ved brud af 1.770 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 1.760 niveauet (købt i 1.773). Genkøb ved brud af 1.770 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.763 niveauet (solgt i 1.732 niveauet). Stop loss ved brud af 1.724 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,5 pct. (61 point) i indeks 12.765), er der tale om et brud af den tertiære bundlinie i 12.830 niveauet, hvilket udløser et lille salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 12.830 niveauet (købt i  12.950 niveauet). Genkøb ved brud af 12.950 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.640 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,319) til morgen, mandag, er der tale om en konsolidering efter et bruddet af den faldende tertiære trend i 6,265 niveauet. Der er udløst et købesignal (reversal), og mindst en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 6,23 niveauet og en toplinien i 6,355 niveauet.

EXIT signalet er dermed annulleret.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,265 niveauet (solgt i 6,625 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,27 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,4625 niveauet. Strategi: Sælg

Købesignalet betyder at terminsikringen af de spekulative USD relaterede aktiver og indtægter åbnes; men fastholdes sekundært!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (44,8) til morgen, mandag, er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 45,5 niveauet og ny bundlinie i 44,3 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbruddet af konsolideringen kan derfor blive kraftigt.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,3 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.