Davoserjas – Så er spillet igang.

 

Wall Street lukkede tirsdag, med fald på mellem 1,2 pct. og 1,9 pct.

Asien noteres uforandret nu til morgen, onsdag, plus minus 0,2 pct.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt der blev åbnet nu til morgen.

C20 indekset ses åbne uforandret nu til morgen, onsdag

 

Regnskaber

I dag, onsdag, Rias, Procter & Gamble (Novozymes) indikation på morgendagens regnskab

Novozymes (torsdag) Topdanmark (torsdag (ved middagstid), og Q1 RTX (torsdag)

 

Så spilles der igen Davoserjas i Davos, hvor World Economic Forum igen har inviteret verdens ledere ned og lege i sneen. Det er varme emner der skal diskutteres, så det er meget godt at

 

I alles interesse

Amerikanerne har aflyst et planlagt møde i handelskonflikten med Kina, primært på grund af uenighed om intellektuelle rettigheder (patenter etc.) Deadline for en aftale er 1. marts – og hvis vi kender Donald Trump rigtigt kommer der ingen udsættelser. Det aflyste møde for hovedskylden for tirsdagens negative aktiemarked; men markedet er overkøbt.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

Bolighandelen faldt med 6,4 pct. i december. At offentlige ansatte i administrationen ikke benytter tiden til at købe fast, er forståeligt; men der er tale om et meget stort fald. Faldet understøtter BørsUdsigten’s vurdering om at USA allerede er i recession Hvilket vi først får bekræftet, når vi når 9-12 måneder frem. Årsagen kan også være, at vi i november noterede den 30årige realkreditobligation til en rente på 5,2 pct. Under alle omstændigheder bliver den økonomiske udvikling trukket ned og lægger låg på BNP udviklingen.

Aktiemarkedet skulle gerne holde i dag, onsdag, for at holde momentum

S&P500 faldt med 1,4 pct. (37,81 point) til indeks 2.632,90.

Ser BørsUdsigten på dagschartet ligger vi fortsat i en pæn positiv tertiær stigning. Der er forsat tale om en bevægelse op mod den faldende trend – Reliefrally / Bear Market Rally?

Modsat betyder at vi fortsat skal have fokus på bundlinie i den stigende trend. Både den stigende trend, og den horisontale støtteline blev testet tirsdag; men afviste forsøget (noteret nede i 2.617). Tertiært salgssignal udløses ved brud af 2.630 niveauet. Sekundært er der sket et brud af den horisontale modstandslinie i 2.630 niveauet – hvilket bekræfter den positive trend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.510 niveauet (solgt i 2.735 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.630 niveauet. BørsUdsigten har lukket en short ved bruddet af 2510 niveauet. Åbning af nu short ved brud af 2.630. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.510 niveauet (solgt i 2.610 niveauet). Stop loss ved brud af 2.630 niveauet. Strategi: Køb

Bemærk der er en god støtte i en styrket USD (Perfect Bull)

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med en stigning på 0,1 pct. (1,11 point) i 938,60.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 er der igen pres på toplinien i 938-40 niveauet. Brud af 940 niveauet vil betyde slutningen på en 4 måneder lang sidelæns konsolidering. Bekræftet brud af 938-40 niveauet SKAL følges op med KØB! Bundlinien i basen ligger i 873 niveauet.Brud af dette niveau SKAL følges op med sekundært Salg.

Første salgssignal ved brud af 935 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 923 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 933 niveauet (stigende trendlinie). Der er lukket en spekulativ short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 923 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 933 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 910 niveauet. Der genkøbes ved brud af 938-40 niveauet (bekræftet) – Testes NU! Ny short åbnes ved brud af 873 niveauet. Strategi: Sælg

OMXC20: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede tirsdag med et fald på 0,4 pct. (46 point) i 11.090.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der tale om en test af neckline 11.000 niveauet, denne gang oppefra. Der er dog et lille gap, der generer,og BørsUdsigten vil acceptere en test af 10.900 niveauet, før vi annullerer den en midlertidige bundformation. Der er tale om en invers SHS chartformation,og vil indikere en test af 11.500-600 niveauet. For en ny og evt større SHS formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.000 niveauet. Stop Loss ved brud af 10.900 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 10.500 niveauet. Stop Loss ved brud af 10.375 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30 minus 0,5 pct. (7,44 point) i indeks 1.486, er der tale om en mulig invers SHS formation, såfremt 1.560 niveauet brydes.

På den korte bane er der også ved at blive dannet en invers SHS formation.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.475 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.483 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Stop loss ved brud af 1.383 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

Chart: Investing.com

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

BørsUdsigten skal i en periode genopfinde sig selv.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og hvis tiden taler for S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

Abonnementer, vil forudbetalinger blive refunderet forholdsmæssig med skærringsdato 1. januar 2019.

Refundering sker ved fremsendelse til allan@borsudsigten.dk vedhæftet seneste betalte faktura – samt kontonummer (overførsel).

BørsUdsigten registrer ikke kontooplysninger. Refusionskrav mod BørsUdsigten skal være os i hænde senest den 31. januar 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.