Brydes Trendlinierne?

BørsUdsigten: Går USD i køb? Kopformation i S30?

 

 

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 0,1 pct. (0,87 point) i indeks 1.017,64.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede rundt nulstregen fra en stigning på 0,4 pct. til et fald på 0,3 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.018) er der tale om en korrektiv bevægelse ned mod den stigende støttelinie i 1.018 niveauet. Spekulativt købesignal ved brud af 1.023 niveauet. Chartmæssigt har der været tale om en kontinuerlig stigning, så der er ikke noget at sige til at vi ser en lille puster.

Sekundært er der et bekræftet købesignal ved brud af 1.035 niveauet. Salgssignal ved brud af 1.018 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 963 niveauet. Der er lukket short ved bruddet af 965 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved  brud af 1.018 niveauet, og åbning af spekulativ short ved brud af 1.018 niveauet – Testes NU. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 973 niveauet, solgt (åbnet) i 957 niveauet. Salg (hjemtagelse af gevinst) trendfølgende ved brud af 1.015 niveauet.  Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten har købt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt salgssignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb 

BørsUdsigten konstaterer at markedet er vendt rundt så vi i dag ligger med rent Køb og “All In”/fuld eksponering i danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, torsdag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.613 (minus 0,2 pct. (3,06 point), er der tale om kontinuerlig stigning siden bundniveauet i 1.520 niveauet. Trendenlinien bøjer og aftager, hvilket kan være begyndelsen til en konsolidering i en “kopformation”. Brud af 1.613-12 niveauet indikerer mindst en opbremsning i trenden. Den stigende trendlinie testes netop NU!

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af  1.533 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den stigende trendlinie i 1.612 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short (stop loss) ved bruddet af 1.542 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.607 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, onsdag

Fed holdt renten uforandret i 1,75-2,00 niveauet, men konstaterer at der er tale om solid økonomisk vækst. ADP tallet – opgjort på lønsedler – viste en vækst på 34K til 219K, hvilket indikerer en stærk beskæftigelsesrapport i morgen, fredag. ADP tallet er dog præget af usikkerhed.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,3 pct. (81,37 point) i indeks 25,333,82.

S&P500 lukkede med et fald på 0,1 pct. (2,93 point) i indeks 2.813,36.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (35,50 point) i indeks 7.707,29.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.813), er der tale om en sidelæns konsolidering. Brud af 2.800 vil bekræfte salgssignalet, og brud af 2.850 vil udløse købesignal. Udbrud SKAL følges!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) af en spekulativ position i 2.805 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.800 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket en short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 2.745 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.747 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.694 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street. Så mangler vi blot et købesignal i USD.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,02 pct. højere i 2,99 pct. Den toårige rente noteres uforandret i 2,67 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. højere i 3,12 pct.

De 30 årige realkreditobligationer med 20 pct. udbetaling er steget til 4,84 pct. Det kan mærkes på låneansøgningerne til refinansiering og køb af nye huse, der falder pænt. BørsUdsigten vurderer, at den stigende rente kan lægge et låg på boligbyggeriet og handel. I modsat retning trækker boligmangel, og fremskynding af boligbeslutninger.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,03 pct. højere i 0,47 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. højere i minus 0,57 pct., og den 30årige noteres 0,04 pct. højere i 1,12 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:19 i 6,396 (6,381) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,165 (1,168) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,6 (112) EUR/JPY noteres i 130,0 (130,8). EUR/DKK noteres til morgen i 7,452 (7,452). GBP/DKK 8,382 (8,363)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,395), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,40 niveauet og en bundlinie i 6,34 niveauet; men også en kileformation, der kan give en ide om den kommende bevægelse. Spekulativt salgssignal ved brud af 6,385 Den sekundære toplinien ses i 6,45 niveauet, og bundlinien i 6,31 niveauet.

Udbrud fra baserne SKAL følges.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,385 niveauet. Stop loss ved brud af 6,385, og åbning af short ved brud af 6,34 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, onsdag, i 1,218 (1.221) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.218), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend, der er bekræftet ved bruddet af 1.220 niveauet. Et lille “break away gap”? mellem 1.232 og 1.238 niveauet. Købesignal udløses ved brud af den faldende trendlinie og den tidligere støtte i 1.220 niveauet.

Guldprisen er nu nået BørsUdsigten’s målzone i 1.235-00 niveauet, efter bruddet af 1.300-10 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (og åbnet short) ved brud af 1.238 niveauet. Genkøb og lukning af 2X short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 1.220 niveauet (testes NU). Der er åbnet endnu en spekulativ short ved det bekræftede brud af 1.220 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.230 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lavere nu til morgen, torsdag.

De amerikanske olielagre steg med 3,8 mio. tønder i sidste uge. Benzinlagrene faldt med 2,5 mio. tønder, hvilket er normalt i feriesæsonen. Diesel, fyringsolide og flybrændstof steg med 3 mio. tønder.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 67,78 (68,38) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 72,59 (73,98 ) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (72,5), er der tale om en midlertidig  topformation på vores candlelight. Spekulativt salgssignal ved brud af 75 niveauet. Brud af 73,5 niveauet nedefra udløser købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) en lang position ved bruddet af 75 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 74 niveauet. Genkøb ved brud af 73,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb ved brud af, og lukning af short ved af 75,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, torsdag.

Nikkei225 falder med 1,2 pct. (267 point) i indeks 22.479. Hang Seng falder med 2,3 pct. (641 point) i indeks 27.700. Kina’s CSI300 falder med 3,0 pct. (104 point) i indeks 3.342. Sydkoreas Kospi falder med 1,5 pct. (34 point) i indeks 2.273. Australien’s ASX200 falder med 0,4 pct. (27 point) i 6.249.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com 

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL til analyse: https://aktieraadet.dk/det-goer-ikke-ondt-lige-nu/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL til analyse: https://aktieraadet.dk/siden-sidst/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL til analyse: https://aktieraadet.dk/korrektiv-bevaegelse/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dkURL til analyse: https://aktieraadet.dk/positiv-tone/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.