Bounce Back?

BørsUdsigten: Er olien faldet for meget, for hurtigt?

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra et fald på 0,9 pct. til stigninger på op til 0,4 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier lukkede uensartet fra et fald på 0,6 pct. til en stigning på 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger. Tyskland holdt lukket.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, fredag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede torsdag med en stigning på 0,8 pct. (23,02 point) i indeks 2.910,63.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.911), er der tale om en lille “flush out”, hvor sælgerne forsøgte at få markedet længere ned; men løb tør for krudt. Det betød at køberne så købemuligheder i markedet, og vi fik en “bounce back“. Der er derfor tale om et spekulativt købesignal.

Efter vores støttelinie i 2.940 brudt, og opstod der et gap mellem 2.940 niveauet og 2.922 niveauet. BørsUdsigten forventer en test nedefra af 2.940 niveauet indenfor den nærmeste fremtid – hvilket gårsdagens signal lægger op til. Afviser 2.940 niveauet og ses næste stop ses i 2.840 niveauet. Brud af 2.840 vil bekræfte en dobbelt top.

S&P500 kan bevæge sig begge veje i den nuværende chartformation (kopformation)

Der kan være tal en en positiv fortsættelsesformation, hvor brud af 2.978 niveauet vil udløse tertiært købesignal. Sker der et brud af den gamle sekundære toplinie i 3.027 niveauet er der en god chance for en test af 3.150-200 niveauet.

Sekundært salgssignal ved brud af støtten 2.960 niveauet, bekræftelse ved brud af næste støtteniveau i 2.940 niveauet.

Brydes 2.960-40 niveauet er der gode chancer for, at vi ser en dobbelt top, og dermed en topformation. Topformationen (sekundær) bekræftes ved brud af 2.840 niveauet, og kopformationen bliver ligeledes annulleret.

Spekulativt fik vi et lille købesignal ved bruddet af 2.888 niveauet (flush out/bounce/test af gammel støtte)

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.000 niveauet (købt i 2.910 niveauet). Genkøb ved brud af 2.922 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.960 niveauet. Genkøb ved brud af 3.027 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 0,4 pct. (3,86 point) i 1001,04.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en bekræftet tertiær nedtrend. Efter bruddet af 1.018 niveauet og 1.013 niveauet forventer BørsUdsigten en test af disse niveauer. Afviser disse ligner det en test af 977-75 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget profit ved bruddet af 1.045 niveauet (købt i 1.033 niveauet). Genkøb ved ved brud af 1.012 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.053 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.588 – er der tale om en negativ konsolidering. Det positive er, at en sådan formation ofte udmunder i en positiv fortsættelse. Der er fortsat tale om en sekundær “kopformation”.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.633 niveauet. Genkøb ved brud af 1.603 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.649 niveauet (købt i 1,567 niveauet). Genkøb ved brud af 1.667 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Gentagelse da Tyskland holdt lukket torsdag:

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 2,8 pct. (339 point) i indeks 11.925 – blev den spekulative optrend brudt, og salgssignal udløst og bekræftet ved bruddet af 12.365 niveauet. Sekundært købesignal / bekræftelse ved brud af 12.475 niveauet. Der er fortsat tale om en kopformation!

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.365 niveauet (solgt i 12.240 niveauet). Genkøb ved brud af 12.335 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 12.225 niveauet (købt i 11.840 niveauet)  Genkøb ved brud af 12.473 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,827) til morgen, fredag, er der ikke længere tale om en acceleration fra den sekundært stigende trendlinie. Det ligner en konsolidering med en positiv fortsættelse. Købesignal udløses ved brud af 6,815 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,82 niveauet (købt i 6,77 niveauet). Genkøb ved brud af 6,815 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,80 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (58) til morgen, fredag, er der tale om en bekræftet nedtrend ved bruddet af 58 niveauet. Lige nu ligner det en opbremsning af den faldende trend, og man må stille sig selv spørgsmålet – Er faldet sket for meget – for hurtigt?

Prisen på olie er tilbage på eller under niveauet fra før angrebet på Saudiarabien. Risikobilledet er ikke blevet mindre – da det kan ske igen – igen. Noget tyder på at Saudiarabien ikke kan “slå igen”. Det næste guerilla angreb kan være et “vildfarende missil”, der rammer i Hormuz eller længere sydpå.

Skal man hedge den geopolitiske risiko – bør man købe upstream olieaktier. Indtil nu har der været tale om udsalg fra oliedepoter. I øvrigt åbner Lundin Petroleum og Equinor (Statoil) for Johan Sverdrupfeltet i denne måned.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 64,3 niveauet. Genkøb ved brud af 59,3 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 64,8 niveauet. Genkøb ved brud af 63 niveauet. Strategi: Sælg.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.